Vi politiker har inga egna pengar. Vår makt kommer ifrån folket. Kommunens pengar är medborgarnas. Vi inser detta och lovar att den insikten ska prägla vår tid vid makten, såväl i ord som i handling.

Vi vill inte ge dig en stark ledare. Vi vet vad det brukar leda till. Nämligen ett demokratiskt underskott och självsvåldigt slöseri med medborgarnas pengar. Vi vill inte heller ge ge dig en svag ledare. Det vet vi också vad det leder till. Även det leder till slöseri, eftersom starka informella ledare tar över, förleder och slösar bort pengar istället. Istället lovar vi ett kompetent, välinformerat och hederligt ledarskap.

Vi ”satsar” inte på någonting. Satsar gör man i spel och dobbel. Det är en omskrivning för att riskera pengar. Vi politiker kan endast satsa och riskera andras pengar. Risken med politiska satsningar är att de tar medborgarnas pengar men inte bidrar med nämnvärd nytta för desamma. Därmed riskerar satsningar att ta pengar från skolbarnen och omsorgen av de äldre. Vi lovar därför att aldrig satsa på annat än kärnverksamheten, och endast där behoven finns och sannolikheten är störst att de gör nytta.

När vi politiker inte talar om satsningar vill vi gärna tala om ”investeringar”. En investering är en satsning där man på rationella grunder räknar med att få tillbaka kommunmedborgarnas pengar. Det kräver detaljerade kalkyler på kostnader och realistiska beräkningar på förmodade vinster. Vi lovar därför att aldrig ”investera” några pengar utan att redovisa sådana kalkyler.

Det vi politiker framför allt kan göra är att prioritera mellan behov och önskemål på olika områden. Det har vi folkets mandat att göra. Vi politiker berättar gärna vilka områden vi vill öka kostnaderna på. Men ogärna var vi vill lägga mindre pengar. Men det ena förutsätter det andra. Vi lovar därför att alltid vara tydliga med våra prioriteringar.

Vi politiker talar gärna om hur olika projekt ska ”sätta kommunen på kartan”. Det betyder egentligen ingenting. Men det är vårt sätt att säga ”vi bränner nu medborgarnas pengar på något som vi tycker känns bra att bränna pengar på, men som vi inte kan beskriva nyttan med”. Ju mer kreativa idéer vi politiker har, desto större är vår tendens att vilja sätta kommunen på kartan. Vi lovar därför att aldrig ta några beslut med denna motivering. Och att alltid påminna våra politikerkollegor så fort de själva använder motiveringen.

Lågkonjunkturen står nu för dörren. Att lova satsningar, storslagna investeringar eller prioriteringar utanför kärnverksamheten tycker inte vi är seriöst. Alla utgifter som inte rör kommunens kärnverksamhet – skola, omsorg, trygghet och service – ska vägas mot nyttan pengarna skulle göra i just dessa verksamheter. Vi lovar därför att försöka stoppa slöseriet i storslagna projekt med oklar nytta. Och att prioritera kommunens kärna.