Ledare

Den 24 februari kommer 1,3 miljoner ester att fira hundraårsdag som självständig station. Det är dock en sanning med modifikation : Genom frihetskriget kunde ester med hjälp av finländare och svenskar tillkämpa sig självständighet från Ryssland 1918. Bolsjeviker och balttyska adelsmän besegrades. Men friheten räckte bara till 1940-talet, då både ryssar och tyskar i omgångar ockuperade Estland. Först i augusti 1991 fick Estland sin suveräna självständighet från Ryssland.

Sedan dess har utvecklingen i Estland gått med stormsteg. Landet är det mest välmående och rikaste landet av de tre baltiska staterna. Estland är medlem i NATO, EU och har euro som valuta och i OECD. Estland skötte hösten 2017 ordförandeskapet i EU och det med beröm godkänt. Estland kandiderar för att få en säkerhetsrådsplats i FN åren 2020-2022 med svenskt stöd. Landets ekonomiska utveckling är imponerande. Estland håller världsklass vad gäller datorisering och teknisk standard. Om något negativt skall nämnas om Estland kan det vara landets ovilja ta emot asylsökande – runt 100 personer har tagits emot per år. Många av dessa asylsökande har tagit sig till Tyskland.

Tyvärr är svenska kunskaperna om grannlandet Estland rätt ringa. Åren 1561-1721 var Estland svenskt. Få av oss känner till att Gustav II Adolf på 1630-talet grundade universitetet i staden Tartu – det äldsta svenska universitetet efter Uppsala! Till hösten 2018 kommer nya studenter antas till undervisning i svenska som huvudämne, säger Sveriges ambassadör Anders Ljunggren till VT. Cirka 400 studenter läser i dag svenska som biämne på universitetsnivå. I hela landet ges undervisning i svenska på gymnasienivå till 400 elever. Enligt senaste folkräkningen talar 14 000 ester svenska.

Föga känt är inte heller frågor om de tidigare ”svensköarna” Dagö, Omsö, Ösel och Nuckö. Under ryska ockupationen 1944 flydde 7 000 estlandssvenskar och hela 25 000 ester över havet till Sverige. Många av dem har blivit kvar i vårt land. ”Revolutionen 1991 och frigörelsen från Ryssland kallas den sjungande revolutionen” - inte illa – ingen blodsutgjutelse.

Estland fick senhösten 2016 ny president efter Toomas Hendrik Ilves, som under sina tio år gjorde Estland känt internationellt. Ny president är knappt 49-åriga Kersti Kaljulaid – ett fram till valet helt okänt namn. Kersti Kaljulaid jobbade i 12 år för Europeiska revisionsrätten. Hon är biolog och har varit företagsledare. På hemmaplan representerade hon värdekonservativa och marknadsliberala partiet Fäderneslandet.

Estland styrs i dag av en koalitionsregering med framför allt centerpartiet och socialdemokraterna

Så låt oss alla lördag den 24 februari tänka en extra stund på det tappra estniska folket, som i likhet med grannlandet Finland verkligen fått kämpa för sin självständighet. Och kanske också tänka att vi i Sverige under mer än 2 000 år aldrig på allvar behövt vara rädda för att förlora vår självständighet.