Ledare De tre miljoner kronor som fackföreningen Kommunal, medlem i LO, betalat till Socialdemokraterna kommer från och med 2020 att användas på annat sätt. Partistödet dras in i strävan att bli mer ”modern och medlemsnära”, som ordförande Tobias Baudin skriver i en debattartikel i Aftonbladet (25/2). Det positiva ställningstagandet bleknar dock mot löftet att den facklig-politiska samverkan mellan Kommunal och Socialdemokraterna ska finnas kvar.

Samarbetet mellan Socialdemokraterna och såväl Kommunal som hela LO sträcker sig mycket längre än enbart direkt ekonomiskt stöd. Inför varje riksdagsval mobiliserar facket för att få så många som möjligt att rösta på S. Inför valet 2018 utlovade till exempel Kommunal 250 000 röster från fackföreningens medlemmar genom telefonsamtal och besök på arbetsplatser. Detta innebär gratis valarbete för Socialdemokraterna. Även sådana former av stöd måste dras in om Kommunals ställningstagande ska vara trovärdigt.

Att LO och dess medlemsförbund aktivt stöttar ett visst parti, i utbyte mot politiskt inflytande, är problematiskt på ett principiellt plan, eftersom den svenska modellen ger LO en särställning på arbetsmarknaden. Den som vill ta tillvara sina rättigheter på en arbetsplats ska kunna gå med i ett fackförbund utan att automatiskt tvingas stödja ett visst politiskt parti.

Denna facklig-politiska samverkan hade viss förankring i medlemmarnas intressen på den tid då en betydande majoritet också sympatiserade med Socialdemokraterna. Så är dock inte fallet längre. I SCB:s senaste partisympatiundersökning (november 2018) låg S-stödet bland LO-medlemmar på 41 procent. Näst största parti var Sverigedemokraterna på 22,5 procent, och tredje störst Moderaterna på 13 procent. En majoritet av LO-medlemmarna föredrar således något annat parti, men deras medlemsavgift går ändå till en verksamhet som stöttar S, och inte sällan aktivt motarbetar andra partier.

För att spegla medlemmarnas sympatier skulle alltså LO behöva ge en betydande summa ekonomiskt stöd även till exempelvis SD. Men om stödet delas upp försvinner dock avsikten i att ge allt till Socialdemokraterna och därmed försätta partiet i en beroendeställning för att garantera inflytande. Det enda rimliga är att dra in allt partistöd och i stället fokusera på att företräda medlemmarnas intressen i sakfrågor. Partier behöver inte köpas för att goda argument ska få genomslag.

Att Kommunal nu som största, om än inte första, LO-fackförbund drar in det ekonomiska stödet till S är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kommer LO snart att dra åt samma håll. Värre är dock Kommunals löfte om fortsatt samverkan med Socialdemokraterna under nya former. En verkligt medlemsnära fackförening låter just medlemmarna själva bestämma vilka partier de ska stötta.