Ledare Islamiska staten, IS, har nyligen förlorat sitt territorium i Syrien. Runt 800 personer som anklagas för att ha stridit för IS hålls gripna av USA-stödda SDF-milisen i Syrien. Drygt 300 svenska medborgare har under de senaste åren rest för att ansluta sig till IS och cirka 150 har återvänt. Nu kräver USA att länderna vars medborgare rest till IS ska hämta hem dem från Syrien.

Inget europeiskt land ska behöva hämta hem personer från krigszoner som begått eller stött terrorbrott. Hur personerna hanteras varierar från land till land. I Storbritannien döms personer som rest till länder som Syrien och Irak utan rimlig förklaring till upp till 10 års fängelse. Danmark har förbjudit allt återvändande oavsett om personerna i fråga har danskt medborgarskap eller inte. Norge tillåter sina medborgare att komma tillbaka men lovar samtidigt att lagföra IS-resenärer. Sverige gör däremot i princip ingenting. Man stoppar ingen från att komma tillbaka och de som väl återvänt får återgå till sina normala liv som om de aldrig rest för att strida för världshistoriens mest brutala terrorkult. Passiviteten är skrämmande.

Medlemmar av IS kan själva begå terrorbrott men också radikalisera andra personer i Sverige. Hotet är inte över bara för att terrororganisationen har förlorat sitt syriska territorium. Svenska medborgare som stridit för IS borde inte få någon hjälp att ta sig tillbaka till Sverige och det är inte orimligt att de med dubbelt medborgarskap ska få det ena indraget. Om man självmant har anslutit sig till en rörelse som syftar till att utplåna västvärlden och därtill reser till en krigszon för att aktivt delta torde rätten till sitt medborgarskap vara förbrukat. På samma grunder borde den med uppehållstillstånd i Sverige få detta indraget.

Ett möjligt förbud mot att delta i och ha samröre med terrororganisationer har utretts och beretts i riksdagen förra året men på grund av valet och regeringsbildningen lämnades lagstiftningen orört. Sverige har alltså inga möjligheter att generellt döma IS-resenärerna om de inte kan knytas till ett specifikt brott vilket ofta i praktiken är omöjligt. Som mest kan man styrka att personerna varit i Syrien och där varit anslutna till IS. Med gällande lagar och hantering av återvändare är det omöjligt för Sverige att hantera dessa i landet. Det är därför en fördel om personerna kan lagföras på plats i Syrien och Irak så att deras gärningar inte förblir ostraffade.

Krigets förövare bör inte vara i fokus för västvärldens insatser. Minst av allt tillåtas att återvända med öppna armar. Nu behöver man snarare hjälpa krigets offer och de som stred mot IS att bygga upp säkerheten i länderna. Prioriteringsordningen är självklar. Svensk säkerhet och krigens offer borde sättas över allt annat.