Ledare Moderatledaren Anna Kinberg Batra har varit på utmärkt humör i Almedalen. Och det är förståeligt. Det börjar äntligen arta sig för Moderaterna. Trots att såväl solen som så gott som alla besökare hade lämnat Visby samlade Kinberg Batra ändå en publik på omkring 700 personer på söndagsförmiddagen. Hon fortsatte sitt försök att slå an en mer personlig ton samt att vara tydligare. Det fungerade på det hela taget ganska väl.

Hon riktade sig tidigt i talet till de nazister från Nordiska motståndsrörelsen som vandrat runt i Visby under Almedalsveckans senare hälften: ”Åk härifrån, Sverigehatare”.

Kinberg Batras tal fokuserade i övrigt på det Moderaterna kallar Sverigelöftet. Det bygger på Sverige som ett land där man ges möjlighet att försörja sig och de sina, samtidigt som man också har en skyldighet att göra det. Om detta kan föranleda en välbehövlig skärpning av försörjningskravet för anhöriginvandring återstår att se, men det är inte otänkbart.

Slagordet för dagen var annars att bidrag inte ska tillåtas tränga ut den svenska välfärden. Vården, skolan, omsorgen och tryggheten måste fungera. Pengar som går till bidrag kunde ha gått till något annat, till exempel Polisen. Kinberg Batra attackerade rikspolischef Dan Eliasson för sin oförmåga att sköta Polisen, inrikesminister Anders Ygeman (S) för att inte ta poliskrisen på allvar och statsminister Stefan Löfven för att mumla runt i trygghetsfrågan. Alla tre ska bort efter nästa val, lovade hon. Det vore onekligen en välgärning.

Moderaterna kräver nu försvarssatsningar på över två miljarder kronor för att fortsätta diskutera med regeringen. Därtill förordas satsningar på lag och ordning, hårdare straff och fler poliser. Det är bra att partiet har börjat hitta hem sina klassiska frågor.

Tidigare i veckan höll Moderaterna sitt ekonomiska seminarium under ekonomiskpolitiske talespersonen Ulf Kristerssons ledning. Han fokuserade då på barnen till dem som nu har invandrat till Sverige. En välbehövlig prioritering. Moderaterna vill även se fler enkla jobb, men hur många sådana vi än skapar kommer vi behöva acceptera att många som nu har kommit hit kommer att leva i utanförskap hela sina liv. Det kan vi inte göra så mycket åt. Men vi kan se till att deras barn inte ärver det utanförskapet, och det måste vi göra.

Det kräver en starkare skola i hela landet som fokuserar på kunskaper. Moderaterna har tagit fram en nolltolerans mot dåliga skolor som förhoppningsvis även inbegriper kommunala skolor, annars är den inte mycket värd. Men detaljerna återstår att se.

Arbetslinjen är grunden för den moderata politiken, ska välfärden hålla med det stora utanförskap vi nu står inför måste Sverige lägga in två växlar till på näringspolitiken och förverkliga varje potentiellt arbete. Det klarar inte Socialdemokraterna. Moderaterna kanske faktiskt gör det, men de kommer inte att övertyga någon om det bara genom att upprepa 2006 års budskap.