Ledare Brottsförebyggande rådets, Brå, rapport om brottsutvecklingen bekräftar det man under en längre period kunnat läsa i tidningarna. Antalet sexualbrott har ökat de senaste tre åren. Det har också dödligt våld med skjutvapen.

Andra trender man kan se är att andelen brottsutsatta kvinnor ökat, medan andelen män minskat. Det beror på att sexualbrotten, som främst drabbar kvinnor, har ökat medan alkoholrelaterad misshandel mellan unga män har minskat. Andelen kvinnor som utsätts för dödligt våld minskar däremot, medan andelen män som utsätts ökar. Mellan 2012 och 2015 fördubblades antalet dödskjutningar mot män. Dödsskjutningarna sker främst i samband med konflikter mellan kriminella.

När det gäller sexualbrott menar Brå att polisanmälningar av sexualbrott sker i större utsträckning, samt att det dessutom har skett en faktisk ökning av antalet sexualbrott.

I 90 procent av sexualbrotten är det en kvinna som utsätts av en man som ofta är berusad eller påverkad av droger. I majoriteten av sexualbrotten var gärningsmannen helt obekant med den utsatte, ett fenomen som har ökat i jämförelse med tidigare år. Den gamla klyschan om att hemmet är den farligaste platsen för kvinnan stämmer inte. Av all statistik att döma är det tvärtom.

Brottsstatistiken är inte förvånande. I Brå:s trygghetsundersökning som kom tidigare i vintras visade det sig att 31 procent av kvinnorna i åldrarna 16–79 år inte känner sig trygga när de vistas ute. Sexualbrotten oroar mest och det är inte så konstigt. Andelen utsatta för sexualbrott har nästan fördubblats mellan år 2005 och 2015.

Utvecklingen är oroande, både vad gäller det grova våldet i form av dödsskjutningar mellan kriminella gäng, och kvinnors situation. För att komma åt problemet behöver regeringen agera.

På flera håll i landet har det rapporterats om att så kallade vardagsbrott och brott i nära relationer behöver prioriteras bort för att den riktigt grova brottsligheten tar så mycket resurser. Antalet stora brottsmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. De stora brottmålen utgör blott en mindre andel, i förhållande till alla brottmål sammantaget, men de slukar stora resurser från rättsväsendet.

Regeringen behöver få bukt med den ökade brottsligheten. För det behövs mer resurser till polisen. För att stävja brottsligheten måste fler förövare lagföras, inte minst för sexualbrotten. Men det kommer inte att hända så länge alla utredningsresurser går åt till att försöka få fast den organiserade brottsligheten. Den feministiska regeringen låter kvinnorna vänta. Så kan det inte fortsätta.