Ledare Att sälja uppehållstillstånd genom falska anställningar är en aktivitet som flera bolag inom assistansbranschen ägnar sig åt. Det erfar Migrationsverket. När delar av Arbetsförmedlingen nu ska privatiseras i enlighet med januariöverenskommelsen riskerar även delar av den verksamheten att tas i beaktning av aktörer med allt annat än goda intentioner.

Det är P4 Örebro som sedan 2015 granskat över 100 ansökningar om arbetstillstånd som inkommit till Migrationsverket. Besluten har gällt ansökningar till assistansbolag med säte i Örebro län. Men nästan var tredje har avslagits eftersom aktörerna bakom ansökningarna bedömts vara oseriösa. Assistansbranschen är enligt Migrationsverket särskilt utsatt för systematiska oegentligheter, och i många fall handlar det om ren handel med uppehållstillstånd.

Att delar av de offentliga system som läggs ut på entreprenad tas i anspråk av kriminella är inget nytt. Det finns därför goda skäl att mana till försiktighet avseende den privatiseringsiver som inte minst de borgerliga partierna ofta eftersträvar.

När alliansregeringen införde så kallade etableringslotsar i december 2010 var tanken god. Genom att företag erbjöd nyanlända tre timmars ”lotsning” varje månad skulle de komma närmare svenska samhället. Men lotsverksamheten och Arbetsförmedlingens oförmåga att följa upp denna fick snart kritik från Riksrevisionen. Efter drygt tre år upplevde 80 procent av leverantörerna att branschen dominerades av oseriösa företag. Det fanns länge misstankar om att kriminell verksamhet förekom inom lotsföretagen. När det i början av 2015 uppdagades att etableringslotsar hade använts som rekryteringsmetod till IS blev det droppen. Systemet slopades omedelbart.

Liknande saker hade skett tidigare med så kallade jobbcoacher, där tungt kriminella personer kunnat tillskansa sig mångmiljonkontrakt med Arbetsförmedlingen.

Sverige har en historia av en helt egen gren kriminalitet som går ut på att mjölka offentliga system och dotterverksamheter till sådana på pengar. Sannolikt är det en konsekvens av vår långa tradition med en stor stat. I synnerhet hastiga privatiseringar av verksamheter, men där ersättningarna fortfarande är statligt ombesörjda brukar vara ett sätt att öppna upp för brottslighet.

Många av de största bedrägerierna i denna kategori har skett under Arbetsförmedlingens åtgärdsparaply. Mycket tyder således på att privatiseringen av Arbetsförmedlingen kan öppna dammluckorna för brottslig verksamhet som förkläs till jobbförmedling.

Branscher som backas upp av det offentliga är alltså heta byten för kriminella. Det är vanligare att leta efter bovar i gatuhörn än på privata jobbförmedlingskontor. Systemen är ofta svåröverskådliga och kontrollerna därmed bristfälliga. Pengarna är lätta att komma över.

Om privatiseringsexperiment innebär att lägga ut på entreprenad till kriminella, är det inte värt det. Men med ordentliga kontroller och uppföljningar kan privatiseringar bli framgångar, i stället för experiment.