Ledare Att vara säkerhetsskyddschef på en svensk myndighet verkar vara en ständig kamp för att få gehör från ledningen. Det är åtminstone bilden som sätts efter att DN (23/1) avslöjat att Svenska kraftnäts tidigare säkerhetsskyddschef larmade både myndighetsledningen och Säkerhetspolisen, Säpo, om risker gällande just säkerhetsarbetet. Scenariot liknar onekligen vad som skedde på Transportstyrelsen, då samma chefsposition var med och larmade Säpo om säkerhetsbristerna.

Bristerna på Svenska kraftnät gäller bland annat att flera chefer har anställts utan ordentliga säkerhetsprövningar – avsteg som dåvarande säkerhetsskyddschefen inte informerades om. Samma person berättar dessutom för DN om en kommande omorganisation då han skulle få mindre inflytande och insyn i säkerhetsskyddsfrågor. När han inte fick gehör hos ledningen gick säkerhetsskyddschefen till Säpo med bekymren. När sedan en skrivelse skickades från Säpo till Svenska kraftnät hindrades säkerhetsskyddschefen från att svara på de bifogade kontrollfrågorna av ledningen.

Säkerhetsbristerna är ett av många allvarliga avslöjanden som gjorts om Svenska kraftnät de senaste veckorna. Just säkerhet, inte minst digital sådan, verkar dessvärre vara en genomgående brist hos flera myndigheter. Till exempel fick Migrationsverket, tillsammans med säkerhetsavdelningen på teleoperatören Tele2, på måndagen ta över utredningen av den driftstörning som ledde till att välkomstmeddelandet i myndighetens telefonväxel byttes ut mot ett mindre trevligt tillmäle. Även andra myndigheter drabbades av driftstörningarna.

I jämförelse med Svenska kraftnäts och Transportstyrelsens avsteg från säkerhetsföreskrifter kan Migrationsverkets växelproblem tyckas vara trivialt, men allt pekar tillsammans i en oroande riktning. Säkerheten på svenska myndigheter är uppenbarligen inte tillräckligt prioriterad, och särskilt inte när det gäller digitala system. Att säkerhetsskyddschefen varken på Transportstyrelsen eller Svenska kraftnät sedan fick gehör hos respektive ledning visar på en allvarlig nonchalans inför något som borde vara av högsta vikt.

Situationen kan tyckas ironisk för den nytillträdde energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman (S). 2017 tvingades han avgå som inrikesminister efter att ha känt till bristerna på Transportstyrelsen utan att agera, och nu är han tillbaka på en ny ministerpost med ansvar för Svenska kraftnät, där högst likartade brister har avslöjats.

Förhoppningsvis tar Ygeman nu sin chans att visa att han lärt sig av tidigare misstag. Detta genom att både åtgärda bristerna på Svenska kraftnät, och även som ansvarig för digitalisering se till att it-säkerhet tas på allvar på svenska myndigheter.