Insändare I november 2017 i hade jag i VT en insändare om kommunens merkostnader för räntespekulation med ränteswappar.

Då gällde merkostnaden för denna spekulation perioden 1 maj 2013 till 31 december 2016.

De uppgifter jag då erhöll från kommunledningskontoret var att extrakostnaden för handel med ränteswappar var 130,7 miljoner kronor. Marknadsvärdet på det ”borgade” kapitalet hade sjunkit med 171,6 miljoner.

I december 2018 begärde jag ut handlingar som visade extrakostnaden för ränteswappar från 1 januari 2017 till 31 december 2018. Svaret jag erhöll från samma kontor är följande: Extrakostnaden för ränteswapparna 2017 var 54,7 miljoner och för 2018 var prognosen 52 miljoner. Marknadsvärdet hade under dessa två år sjunkit med ytterligare 57,8 miljoner kronor.

Således har spekulationen med ränteswappar från 1 maj 2013 till 31 december 2018 kostat kommunen 237,4 miljoner. Marknadsvärdet på det ”borgade” kapitalet hade under samma tid sjunkit med 227,4 miljoner.

I november 2017 var enligt uppgift 667 undersköterskor, heltider, anställda i kommunen. I december 2018 var antalet 772.

Antalet lärare var enligt uppgift 720. I december 2018 får jag en uppgift om att antalet anställda lärare är 527. Vart har skillnaden, 153 lärare, tagit vägen? Troligtvis är de flesta kvar, men i inte helt ovanlig ordning är kommunens sifferuppgifter inkorrekta.

Uppgifter jag fick 2017 var att en heltidsundersköterskas årslön inklusive personalomkostnader var 410 000 kronor. En lärares årslön inklusive personalomkostnader var cirka 500 000. Siffrorna jag fått i december 2018 är betydligt lägre! Återigen, vilka siffror är rätt?

Om jag utgår från siffrorna från november 2017, så skulle 237,4 miljoner räcka till årslöner för 580 undersköterskor alternativt 475 lärare! Dessa 237,4 miljoner har man istället berikat bankerna, främst Nordea med!

Men kommunen har egentligen inte gjort någon förlust. Detta har man skyfflat över till kommuninvånarna genom överuttag på avgifter och hyror. Även kommunens egna verksamheter såsom skola, omsorg med mera.

Vid senaste kommunfullmäktige höjde man rejält alla taxor för omsorg och matleveranser till äldre och funktionshindrade. Pengarna måste ju tas någonstans ifrån.