Frågan om stadsvapnet och kommunens grafiska profil har blivit en fråga om demokrati.

Motståndet mot den föreslagna förändringen består bland annat i att många politiker inte vill byta bort det nuvarande vapnet med krona. I fullmäktige var kritiken mot förslaget frän och tjänstemännen fick ett tydligt uppdrag att återkomma med ett förslag på grafiskt profil med nuvarande logotype med krona. Trots detta står tjänstemännen fast vid sitt förslag och argumenterar uttryckligen på tvärs mot uppdraget de fått.

Logotypen är symbolen för kommunen, men det är endast en del av den grafiska profil som används i en mängd olika sammanhang och med olika varianter på samma estetiska tema. Inget förslag finns presenterat där en logotype med krona är en del av den grafiska profilen.

"Den gamla logotypen och grafiska profilen är gjord för tryckta medier och fungerar dåligt i de mer moderna sammanhangen." Så beskriver tjänstemännen syftet med förändringen i sitt underlag. Det är ett fullt begripligt skäl att kommunen ska uppdatera sin logotype och grafiska profil så att de fungerar i digitala medier. Däremot är det helt obegripligt hur en krona på stadsvapnet inte skulle fungera i dessa sammanhang.

Kommunalråd Kronståhl försvarar tjänstemännen. "Jag förstår att tjänstemännen blir förvirrade. De har redan tagit fram två förslag på logotype, en med krona och en utan (VP 20/12)." Det verkar dock mest vara Kronståhl som är förvirrad. Det må vara förlåtet om han inte förstår sig på skillnaden mellan logotype och grafisk profil. Att hans demokratiska ryggmärgsreflexer inte är starkare är avsevärt mer problematiskt.

Kritiken avfärdar han som gnällig. "Det här är en fråga som man vill hitta en konflikt i. Man kan bråka om mycket bara man vill. Diskussionen är väldigt överdriven." Kronståhl synes helt oförstående kring att frågan är av principiell vikt. Och att den handlar om demokrati.

Fullmäktige är folkets företrädare. Inte tjänstemännen. Och inte heller kommunstyrelsen. De är i sammanhanget ett politiskt arbetsutskott, som inte står ovanför fullmäktiges beslut. Men i kommunstyrelsen (18/12) tvingar ändå majoriteten igenom förslaget till fullmäktige ännu en gång. Med ett samlat motstånd från samtliga övriga närvarande partier. Och i strid med fullmäktiges tydliga beslut.

Det Kronståhl ser som en meningslös konflikt är i själva verket en strid för demokratiska grundprinciper. Liberalerna varnar rätteligen för att detta kan bli ett farligt principbeslut som innebär att tjänstemän inte längre behöver rätta sig efter politiska beslut (VT 20/12). Det är nu upp till Centerpartiets och Miljöpartiets ledamöter i fullmäktige att visa om de väljer demokratiska principer högre än att vara tjänstemännens redskap. Kommunalrådet försvarar en slags omvänd demokrati, där politikerna är till för att förvaltningen ska få sin vilja igenom. Det är den karaktären Socialdemokraterna vill skicka till riksdagen för att företräda folket.