Ledare Janne Näsström är företagare och en flitig debattör på VT:s debattsida. Ofta skriver han i frågor som rör hans eget företagande, men nästan alltid finns det intressanta analyser kring företagande och offentliga regelverk i stort. Så även den 22 december då han beskriver en onödig offentlig tillståndsbyråkrati.

Näsström har upptäckt att det ofta söks tillstånd för evenemang utanför detaljplanerat område, vilket inte behövs. Och att vare sig polisen eller kommunen reagerar på detta utan lägger onödig tid på handläggning av ärendet. Dessutom passar kommunen på att lägga lika onödiga krav på evenemanget som kan skapa merarbete och kostnader för arrangören.

Uppenbarligen brister någon rutin hos kommunen, om de inte kontrollerar huruvida tillstånd faktiskt behövs. Det är inte konstigt att sådana brister finns. I ett allt mer reglerat samhälle riskerar pliktfulla och välmenande handläggare att skapa merarbete för både sig själva och företagare. Desto viktigare att det påtalas så att problemet kan lösas.

Det är dock inte bara onödig byråkrati som hindrar företag. Alla regleringar utgör hinder för företagsamhet. De regler som faktiskt behövs måste utformas så att de inte ger för stora skadeverkningar. Tillstånd av olika slag tar tid, kostar pengar och skapar osäkerhet i företagets verksamhet. Den administration man tvingar företagare till måste minimeras.

Näsströms artikel ger endast ett exempel. Här finns uppenbart arbete kvar att göra. Det behövs ett ständigt närvarande och självkritiskt förhållningssätt från kommunen. Att gång på gång lyfta blicken och titta på hur byråkratin påverkar företagsamheten.

Frågan kommunen framför allt bör ställa sig är inte hur de aktivt kan stödja olika företag. Utan hur de undviker att stå i vägen för företagandet. Att minimera byråkrati och öka förståelse för företagandet är av högsta vikt för att gynna utvecklingen i kommunen.

Företagare är ett strävsamt släkte. De undviker ofta att kritisera kommunen offentligt för att inte uppfattas som gnälliga. De knyter hellre näven i fickan och kämpar på i de förutsättningar som råder. Det är sannolikt nödvändiga egenskaper för att vara företagare. Men det gör samtidigt att problem med byråkratin inte synliggörs för allmänhet och politiker.

Därför behövs fler företagare som luftar sin frustration offentligt. Det finns olika sätt att få upp frågorna på dagordningen. Man kan påpeka för tjänstemän hur regelverket påverkar företagandet. Berätta för politiker vilka förändringar som behövs. Delta i det arbete som Västerviks Företagsgrupp ägnar sig åt på området. Kontakta lokaltidningen när man tycker det kommunala regelverket hämmar företagandet. Eller följa Janne Näsströms exempel, skriva debattartiklar och vara lite mer obekväm för kommunen.