Ledare ”Vad är det som pågår?” Det frågar sig Harald Hjalmarsson i sin debattartikel efter den kritik som riktas mot honom avseende hans förhållande till sanningen. Men själv ger han inga svar. Läsaren kan notera att han inte utnyttjar tillfället att försvara eller förklara sig mot det kritiken gäller. Istället talar han om något annat.

Trots kritiken väljs Hjalmarsson som förstanamn på partiets kommunlista till valet. ”Vad är det som pågår?” är en fråga som kan ställas till moderaterna i länet och kommunen.

I november kom nyheten att länets moderata riksdagsman Jörgen Andersson petas från valbar plats i partiets riksdagslista. I veckan meddelade moderaterna att Andersson, som nu ställt upp som kandidat i kommunfullmäktige, placeras en bra bit nedanför valbar plats även i denna lista.

Uppenbart är det olika principer som gäller avseende att belöna lång och trogen tjänst inom partiet. Andersson har skaffat sig nyttiga erfarenheter under två mandatperioder i riksdagen. Han har fått förtroendet av partiet centralt att tjänstgöra i två av riksdagens tyngsta utskott - finansutskottet och konstitutionsutskottet. Hjalmarsson, utan erfarenhet av rikspolitiken, petar Andersson från valbar plats på riksdagslistan.

Inför kommunvalet väljs Hjalmarsson överst på partiets lista över kandidater. Andersson placeras sist i en publicerad lista på 20 kandidater. Den bärande principen inom moderaterna verkar vara att lyfta upp Hjalmarsson så långt det går och trycka ned Andersson så långt som möjligt. Varifrån kommer denna bryska behandling? Det hela väcker allvarliga frågetecken kring etiken och den demokratiska legitimiteten i utnämningsprocessen inom partiet.

En annan fråga är hur strategiskt klokt agerandet är för partiet. Dels bränner moderaterna en erfaren riksdagsman som har mer att bidra med i rikspolitiken än vad en nybörjare gör. Dels torde det ha ett tveksamt symbolvärde för partiet att ha Hjalmarsson som toppnamn just nu.

Som röstmagnet toppade Hjalmarsson formen för åtta år sedan. Under hans tid som kommunalråd gick de lokala moderaternas valresultat upp som en sol och ned som en pannkaka. Inledningsvis ökade stödet vid varje val. Men efter tre mandatperioders maktinnehav synes en mättnad infunnit sig hos väljarna. Under Hjalmarssons senaste period som kommunalråd rasade kommunens ekonomi. I kommunvalet rasade också stödet för partiet och hamnade under valresultatet för riksdagen.

Inget tyder på att han idag skulle vara ett dragplåster för partiet. Han utsätts för kritik och granskning och är dessutom på väg bort från lokalpolitiken.

Väljarna kan inte tolka partiets vallistor på annat sätt än att kommunens moderater helt och fullt står bakom Hjalmarsson. Inklusive hans problematiska förhållande till sanningen. Åtminstone så länge inget annat framkommer innan valet. Mycket tyder på att Hjalmarsson kommer att vara en pannkaka, snarare än en sol, för moderaternas resultat även i höstens val.