Ledare Opinionsundersökningarna avlöser nu varandra i takt med krisrubrikerna för Socialdemokraterna. I veckan kom SCB:s stora partisympatiundersökning. S fick 28,3 procent – en nedgång med knappt fyra procentenheter sedan mätningen i november. Och 2,7 procentenheter under valresultatet. Med tanke på att denna undersökning brukar överskatta valresultatet för S med några procentenheter är det tydligt hur illa partiet ligger till i opinionen.

Knappt hade insikterna från SCB:s undersökning hunnit sjunka in när Novus presenterar sin undersökning där S får 23,8 procent. Epoken när Sverige hade ett stort parti, något halvstort och resten små är över i svensk politik. I Novus undersökning har vi tre i stort sett jämnstora partier – S, M och SD - med strax över 20 procent var.

Det finns anledning att dröja sig kvar vid SCB:s undersökning ett tag till. Dels för att den brukar ligga nära det faktiska valresultatet och anses av många vara den viktigaste undersökningen under året. Dels för att den är så pass stor att den redovisar någorlunda säkra siffror även på regional nivå.

I redovisningsområdet Småland och öarna får Socialdemokraterna 28,1 procent. Det är ungefär i linje med den nationella opinionen. Moderaterna får 19,4 procent, vilket är drygt tre procentenheter lägre än de nationella siffrorna. Sverigedemokraterna får 22,7 procent - mot 18,5 nationellt - vilket gör vår region till partiets starkaste. Partiet blir regionens näst största parti i undersökningen.

Siffrorna är inte direkt översättbara till opinionen i kommunvalen. Väljarna röstar i allt högre utsträckning på olika partier i de olika valen. Vid valet år 2014 röstade Västerviksborna i högre utsträckning på S och SD i riksdagsvalet än i valet till kommunfullmäktige. För Moderaterna var förhållandet det omvända. Dessutom tar lokala partier såsom Socialisterna och Westerwikspartiet röster och mandat från övriga partier, jämfört med riksdagsvalet.

Siffrorna i opinionsundersökningarna ger ändå en signal åt var opinionen är på väg och vad som kan hända i kommunvalet. Med tanke på SD:s framfart i opinionen kommer sannolikt inte den nuvarande majoriteten att överleva utan att fler partier behöver anslutas. Likadant med ett samarbete mellan allianspartierna och Westerwikspartiet.

I förra kommunvalet fick S och M tillsammans nästan 58 procent av rösterna. I valet innan dess över 71 procent. Denna dominerande ställning gjorde att de kunde regera tillsammans när de själva önskade. I SCB:s undersökning får M och S ett stöd av mindre än 50 procent för Småland och öarna. Efter årets lokala granskningar och debatt, där Moderaterna och Socialdemokraterna fått mycket kritik, kan deras siffror lokalt bli ännu sämre. Ett samarbete mellan S och M behöver efter valet sannolikt ytterligare ett eller flera partier för att bilda en majoritet. Det är en avgörande skillnad från tidigare.

Slutsatsen är att en majoritet i fullmäktige efter valet högst sannolikt behöver innehålla SD eller utgöras av en bred koalition av partier.