Ledare Vårdcentralen i Överum är stängd tills vidare. Och har så varit i ett och ett halvt år.

De som bor på landsbygden och i bruksorterna har rätt till en grundläggande offentlig service. Och det offentliga är skyldiga att inte försämra möjligheterna att bo utanför centralorten. Företag i Överum har också gått ut och påtalat vikten av att hälsocentralen håller öppen, då det annars försämrar möjligheterna att rekrytera personal till orten. Vården ska bedrivas så nära medborgaren som möjligt, säger regeringens primärvårdsutredning. Det säger också landstinget. De politiska partierna synes vara överens.

Ändå händer inget. Den nya moderna vårdcentralen i Överum står tom. Så vad är egentligen problemet? ”Brist på läkare” är inte hela sanningen.

I september förra året sa landstingets primärvårdsdirektör Lars Mattsson att man arbetar med att försöka rekrytera en läkare till Överum. Uppdraget är att få dit en fast läkare för att öppna en läkarfilial. Det har inte gett resultat så här långt.

Det är oklart varför det skulle vara så svårt att bemanna just Överum. Primärvårdsläkarna i länet var relativt nöjda med förutsättningarna att bedriva en god vård, jämfört med övriga landet, i Läkarförbundets undersökning från 2016. Det borde ge goda förutsättningar att konkurrera om läkarna. Nyligen fick Ankarsrum sin första fast anställda läkare på sex år (VT 9/5). Verksamhetschefen där berättar att de bedrivit verksamhet utan fast läkare under denna tid.

Men hyrläkare är inte ett alternativ för verksamhetschefen för Överums vårdcentral, som idag är organisatoriskt underställd den i Gamleby. Chefen har vid flera tillfällen även uttryckt tveksamheter kring att ta personal från Gamleby, som haft egna bemanningsproblem, eftersom den verksamheten då blir lidande. Ansvarig politiker Jessica Rydell (MP) har däremot sagt att det är högre prioritet att bemanna vårdcentralen i Överum, med hyrläkare om så behövs, än att det måste ske med fast personal. (VT 160527)

Vi har alltså en primärvårdsdirektör som utan framgång letar efter fasta läkare, en ansvarig politiker som är öppen för hyrläkare, och en verksamhetschef som inte ser några möjligheter att driva verksamheten med hyrläkare. Vilket dock fungerat på annat håll. En stor del av problemet synes ligga i en motstridig organisation.

Om nu landstingsmajoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, själva inte förmår driva vårdcentralerna kan de se till att bereda väg för privata alternativ. Och ge privata aktörer samma ekonomiska förutsättningar som de offentliga. Så är inte fallet idag. Och det påtalas regelbundet av de borgerliga partierna.

Den lokala debattören Åke Österberg har outtröttligt ställt frågor och krävt svar om vårdcentralen. Nu senast, den 5 juni, uppmanar han de olika partierna att komma med sina respektive lösningar innan valet. Det är en god uppmaning. Och kan mycket väl vara en valvinnare. Inte bara i valkretsen Överum, där Socialdemokraterna senast fick 46% av rösterna i landstingsvalet.