Insändare Svar till Göran Nilsson (L) i VT 12/4

Vi fortsätter, att arbeta tillsammans med att göra varje dag lite bättre för hälso- och sjukvården vid Kalmar läns landsting, tillsammans med personalen.

Läkaren Göran Nilsson diskuterar frågor av närmast facklig karaktär i sin egenskap av landstingspolitiker.

Det är alltid intressant att titta på sin historia. Inför valet 2014 förekom en ung kvinna med cancerdiagnos i såväl lokal som regional press kring behandlingen av hennes sjukdom. Borgerligheten drev på att vi måste skynda på cancerbehandlingarna. Socialstyrelsen införde med bred politisk förankring standardiserade vårdförlopp och för varje år kommer nya cancerdiagnoser in under standardiserade vårdförlopp. Från professionen ansågs att ju fler behandlingar som utfördes ju mer skulle skicklighet och forskning utvecklas. Vid ett studiebesök vid Ryhovs sjukhus för knappt två år sedan bekräftade kirurgerna vid nämnda sjukhus just detta. När man frågar patienter var de vill bli behandlade blir nog det vanligaste svaret, där de behandlar bäst även om man skulle tvingas resa. Om man skulle låta enskilda sjukhus bestämma att de inte skulle delta i standardiserade vårdförlopp kan hela systemet med en standardisering falla.

Däremot har vi och har haft bra kirurger vid Västerviks sjukhus, som inte kommer att operera lika många diagnoser, som tidigare medan andra diagnoser kommer att opereras i ännu högre antal. Ja, genom detta kommer antalet lyckade operationer att öka tack vare en än mer utvecklad profession.

Angående vårdplatser. Hela Sverige har främst brist på sjuksköterskor och läkare för att bemanna våra sjukhus och bland annat har detta lett till neddragning av antalet vårdplatser. Nu har dock en lag kommit till kring hur färdigbehandlade patienter ska tas hem till respektive hemkommun. Kommunerna kring Västerviks sjukhus har varit så bra att ta hem sina främst äldre färdigbehandlade patienter från Västerviks sjukhus att behovet av vårdplatser sjunkit, vilket var syftet med lagen. Den efterfrågade professionen vid Västerviks sjukhus har hela tiden sagt att de kan kvalitetssäkra vården. Dessutom säger utvärderingar att antalet vårdplatser vid ett sjukhus inte mycket om sjukhusets kvalitet.

Det känns än en gång ledsamt att en borgerlig landstingspolitiker går ut och försöker smutskasta hur Västerviks sjukhus fungerar och sköts trots att de har utnämnts av dess brukare till Sveriges bästa mellanstora sjukhus.

Vi är bäst men vi vill fortsätta att utveckla med” lite bättre varje dag”.