Logga in
Logga ut

2019- Nya tag !

Lofta / Västervik

2019 är här och på det personliga planet lite som ett nytt liv.

Frökataloger har anlänt och ljuset kommer åter - bara det stärker livsandarna !

Men det är främst livskvalitativt eftersom jag nu har lämnat uppdraget som vice ordförande i regionförbundet Kalmar län efter 12 års tjänstgöring. Med detta lämnar jag även väldigt mycket resande och inläsning vilket frigör tid- tid att leva - tid för att växa och utveckla andra intressen och förmågor. Det kommer även ge mig ett hyfsat tillgängligt skrivboord nu när jag rensat 12 års arkiv av handlingar. Det få människor inser är antalet timmar som politiskt aktiva lägger på insläsning av handlingar .

Kort sagt - 2019 välkommen! 

Politiskt blir det mycket arbete med kompisarna i den politiska ledningen ( Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet)  och så alla andra förstås, för självklart innebär uppdraget i politiken att man har samtal och möten med alla folkvalda oaktat parti.

Eftersom vi har många nya ledamöter kommer vi att köra mycket utbildningar i nämnder och bolagsstyrelser.

Tyvärr segas det på nationellt plan gällande regering- har sagt det förr bryt upp blockpolitiken och samverka  utifrån minsta gemensamm värdegrund. Jag ser fram emot ett konstruktivt arbete som initieras denna veckaa med S+ MP+ C + L - den resan kommer inte bli lätt men den är absolut nödvändig. 

Klimat & Miljö- är naturligtvis ödesfrågor för vår existens - det blir ingen business på en död planet..

Således är jag  extremt arg över M+ Kd budgeten som trycktes igenom nationellt , den slaktade budgeten  på klimat och miljöområdet. Naturvårdsverket fick tex reducering med 40% .. Energistödet för solceller och laddinfrastruktur halverades, Sd tog bort det helt osv..

Ett regeringssamarbete kommer ju med all säkerhet att leverera en vårändringsbudget som kan reparera en del av " miljöslakten" - och även för landsbygden viktiga markören så som naturguidesmomsen  ( åter till 6% ) 

Jag är starkt oroad över samtalsklimatet på socialamedier, där både troll och politiska företrädare ständigt sänker ribban för hyfs, vett och etikett på tillmälen om andra..

En stor skämskudde till dem som förtjänar detta..

 

Mne Du kan göra skillnad - våga vägra trollträsket och gör skillnad med din konsumtion- visste du att om du minskar nyköp av kläder och använder plaggen mer reducerar du CO2 med 60% ganska snabbt.. Det och  våga vägra flyg !

Inteflyga2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojnareskogen och Svensk lagstiftning

Gotland Kom hastigt o lustigt till Gotland denna vecka, orsaken var inte Medeltidsveckan med sina teatraliska kulisser utan en mer påtaglig kamp uppe i Ojnareskogen på norra Gotland..

Läs rapporten från mitt besök här : http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6505312

Passa på att skriva på uppropet här: http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/?fpngrdb&pv=31

 

Miljöbalkens "stopplagsparagraf" för hotade arter och Nordkalk är den första domstolsprocess som överklagats i HD och fått igenom "näringslivs intresse"(vars hållbarhets princip är 25 år)  före de systemvillkor över tid som var tänkta att vara överordnade...

I måndags skulle skördaren in i denna natursköna skog med myrar och vattenkällor samt så där ett antalhundra rödlistade arter. Fältbiologerna som koordinerat civilolydnad/ protest har sedan Almedalsveckan bemannat området med ett bascamp och folk har i strid ström inventerat och bevakat för att rapportera ingrepp och eventuella nya artfynd.

Således gick det ut ett upprop på facebook och andra it-baserade forum för att vädja till stor manifestation då överklagande kommit in på HD dommen (7st) samt begäran om "inhibitation" av hygget blivit avslaget..

Inhibition är inom juridiken ett beslut av en högre instans att inställa verkställighet av en dom eller ett beslut. Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte...

Det var angeläget - för hugger man ner den artrikedom som är sakskäl för överklagan blir det ju konstigt att se den försvinna innan saken överprövats ..humhum.. Nu fick Fältbiologer och andra avslag på inhibitation och därför skapades uppropet för manifestation i syfte att stoppa fortsatt avverkning.

Som vardande i MIljöpartiets partistyrelse med just Miljö/ Biologisk mångfald som ett av mina ansvarsområde var det bara att ge sig iväg. Dels för att se området, miljön och träffa alla dessa eldsjälar som står upp för miljövärden.

Imponerande är det, detta myrmarksrika område sandlilja och orkideer blommade för fullt.. Vresiga tallar och starrgräs i klarvattenkällornas avrinningsområde ..

140ha kalkbrott med 25 meter djupa schakt kommer naturligtvis att helt ändra miljön för Ojnarskogen och dess omgivning som ligger mitt i Naturreservat... Riksintresse för miljö och naturintresse samtidigt riksintresse för industrins kalkuttag...

Det känns som en kamp mellan "kapitalet eller livet" ... Livet är större !!

 

 

 

Mångfalden och regeringen

Tjust/Stockholm

Många är vi som nu mitt i den frodiga sommaren förundras över diversiteten bland blomster, växter djur och insekter i vårt land.

Västerviks kommun och Tjust är en pärla i sammanhanget med ett aktivt betat jordbrukslandskap(tack alla aktiva lantbrukare som är ovärderliga i det sammanhanget!

Även spricklandskapet med dalgångar, sydbranter, kusten och skärgården vi har helt enkelt en uppsjö av unika habitat/ levnadsmiljöer av rang för en rad unika arter.

För samhället är ett varierat och rikmångfald ochså en indikator på hälsostatus /kvalitet på luift, vatten, jord.. Det som händer i ekosystemet har en skrämmande effekt att även drabba oss själva i slutändan.

Ekosystemtjänster är ett begrepp som kommit att användas i samhällsplanering som parameter eller värdemätare på behovet att freda just ekosystem i kraften av dess eget värde som just ekosystemtjänster över tid.

Jag är bekymmrad över politiseringen av Svensk lagstiftning som urholkar långsiktiga hållbarhets - och miljöprinciper som nu senast i Ojnarskogen på Gotland.

Kortsiktiga affärsintressen är som att pinka i brallan, värmer först men klart obekvämt över tid...

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/?frLruab&pv=8

 

Så kom "översynen" kring projektet för biologisk mångfald/ Artdatabanken och som föreslår  minskade och indragna medel för Svensk artdatasamlande och publicerande. Eskil Erlandsson (C) skjuter sig själv och sina bönder i foten med denna typ av nålspenga sparande...Karl sitter dessutom i en regering som pumpar in miljarder i försvarsindustrin och vapenindustrin... felprioritering enligt mitt sätt att se..

Remisstiden är satt till den 1 augusti - så vässa pennan alla natur och föreningsmänniskor som finner det angeläget att tycka till om Sveriges artdatabas!

http://www.unt.se/uppsala/bakvant-skara-ned-artprojektet-1777664.aspx

 

 

 

 

 

Miljökamp och litteratur

Ojnarskogen/ Lofta

Det finns många faighter som pågår och då menar jag på miljörättens sida snarare än krig i den mer blodiga formen. Just nu är det de unga engagerade Fältbiologerna som samlats på myr och mångfaldsmarkerna i Ojnareskogen på Norra Gotland... motparten är Nordkalk som vill genomföra sitt gigantiska kalkbrott på ön. Lustigt att en Ö som Gotland upplåter sin mark till bortforsling, där om någonstans blir det påtagligt hur begränsade volymer naturresurserna är... ett sjunkande skepp...one way ticket...

Jag är en krigare /  tänker på  Dva Dahlgrens starka låt....Ung och stolt/ " Med tron på mej går livet vidare...hoppet att man kan göra om och bättre både för människa och miljö..http://www.songstube.net/video.php?title=Ung%20Och%20Stolt&artistid=5344&artist=Eva%20Dahlgren&id=91147

Det var i torsdags, mitt under heta Almedals veckan som Miljödomstolens besked kom: det finska företaget Nordfalk får bryta kalk i det känsliga området Bunge-Ducker i Ojnareskogen på Gotland. Nu tar Fältbiologerna strid för området genom en stödaktion. Nordkalk fick nämligen effektbeslut dvs att de dirket kan påbörja slutavverkning och schaktningar i området.

Nu är dessa Fältbiologer och frivilliga en fredlig naturvärnande sköld på plats...

Mina tankar är med hela gänget och konstaterar att kampen om långsiktiga miljöintressen måste tas varje dag, det är så lätt att släppa taget för kortsiktiga ekonomiska intressen...

Läs mer:  http://www.faltbiologerna.se/pressmeddelanden/vi-vaktar-ojnare

 

Själv blev jag smått deprimerad när jag såg avverkningslapparna i skogarna hemmavid. Nu är det med jämna intevall avverkat i princip på alla mina bardoms marker, kunde gå barfota ut på kantarellrunda och följa viltstigarna i timmar...Nu är det korta stråk följda av hyggen , sly och plantage...

De John Bauerlika mossstubbarna och blandskog är snart ett minne blott och likt en skogens monokulturella öken kommer sen de planteradegranväggarna att expandera i min närmiljö... Mattlummer, orkideerna försvinner i takt med skogsmaskinernas framfart. Marken urlakas och det blir ett extremt markklimat de första åren på ett hygge..

Svensk skogspolitik är kvantitativ, ej kvalitativ: man fredar artfattig skog i norr och totalavverkar den artrika skogen i söder... Och menar att rent arealmässigt är miljömålen uppnådda- snacka om att skjuta sig i foten...

Läser "Tisdagarna med Morrie" av Mitch Albom och beaktar åter spelet mellan liv och död och vad som igentligen är viktigt i livet...

Ska leverera bin till kompisens gamle far som suktar efter livsgnistan i att sitta på rullatorn o se flitet på flustret, doften av honung och vax...

"De små tingens gud" hur upplevelser och studen av tiden som stannar fatiskt är guldkant i vardagen och i livet oavsett vart i livskedjan man är. Har du stannat upp och låtit tiden bara vara i ögonblicket?!

Som igår kväll innan åskan när en stilig Ekoxehona drönar in och satte sig på en "skulpturstubbe" vi har i trädgården. Eller som nu när en spillkråka glider runt och sjunger på det där skrolliga viset som bara spillkråkor kan.,..

 

Samtidigt utökar SMHI sina katastrofvarningar för extrema vattenflöden efter regnet..Miljöpartiet i Västervik yrkade på klimatfonderingar i den kommunala budgeten vilket ignorerades av majoriteten, de ser inte det vi ser...

Se mer: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15097655.ab

Extremsnön här om året kostade 27 miljoner...

Wake up call Hjalmarsson & Kronståhl!

 

 

 

 

 

Borta bra men hemma bäst...

Högtomta Lofta metropolen  

Hem ljuva hem!!!

Det är en lisa för själ och hjärta att komma hem i frodig blomsterprakt, mediabruset och mötestempot gör totalhalt och man går in i ett befriande vardande där själen får möjlighet att komma i fatt kroppen.

 

Efter en vecka i Visby kan jag konstatera att det varit kvalitativ politik och seminarie nivå. Punktbevakning av Östersjöfrågor,Ungdomspolitiskafrågor samt Jordbruk-Fiske samt Energipolitik för min del. Även bevakat kulturpolitiken på temat kulturkraft under diktatur/ förföljelse ... Intensiv vecka indeed...

Har nytta av åren i Bygderörelsen, både Lotta Gröning och Inez Abrahamsson sprang man ju på. På temat Östersjön dikskuterade vi såväl Gotlandstrafik som internationella samverkansprojekt. Noterar något frustrerat vendettan Hjalmarsson/ Wretlund... Jag ser inga motsättningar med åretruntbaserad TENhamnsnod i Oskarshamn och utökad sommarölinje till Västervik... Det måste bli ett slut på våra kommunala revirpink, år 20012 borde alla lokalpolitiker med insikt inse att samverkan stärker och att coacha varnadra / grannar gynnar även den egna verksamheten... Det har och kommer att vara min ingång i denna pluralistiska hamnfråga...

Lena Eek vår miljöminister tillika goda granne ( Valdemarsvik) kommer säkerligen att synas mer i länet under året men det återkommer jag till...

 

Efter låååång frukostfika på trappan idag blev det pådrag och omsvärmat , en av mina starka kupor startade att svärma, gigantisk dito... Således har fokus nu varit att vaxa ramar och "ta hem" flygresenärerna igen ...

Tänker på alla samtal om livskvalite, bostadspriser, trafikjam och parkeringsproblem under samtalen i Visby... Hur kan du bo på landet ... Tackar som frågar själv måste jag drista mej att fråga hur tusan kan man utsätta sig för stads stressen 365 dagar om året ??? Eller förlåt merparten av alla Stockholmare laddar ju batterierna på svensk gles och landsbygd folksjälen av kvalitativ livsbesjälning...

Själv laddar jag för en omgång doftande flädersaft och toppar med årets projekt av roslikör på trädgårdens alla gammelrosor som doftar förföriskt denna första vecka i juli. Ta hand om er i sommaren!

 

 

Almedalen

Visby

Dag fem i Almedalen 2012, idag är det "Bemötande i vården" som är snackis. Vårt rödgröna landstingsgäng kör för 3e året i rad ett seminarium och nu med gäster från patientsidan och från näringslivet dvs IKEA. DEt har skrivits en hel del om detta så vi förväntar oss mycket folk!

Själv har jag punktbevakat mina sakpolitiskaområden i regionförbundet dvs Östersjöfrågor, Miljö och ungdomspolitiska temat. Vi genomförde "Det goda mötet" tillsammans med Fryshuset och Anders Calberg (grundare av Fryshuset) kommenterade "Detta är det häftigaste och mest smarta koncept för regionalungdomspolitik som jag sett under mina 28 år i Fryshuset" stort... Nyckel är att tillsammmans med Fryshuset som inspiratörer kompetensutveckla länets Fritidsledare (132 st på 28 fritidsgårdar) som jobbar med unga på ungas fritid...

I Landshövdingens trädgård togs ett nytt "Östersjöinitiativ" med bla Kalmarsundskomissionen- Alla var där Lena Eek- miljöminiostern ( med rötterna i Kalmar län) och konstaterar att det finns ett driv i Östersjö och vattenfrågorna.

Gårdagen ägnades åt en hänförd afton för "Ship to Gaza" mee prefoprmence och musik i en fantastisk kul mix på Gutekällaren kontinentalt och multikulturellt med dans och mycket skratt!

Själv laddar jag för mitt moderatoruppdrag på fredag på temat Kärnkraften och säkerhet i Östersjön. T.Kåberger och Kearnfors samt filmaren Maj W är de tre som utifrån Japankatastrofen skall samtala om vårt läge i Östersjöregionen och utmaningar vi står inför...

So far so good !

Namn: Akko Karlsson
Bor: Lofta
Intressen: Trädgården

Akko Karlsson, Miljöpartist och landsbygdsbo i Lofta med hjärta för livet på landet och landsbygdsfrågor gröna näringar, jakt och vattenfrågor och energi.
Är passionerad trädgårdsodlare som även har lite bin och höns, gillar huspyssel och snickrar en hel del när jag inte är ute i skog och mark.
Ledord- funktionalitet- livet måste funka i vardagen. Solceller och bergvärme funkar för mej, kör naturligtvis bil som landsbygdsbo, en elladdhybrid som tankas mest hemmavid.
Är första namn på Miljöpatiets kommunlista i valet 2018.
Jobbar på Västerviks Bostadsbolag och Teater & Konferens verksamheten här - Kultur berikar !
Har den här mandatperioden uppdrag som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län med ansvar Miljö och Östersjöfrågor, Nationellt i Södra Vattendelegationen och i Södra Östersjöprogrammet . Landstingsfiullmäktige samt på hemmaplan 1e vice ordf. i Miljö- och Byggnadsnämnden samt styrelsen för Västerviks Miljö och Energi.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar