Ledare Den första meningen på rekryteringssidan till polisutbildningen lyder: ”Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv.” Hur man rent faktiskt skapar trygghet kan diskuteras, det finns många svar på den frågan. Men det görs inte genom att fumla med ett vapen man inte kan hantera. Att polisstudenter som inte når upp till kraven på vapenhanteringsförmåga får fortsätta sin utbildning är under all kritik.

Enligt Expressen har 15 elever som fått underkänt i examinationen i pistolskytte vid polisutbildningen i Växjö ändå fått fortsätta (10/6). De ska ha haft problem att sikta, trycka av och vissa ska enligt uppgift ha hyperventilerat vid examinationen. Några har så svag underarmsstyrka att de inte ens klarar att hålla vapnet. Ändå får de gå vidare i utbildningen.

Polisens låt-gå-attityd gällande inkompetenta pistolskyttar på de egna utbildningarna ter sig extra ironiskt i ljuset av de krav som ställs på hobby-pistolskyttar. I reglerna för målskytte står: ”För enhandsvapen krävs det också att du kan visa att du är skjutskicklig, det vill säga att du klarat ett särskilt skjutprov som anordnas av din förening.” Erfarenheter visar att det, som sig bör, är omöjligt att få undantag. Kan man inte hantera ett vapen ska man inte ha något. Det verkar dock inte gälla polisen själva.

Förtroendet för polisutbildningen naggades i kanterna redan vid sänkningen av begåvningskraven för studenterna 2016. Efter sänkningen behöver de inte längre vara normalbegåvade. I november 2017 var det tal om att sänka de fysiska kraven. Nyheterna om pistolskyttet ställer bortom att rimligt tvivel att det är fel väg att gå. Om man själv blir brottsoffer i ett skarpt läge där man förväntar sig att polisen ska ingripa och skydda, vill man känna sig säker på dennes kompetens.

Hur mycket polisens egna rekryteringsansvariga än hävdar att det inte föreligger något samband mellan pressen att rekrytera många nya och sänkta krav för att kunna anta fler så är det svårt att inte se korrelationen. Sverige behöver fler poliser, och det fort. Det är därför svårt att acceptera att alla platser på polishögskolan inte fylls. I januari 2018 fylldes endast 541 av 800 platser. Men det berättigar inte att man släpper in inkompetenta adepter. Särskilt inte i ett så för rättsstaten essentiellt yrke som polisen.

De underkända eleverna ska få extra resurser för att förbättra sin kompetens under studietiden. Det gör deras utbildning dyrare och är ingen garanti för att de faktiskt kommer att tillskansa sig kunskaperna de förväntas ha. Det kan demoralisera andra studenter som anstränger sig hårdare för att nå upp till kraven.

Den stora rekrytering som ska till för att möta behovet av fler poliser ska inte ske på bekostnad av de krav som ställs. Det är tillräckligt illa att många inte längre kan lita på att polisen kommer när man ringer. Ska vi i framtiden dessutom behöva vara oroliga för om poliserna som faktiskt kommer alls kan utföra sina uppgifter? Det är inte så trygghet skapas.