Ledare Det är fläsksäsong i politiken. Utspelen kommer allt tätare. Men förslag och löften inför valet kostar pengar när de ska förverkligas. Ju fetare förslag desto mer kostnader. Och ju större kostnader det offentliga drar på sig, desto mindre frihet och egenmakt får medborgarna över sina resurser och sina liv. Ty det är endast medborgarna som i slutändan kan betala för politikernas löften.

Hur ska väljarna ta ställning i floran av alla förslag som kommer inför valet? Vilka av alla sockrade bud ska man som väljare svälja? En metod är att gallra bort alla dyra förslag utan tydlig finansiering. De förslag som återstår är de som väger en kostnad mot en annan besparing. Och de som inte i första hand rör kostnader utan mer handlar om prioriteringar och vilket samhälle man strävar mot. Förslag av denna karaktär visar partiernas värderingar och de ideologiska val de gör.

Lagom till valrörelsen blev frågan om ett nytt sjukhus i Västervik en valfråga. Det är i sig inget konstigt. Vården är den viktigaste frågan för väljarna. Och sjukhuset engagerar Västerviksborna. Men i valrörelsen har frågan om ett nytt sjukhus ett tveksamt värde.

Liberalerna och Kristdemokraterna vill utreda förutsättningarna för ett nytt sjukhus. Argumenten är att sjukhusets lokaler är föråldrade och att ett läge vid E22:an är bättre ur akut- och transportsynpunkt. Samt att det finns plats för att bygga ut, vilket visat sig svårt på nuvarande plats. Byggnationen av det nya psykiatrihuset har inte kommit igång av detta skäl.

Det dröjde inte länge förrän Socialdemokraterna intog en rakt motsatt hållning. De ser istället tanken på ett nytt sjukhus som ett hot mot utvecklingen av det befintliga. Risken är att befintliga planer läggs i malpåse. Även Centerpartiet har uttryckt liknande farhågor.

Tar man del av debatten i lokala och regionala medier får man ingen tydlig uppfattning kring hur ett nybygge ska kunna finansieras. De alternativ som står till buds är finansiering genom högre skatter, att ta pengar från övriga sjukhus i länet, eller att ta pengar från primärvården.

De flesta bedömare verkar vara överens om att primärvården behöver avsevärt mer resurser i framtiden. Så även partierna i länets landsting, även om de vill satsa olika mycket och med lite olika inriktningar. Nyligen presenterades också regeringens utredning om primärvården. Även den pekar i riktning mot en utvecklad och utökad primärvård, med utgångspunkten att vården ska utföras så nära medborgarna som möjligt.

Tanken på ett nytt sjukhus förtjänar en seriös diskussion. Men är det seriöst och långsiktigt menat krävs utredningar, beräkningar och politiska förhandlingar som inte är klara på flera år. Frågan är hur klokt det är att lansera ett sådant förslag i valrörelsen, utan tydliga idéer om finansieringen. För väljarna blir förslaget som att köpa grisen i säcken. Om förslaget blir verklighet får väljarna dessutom betala för fläsket med plånboken. Det är värt att ha i åtanke inför det stundande valet.