Logga in

Frontrunner eller vänta på nästa tåg...

Lofta

Politik är att vilja sägs det, tro, vetande, vetenskap religion och så politik ...

I veckan har jag lite smått roat fått läsa VTs ledarblogg som räds politiska front runners... Undrar just hur världen skulle se ut om där inte fanns folk som klev fram och tog ställning, ifråga satte eller helt enkelt sa gör om gör rätt?  ...

http://www.vt.se/opinion/undvik-fartblinda-frontrunners-8088401.aspx

Jag blev samhällsengagerad i unga år. Det gällde djurens rättigheter, försöksdjur och våra husdjur- deras förutsättningar att må bra och bete sig naturligt. Kampen gällde bla att förbjuda slentrianmässigt användande av antibiotika i djurfoder... Föreningen med det oerhört långa namnet var " Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök" (NSMPD)

Min mor jobbade på IVA och akuten , klart man hade hört om sjukhussjuka och antibiotika resistens ... För mej var det uppenbart om friska djur tvingas äta medicin kommer de ha klart sämre förutsättningar att bli friska av samma medicin den dag de verkligen behöver den. Det och så en stark oro att de där medicinresterna som djuren äter hamnar i köttet som du och jag äter. Besökte massor av "djurfabriker" gårdar och även sjukhus under den här perioden lärde mig massor... Framförallr tryckte vår organisation på politiken att se över lagstiftningen om djurfoder i Sverige. Det var tidigt 80 tal jag slutade äta kött, jordbruksminister tog emot massor av underskrifter och se där ny lagstiftning.

Idag är Sverige och svenska bönder stolta över en restrektiv medicinering, bara sjuka djur behandlas och då med karensdagar för mjölk och slakt. Våra smittsjuksläkare hyllar ett samhälle som håller igen på spridningen av antibiotika.

Försiktighetsprincipen är inte dum den ... och tack och lov att andra intressen trycket på samhället och politiken ...

Om elöverkänslighet kan sägas massor oaktat diagnos har en massa människor funktionsnedsättningar som stör deras förmåga, många av dem märker att de mår sämre vid elektromagnetiska fält. Varför ? Är de extra känsliga ? Har de nedsatt immunförsvar ? Tja forskning pågår men under tiden måste även de få ett bemötande som hanterar situationen. Ibland räcker elsanering , avskärmning av elfälten men många blir "elflyktingar" och sitter i en husvagn i någon dalgång dit elfälten är minimala. Klart det slår ut både på det ekonomiska som personliga planet. Har följt en del forskare och rapporter både nationelt och internationellt och det spretar i slutsatserna.

Själv har jag bara fysiskt och visuellt upplevt elektromagnetism en gång , det var uppe i Norrbotten på Posri kraftstation och dess ingående kablage -klev man in i det säkerhetsfältet som omgärdar området runt kablaget blev det ett "sug i kroppen" och vi som höll fram klockor med visare fick se hur de gick bananas...  Jag skulle in vilja känna så varje dag 24/7 kan jag säga... Men det har klart ökat min förståeelsen för de som säger sig uppleva obehag i kontakt med elektromagnetiska fält.

Evidens och forskning brukar innebära att det skall finnas forskarmajorietet för ena eller andra tesen, detta finns inte för diagnosen "elöverkänslighet" men kanske kommer kanske inte  den som lever få se. Undertiden kan vi i politiken möta en grupp människor vars symtom ökar i samband med el och trådlösa nätverk bla genom att möjliggöra elsanerade vårdrum och boenden. De är ca 20 talet i vår kommun och närmare en halv miljon i landet som känner av detta med elöverkänslighet.

Andra fall av frontrunners är apartheidvägran och ifrågasättande av den samma, ifrågasättandet av DDT som kemikalie med påföljande lagförbud, Ifrågasättandet av homusexualitet som diagnos, Aga som metod i skolundervisning, Kvinnlig rösträtt 1921 i Sverige, skiljandet av kyrka och stat i samhällsbygget, Fri abort  dvs kvinnors rätt till sin egen kropp.... På tal om kvinnor som gjort skillnad men ofta tigs ihjäl http://viralt.aftonbladet.se/11-viktiga-kvinnor-som-gloms-bort-i-historiebockerna/

Ja ni fattar .... världen är full av frontrunners  jag är stolt att vara en av flera Joakim Tholén  trots försök att  raljera tysta och försöka ställa intressen mot varandra.  GMO, Round up, Kärnkraft WHO, Kemikalier, Hormonstörande ämnen, plaster, flamskyddsmedel, cancer, ohälsa ekonomiska intressen, uppdragsforskning, samhällsforskning osv listan på intressekonflikter kan göras lång. Och det är lätt att stå där efter åt och säga  " vad var det jag sa" . men det krävs en del att säga  det här är ett problem vad kan vi göra åt det innan det finns en dokumenterad majoritets insikt... Noterar att allliansstyret i Västervik röstade bort en motion om att i samverkan med polymerindustrierna ta reda på mer om de luftburna utsläppen i Västervik som ett led att identifiera bla lungcancerfallen här i kommunen ... Man ville inte veta  strudspolitik...

 

 

 

 

 

Kiruna nästa

SJ Nattåg  

Det går som på räls - nattåget upp till Kiruna och Näringsdepartementets dialogmöte om mineralstrategi och hållbara regioner... Komplext och delvis negation...

Bergstatens uppdrag vilar så långt tillbaka som 16-1700tal där exploatering för att "betvinga jorden" i syfte att förädla och skapa kapital för nationen... Så till vida har det varit framgångsrikt men nu lever vi 2012 i en tid när världens globala resurser når något av en "Peak allt".. I kölvattnet ligger slagg och skärvstens rester som läcker tungmetaller och andra syror beroende på vad man anrikat..

Kiruna som stad skall flyttas för man ligger bokstavligen ovanpå gruvschakten som riskerar att rasa ihop...

Jag har på webbVT redan kommenterat detta med Wiking minerals guldgrävarplaner i kommunen... Sverige har enorma resurser av urberg och därmed mineral var och hur vill skall fortsätta uttag är en fråga som är angelägen att diskutera... Om Wiking minerals kan man säga en del om man tittar på styrelse och ledning. I den globala mineralmarknaden figurerar multinationella äganden och riskkapital som inte alltid är helt rumsrent...

 Som vanligt har resan på tåget varit fantastiskt trevlig och folk i allmänhet har en öppen attityd som ger många spännande samtal. Just nu är det mycket om veckans älgjakt, vi såg just tre ståtliga utanför fönstret.

Ishotellet är ett annat tema förstås, på temat besöksnäring.

Träffade en kille från handbollsförbundets webbadministration  som väl kände vår lokala Måren Christiansson (GOIF) Björnsholm. Beach vollyboll gänget - världen är liten! Så jag lovade Hälsa - mission komplite Mårten ;)

I övrigt reser jag med MPkollegan Elisabeth Wanneby så vi får kvalitativ arbetstid- tåg är perfekt för konstruktiva möten!

Så over and out från ett soligt vackert och frostnupet Norrbotten!

 

 

 

 

 

 

 

23000namn och företag som värnar sin långsiktiga image

Ojnareskogen

Tack Sture Karlsson och Mellanskog !!!

Sture är VD för Mellanskog som nu valt att ensidigt avbryta kontrakteti väntan på överprövning i HD ang. Ojnareskogen på Norra Gotland.

Läs mer:

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7910148

 

Med 23 000 namnunderskrifter ...och  200 aktivister i Ojnareskogen och ett extremt stort mediapåslag, majlbombning  och avhoppande medlemmar pga pågående skogsskövling samt Greepnpeace aktivister fastkedjade vid maskinerna i ett desperat försök att stoppa avverkningen och dess intrång i skogen avbryterr nu Mellanskog allt arbete tills överklagandet är hanterat. Det är hedersamt och strategiskt korrekt för Mellanskog höll på att förlora all trovärdighet som skogsbolag med miljöpolicy... Ibland är det som sagt rätt att göra fel för att det ska bli rätt på totalen ..

Det handlar  om så mycketr mer än "bara" Ojnareskogen det handlar om svensk miljölagstiftning framgent... Miljöhistoria skrivs just nu...

 

Tack alla mina vänner o bekanta och okända som vecka ut o in har bemannat Fältbiologernas station i Ojnare och som så kommer göra tills överklagandet hanterats...

Tack till Lisa Wanneby och Sofia Botorp som dragit ett stort och tidvis extremt motigt lass i juridikens djupa diken... Ni och alla andra som under 7år kämpar för en lagstiftning värd namnet nu och framgent  KRAM!

 

 

Är sjukt stolt över engagemang kraft och uthållighet hos alla dessa människor !

http://www.svt.se/nyheter/sverige/avverkningen-pa-gotland-avbryts#.

 

Och du har väl skrivit på uppropet ?

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/

 

 

 

Ibland är det rätt att göra fel...ibland är fomellt rätt fel..

Ojnareskogen

Idag gnöler röjsågarna över Ojnareskogen...

Men fiolerna spelar också. Fältgruppen på 20 personer skulle effektivt plockas bort av ca 70 insatspoliser inbussade från den kunliga huvudstaden medhavandes en av de svarta "insatsbussarna" man kan ju inte spara på krutet när Nordkalk kallat på hjälp för att effektuera sin lagliga rätt att avverka för sitt kommande kalkbrott ...om nu inte  överklagandet vinner vill säga ...

Sju organiosatioenr och sakägare har nämligen överklagat. Med hänvisning till Naturvårdsverkets uttalande och dom att ej tillåta kalkbrott i det aktuella området...

Men med Nordklaks senaste bejakande dom i överdomstolen så begärde man listigt att få effektueringsrätt dvs att starta ingreppen direkt..

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7899591

Idag på morgonen är det över 100 personer, barn, unga, vuxna äldre som alla med olika ansvarsperspektiv för Norra Gotlands vattenförsörjning och ca 266rödlistade arter samlats  i Ojanareskogen som en mänsklig sköld. Nytt inslag är Bönderna från trakten som anslutit sig med traktorer... En del av dem vet hur illa det är när vattnet sinar i brunnarna  och får/ korna romar ut sin törst...

Just vid sådana tillfällen av långsiktigt värnande av naturtillgångar anser jag att fel kan vara rätt- dvs formellt har Nordkalk lagen just nu på sin sida (före en överklagande process) men det är uppenbart  fel att göra rätt i ett fall som allvarligt skadar arter och vattentillgångar på en så sårbar plats som Ojnareskogen..

Det fanns en or man tidigare ville avsätta hela området till Naturreservat och natura 2000 område. Ministerstyre oavsett block gjick industrins ärende och körde över ansvariga myndigheter.... Pinsamt ..

Just nu pågår Svensk miljöhistoria och det är inte lagen som har visat framfötterna i den här frågan vilket troligen kommer visa sig...Hoppas då att vatten och arter finns kvar..

 Följ kampen på twitter: http://live.twingly.com/ojnare

 

Kalla saker vid sitt rätta namn: Belarus

Kalla det vid dess rätta namn!

I dag, när de svenska medierna äntligen verkar ha börjat rapportera om läget i Belarus vill vi, människorättsaktivister, kulturarbetare, alla som har jobbat med Belarus i många år, samt andra som anser detta vara av viktig betydelse, uppmana er att kalla landet vid dess rätta namn. För detta finns många goda skäl, nedan kommer några av dem:

1. Språkligt. ”Vitryssland” är inte samma sak som ”Belarus”. (Se exempelvis Wikipedia, under rubriken Etymologi.)

2. Politiskt. 1991 blev landet självständigt och bytte officiellt namn från Vitryska Sovjetiska Socialistiska Republiken till Republiken Belarus. Det är därför som man numera säger Belarus på engelska istället för det gamla ”Byelorussia” eller ”Whiterussia”.

3. Historiskt. ”Vitryssland” är en direkt översättning av den koloniala benämningen som landet fick av Ryssland. (Att jämföra: Lillryssland istället för Ukraina.)

4. Tydligt. Namnet ”Vitryssland” ger upphov till sammanblandningar med Ryssland och uppfattas som förringande av belarusier som bor i Sverige. (Se uppmaningen från föreningen Sveriges Belarusier.)

5. Generöst. Vi säger ”Kurdistan” om ett land som inte finns för att vi vill understryka att vi stödjer kurderna och Kurdistan som en egen nation, inte ”bergsturkar” som de kallas i Turkiet. Vi säger Burma istället för Myanmar för att understryka vår attityd mot juntan. Vi bytte från Kirgisien till Kirgizistan för att understryka landets politiska pånyttfödelse. Vi menar att samma generositet bör visas Belarus och belarusierna.

[Vill Du också skriva under detta upprop? Klicka här!]

Med vänliga hälsningar,

1. Isabel Sommerfeld, Grundare/Samordnare, MR-nätverket Info Belarus 2. Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter 3. Olle Schmidt, Ledamot, Europaparlamentet 4. Henrietta Hultén, Radioproducent 5. Tomas Mazetti, Studio Total 6. Akko Karlsson, Miljöpartiets partistyrelse 7. Ola Larsmo, författare, Ordförande, Svenska PEN 8. Gunnar Ardelius, Ordförande, Författarförbundet 9. Jujja Wieslander, Författare 10. Hannah Lina Frey, Member, Studio Total 11. Tobias Ljungvall, Författare och journalist 12. Ola Wallin, Förläggare, Internationell sekreterare, Svenska PEN 13. Per Bergström, Förläggare, Rámus 14. Waldemar Mellquist, Journalist 15. Anders Bodegård, Översättare 16. Nils Claesson, Konstnär och filmare 17. David Isaksson, Journalist 18. Julia Lapitskii, Webbredaktör, f.d. medarbetare på Radio Sweden 19. Birgitta Öhman, Filmare, TV-producent 20. Henrik C Ehnbohm, Kulturjournalist 21. Maria Söderberg, Fotograf 22. Annika Wedin, Enhetschef, Sensus 23.  Hanna Gerdes, Folkrättsjurist 24. Jonas Engström, Kanslichef, Folkpartiet Liberalerna 25. Jacob Hirdwall, Dramaturg, Dramaten 26. Juras Stankievic, Informationschef, Internationella Kommittén för Belarusiska Folkfronten (BNF) 27. Pavel Golyshko, Medlem, Sveriges Författarförbund 28. Tobias Hörnfeldt Röhr, Utredningsingenjör 29. Malin Hanson, Student 30. Hanna Tsikhanava, Student 31. Halina Hylander, Projektledare 32. Lana Willebrand, Handläggare 33. Lina Haskel, Fotograf 34.  Dmitri Vasserman, IT-proffs 35. Mikaela Malgac, Student 36. Kristofer Eriksson, Inköpare 37. Tatiana Kasperski, Sveriges Belarusier 38. Kajsa Gordan, Författarförbundet 39. Sonja Svensson, Litteraturvetare 40. Berith Andersson, Kommunikatör 41. Maryna Fonina, Lärare 42. Karin Nyman, Översättare 43. Bente Hollås, Projektledare 44. Tania Bauder, Översättare 45. Patrick Svensk, TV-kille 46. Karen Akopau, Student 47. Uladzimir Vinakurau, Översättare 48. Marjam Lindsbro, VD 49. Boris Klanger, Läkare 50. Alex Melnikau, Sveriges belarusier 51. Inga-Lina Lindqvist, Författare 52. Michael Sender, Sveriges belarusier 53. Simon Kudrischoff, Författare 54. Natasha Alexeeva, Administrativ handläggare, Palmecentret 55. Ann Wikström, Projektledare för kulturprojekt i Belarus 56. Jaana Nikula, Översättare 57. Hanna Marchanka, Sveriges Belarusier 58. Per Pettersson, Chefredaktör, Frihetssmedjan.se 59. Robert Mellberg, Student 60. Anna Lidwall, Student 61. Ida Börjel, Poet 62. Robert Almroth, Lärare 63. Emelie Kroon, Projektledare 64. Christine Petré, Frilansjournalist 65. Daniela Auerbach, Konstnär & radiodokumentärmakare 66. Saga Rosén, Kommunikatör 67. Lars-Ove Jansson, Fritidspolitiker 68. Tatyana Bessiskaia, Student 69. Patrik Silverudd, Planeringschef 70. Nils Håkanson, Förläggare 71. Cato Lein, Fotograf 72. Alena Vasserman, Teknisk konsult 73. Jakob Dowling, Student 74. Anna Tomaszewska, Kulturarbetare 75. Anna Carlsson, Efterbearbetningsproducent 76. Signe Westin, Enhetschef 77. Mattias Holmqvist, Ordförande, Liberala Studenter Stockholm 78. Peter Jönsson, Systemutvecklare 79. Linda Nordlund, Ordförande, Liberala ungdomsförbundet 80. Camilla Ericsson, Liberal- 81. Rickard Ydrenäs, Politisk tjänsteman (Fp)

Listan uppdateras regelbundet.

Ojnareskogen och Svensk lagstiftning

Gotland Kom hastigt o lustigt till Gotland denna vecka, orsaken var inte Medeltidsveckan med sina teatraliska kulisser utan en mer påtaglig kamp uppe i Ojnareskogen på norra Gotland..

Läs rapporten från mitt besök här : http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6505312

Passa på att skriva på uppropet här: http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/?fpngrdb&pv=31

 

Miljöbalkens "stopplagsparagraf" för hotade arter och Nordkalk är den första domstolsprocess som överklagats i HD och fått igenom "näringslivs intresse"(vars hållbarhets princip är 25 år)  före de systemvillkor över tid som var tänkta att vara överordnade...

I måndags skulle skördaren in i denna natursköna skog med myrar och vattenkällor samt så där ett antalhundra rödlistade arter. Fältbiologerna som koordinerat civilolydnad/ protest har sedan Almedalsveckan bemannat området med ett bascamp och folk har i strid ström inventerat och bevakat för att rapportera ingrepp och eventuella nya artfynd.

Således gick det ut ett upprop på facebook och andra it-baserade forum för att vädja till stor manifestation då överklagande kommit in på HD dommen (7st) samt begäran om "inhibitation" av hygget blivit avslaget..

Inhibition är inom juridiken ett beslut av en högre instans att inställa verkställighet av en dom eller ett beslut. Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte...

Det var angeläget - för hugger man ner den artrikedom som är sakskäl för överklagan blir det ju konstigt att se den försvinna innan saken överprövats ..humhum.. Nu fick Fältbiologer och andra avslag på inhibitation och därför skapades uppropet för manifestation i syfte att stoppa fortsatt avverkning.

Som vardande i MIljöpartiets partistyrelse med just Miljö/ Biologisk mångfald som ett av mina ansvarsområde var det bara att ge sig iväg. Dels för att se området, miljön och träffa alla dessa eldsjälar som står upp för miljövärden.

Imponerande är det, detta myrmarksrika område sandlilja och orkideer blommade för fullt.. Vresiga tallar och starrgräs i klarvattenkällornas avrinningsområde ..

140ha kalkbrott med 25 meter djupa schakt kommer naturligtvis att helt ändra miljön för Ojnarskogen och dess omgivning som ligger mitt i Naturreservat... Riksintresse för miljö och naturintresse samtidigt riksintresse för industrins kalkuttag...

Det känns som en kamp mellan "kapitalet eller livet" ... Livet är större !!

 

 

 

Namn: Akko Karlsson
Bor: Lofta
Intressen: Trädgården

Akko Karlsson, Miljöpartist och landsbygdsbo i Lofta med hjärta för livet på landet och landsbygdsfrågor gröna näringar, jakt och vattenfrågor och energi.
Är passionerad trädgårdsodlare som även har lite bin och höns, gillar huspyssel och snickrar en hel del när jag inte är ute i skog och mark.
Ledord- funktionalitet- livet måste funka i vardagen. Solceller och bergvärme funkar för mej, kör naturligtvis bil som landsbygdsbo, en elladdhybrid som tankas mest hemmavid.
Är första namn på Miljöpatiets kommunlista i valet 2018.
Jobbar på Västerviks Bostadsbolag och Teater & Konferens verksamheten här - Kultur berikar !
Har den här mandatperioden uppdrag som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län med ansvar Miljö och Östersjöfrågor, Nationellt i Södra Vattendelegationen och i Södra Östersjöprogrammet . Landstingsfiullmäktige samt på hemmaplan 1e vice ordf. i Miljö- och Byggnadsnämnden samt styrelsen för Västerviks Miljö och Energi.
  • Senaste blogginläggen

Bloggar

Sport

Politikerbloggar