Ledare Ger svenska media en någorlunda rättvis bild av hur världen ser ut utanför Sverige ? Jag tycker inte det. Vet att många tycker tvärtom; att det är för mycket utlandet i radio, TV och press. Märkligt nog förs nästan ingen debatt om detta. Vi är ju annars ganska bra på att dra i gång debatter och Faceboookupprop om både stora och små frågor.

Som ett litet exportberoende land i Nordeuropa är vi helt beroende av att få adekvat och faktabaserad information om andra länder och världsdelar.

Enligt min mening är medias betoning på USA överdriven. Att varje morgon höra om president Trumps senaste tweet känns inte meningsfullt. USA har tappat en del av sin världsdominans. Samtidigt som extremhögern gör framsteg i USA. Hur ofta får vi rapportering från USA:s grannland Kanada – ett land som i förvånansvärt många avseenden liknar Sverige?

Svensk media har inte hängt med i det ändrade världsläget.

Kina är numera världens ekonomiska stormakt. Japan är fortsatt viktigt både politiskt och ekonomiskt. Indonesien, världens största muslimska land, är det alldeles tyst om. För att inte tala om Indien också med en miljardbefolkning. Konflikten på koreanska halvön har senaste månaderna skildrats initierat. En handfull svenska korrespondenter bevakar hela Asien!

Nästan samma sak gäller Latinamerika, en världsdel med stora och spännande länder..

Världsdelen Afrika, som står inför stora utmaningar men också inbördes konflikter, bevakas av några få svenska medieföretag. Mellersta östernkonflikten med Syrien, Irak och Israel får däremot nästan alltid allsidig bevakning. Men vad jag saknar är mer rapportering om det grundläggande problemet, nämligen konflikten mellan Iran och Saudiarabien.

Regionala stormakten Turkiet ges ofta bred täckning, vilket är glädjande. Detsamma gäller Putins Ryssland.

Ställ dig någon gång i välsorterad tidningsbutik och försök finna en svensk tidning som huvudsakligen sysslar med internationella frågor. Och du finner ingen sådan. Veckotidningen Fokus är det bästa vi har med två tre internationella utblickar i varje nummer. Tidningen Tempus med blygsam upplaga satsar på samarbete med internationella tidningar – men få känner till den.

Har jag då någon internationell förebild ? Jo det är Londonbaserade tidningen The Economist som initierat går igenom i stort sett alla världens länder vecka efter vecka. Stora tyska tidningar som Frankfurter Allgemeine Zeitung och Die Zeit är det ett sant nöje läsa. De följer hela världen. Inser att svenska marknaden är för liten för en internationell veckotidning. Men nog borde de större medieföretagen i Sverige bättre kunna samordna utrikesbevakningen genom att dela på kostnaden för rapporteringen.

Min absoluta favorit vad gäller utrikesbevakning är Dagens eko med medarbetare som Cecilia Uddén, Lotten Collin och Johan-Mattias Sommarström.

Med andra ord; mer bevakning från Kina, Indien, Japan, Indonesien och mer från Latinamerika och Afrika. Och under 2018 mer bevakning av det nordiska samarbetet, då Sverige är ordförandeland.