Kommunal vuxenutbildning, komvux, är en viktig möjlighet för vuxna som vill studera på grundskole- eller gymnasial nivå. Det gäller inte minst nyanlända som har en bristfällig utbildning, eller ingen alls, från hemlandet. I urvalet till komvuxutbildningar på gymnasial nivå prioriteras i dag de med minst utbildning. Detta vill en ny utredning ändra på och i stället prioritera de med störst behov sett till etablering på arbetsmarknaden, pågående yrkesverksamhet och planerat yrkesval.

Syftet med ändringarna är att det ska bli lättare att läsa utbildningar på gymnasienivå på komvux även för den som redan har en sådan sedan tidigare. Detta för att till exempel kunna göra sig anställningsbar genom att gå en yrkesförberedande linje. Utredningen pekar också på att invandrare med utbildning från hemlandet i dag nedprioriteras i urvalsprocessen, samtidigt som utbildningen från hemlandet inte håller tillräckligt hög kvalitet för att göra personen anställningsbar.

Att bristfälligt utbildade nyanlända också ska ges en rimlig chans att läsa in en gymnasieutbildning är fullt rimligt. När arbetsgivare med rätta ställer krav på utbildningens kvalitet måste de som stängs ute erbjudas sätt att göra sig anställningsbara.

Resonemanget kring personer som redan har en komplett gymnasieutbildning, men vill byta yrkesbana, är dock tveksamt. Utredningen kallar detta för ”en annan chans” i stället för en andra chans eftersom det handlar om att göra om, inte komplettera, ett helt steg i utbildningen för att få bättre möjligheter till arbete.

Utredningen menar att en person med komplett gymnasieutbildning inte ska behöva läsa på till exempel yrkeshögskola om det tänkta yrket endast kräver gymnasial yrkesutbildning. Det är dock ett svagt argument. När en tydlig skiljelinje bland arbetslösa går mellan de som har gymnasieutbildning och de som saknar en sådan är det inte mer än rimligt att de senare får förtur till komvuxplatserna. Resurserna är begränsade och det finns ingen anledning att den för vilken eftergymnasial utbildning är en möjlighet ska ta komvuxplatser från människor med betydligt färre alternativ.

Möjligheten att byta yrkesbana ska alltid finnas, och komvux är en av många vägar att gå. Men om en person som är behörig till eftergymnasial utbildning ändå kan få förtur till komvux är risken att de samhällsresurser som läggs på gymnasieutbildningar förslösas. Detta eftersom ungdomar kan göra sämre avvägda gymnasieval med baktanken att dessa lätt kan göras om senare i livet.

Det ska vara möjligt att rätta till felaktiga, olyckliga eller föråldrade gymnasieutbildningar, men samhället ska inte ge förtur till den som vill göra om ett redan avklarat steg trots att det finns andra alternativ. Om så sker används komvux roll i utbildningsväsendet på ett felaktigt sätt.