Logga in
Logga ut

Invasiva arter

Lofta Ekosystemens sårbarhet- invasiva arter

Kustvy

Våra inhemska arter hotas ständigt av att det kommer in nya arter som följer med transporter, barlast, växter och jord och tyvärr ibland medvetet släpps ut i vår natur.  Ofta blir nya arterna de skoningslösa konkurrenter som tar bort livsutrymmet för de inhemnska arterna.

De flesta av oss har fått erfara detta genom den enorma invasionen av  de " Spanska Mördarsniglarna " i våra trädgårdar, många är vi som likt irrbloss vandrar runt i daggvåta trädgårdar och klipper, lägger ut kalk och koppartråd  och plockar in sniglar för att förhindra spridning.  

En annan art som kommit hit genom pälsfarmning är Minken, som är ett aggresivt rovdjur är de förödande för fågellivet då den plundrar markreden på ägg och småfåglar / smådjur. Vi är rätt många hönsägare som har mer än ett horn i sidan till just mink som kan döda en hel besättning på ett ögonblick. Man blir deprimerad när man kommer hem och finner hönsgården full av döda djur , där minken likt en vampyr biter ihjäl o suger blod och lämnar förödelse kvar. 

Just nu har Jägareförbundet i uppdrag att jobba med just Mink och för den delen även Mårdhund, för att minska fortsatt obalans i våra ekosystem. Här är Jägarkåen en viktig medspelare för att bevaka och rapportera läget blad vår fauna.

Tyvärr skaffar folk husdjur som sen växer eller blir en "börda" när intresse och engagemang sviktar- då är det viktigt att man har diciplin nog att antingen sälja/ ge bort djuret vidare eller krasst avliva som en sista lösning.

För oskicket att " släppa ut" främmande inte sällan exotiska arter är inte bara förbjudet , det är oetiskt och riskerar att skapa smittspridning och kraschade ekosystem och tom framtida hybrider vars effekter är svåra att överskåda.

Så go vänner ett färskt exempel är den nyligen funna sköldpaddan i Lofta ån här i Västerviks kommun. Lofta ån var under min bardom full av inhemska  svenska flodkräftor.. sen kom kräftpesten som bärs av den Amerikanska signalkräftan..

Och nu då - en uppfiskad sköldpadda - för tusan folk skärpning  Läs mer i VT : Sköldpadda i Lofta ån

Läs mer om invasiva arter på  Naturvårdverkets hemsida : Invasivaarter Naturvårdsverket

Love & Light- det är aldrig försent att göra bättre !

 

 

 

Reflektion och Eu-val

Lofta

1970 var medelårs inkomsten för en arbetare 22 700kr/år

2018 var den 290 000kr/år

1970 fick lantbruket fortfarande använda DDT, Sverige hade kärnvapenprogram i hemlighet och vi trodde att kärnkraftens radioaktiva avfall kunde dumpas i myrar.. vi hade höga skorstenar och långa rör för att bli av med giftig rök o förorenat vatten .. vi eldade sopor i galler häckar och vi ungar fick bada i brandskum när vi besökte brandkåren ..just det bensinen kostade 1kr litern då..

Känns som vi kan bättre 2019 när landsbygden blir vinnare drivmedelsomställning! 
När vår tids guld är en gödselbrunn som blir biogas som ,förädlas till drivmedel. 
Det skapar nya gra jobb lokalt och ökar förädlingsvärdet °ökar BYNP" ..dessutom minskad övergödning då rötslamet blir lättare för växande gröda att ta upp och reducerar metanutsläppen...

17kr liter i perspektiv där vi idag vet att planeten inte tål mer klimatdrivande utsläpp och just det "det blir ingen business på en död planet".. Runt om i landet pågår kostsamma saneringar för tidigare ovett och dumpningar, bla har vi hormonstörande ämnen i vatten och i kroppen bla Pefos från brandskum och DDT och dioxiner och Polymer osv..

Men med lagar vetenskap och kunskap pågår arbetet att förebygga sanera och fasa ut farliga ämnen .. frågor på det eller ser vi ett DDT uppror i antågande !?

Eu - valet handlar väldigt mycket om ett vägval, förnekelsen av att fossiladrivmedel, kemikalier och diverse konsumtion faktiskt stör ekosystemen och folkhälsan  eller att välja en kunskapsbaserad utveckling som långsiktigt värnar  människor och miljö - där alla ska med även landsbygden !

 

Fullmäktige stort och smått

Västervik

 

Sitter i bänkraden på Västerviks Stadsteater- det är Kommunfullmäktige.

Lyssnar uppgivet på hur den samlade Västerviksalliansen  - vill ha mer och ofinansierade parkeringsplatser, Socialisterna motsätter sig dessutom de nationella beskattningarna på bensin och disel. 

Världen brinner, väldigt kraftiga klimatstörningar drabbar världen globalt, en majoritet av forskarkollektivet anser att dessa förändringar drivs av mänskliga aktiviteter och förbränningen av fossila ,aggressiva klimatgaser.

Som miljömänniska gråter själen till detta kortsiktiga och poppulistiska i att driva frågor som leder planeten i en destruktiv spiral likt "brända jordens taktik" , kortsigtigheten är förödande på flera plan.

 Vänsterpartiet tycker i ett inlägg att det borde vara "kommunens" sak att skaffa fram parkeringar till hyresgäster , inte minst för kommunala Bostadsbolaget .. och hänvisar till att det "endast är en halv parkering per lägenhet i snitt" och raljerar att man inte skall "straffas för att bo i stan" på det sättet.

Min replik- Marianne vi kvinnor sägs föda 1.5 barn - jag har inte sett några halva barn - statistik kan ge roliga effekter..

Det är alltid fastighetsägaren som vid nyproduktion har att tillse gemensamhetsutrymmen så som tvättstugor, sophantering , och eventuella parkeringar. Parkeringar är inget lagkrav men praxis är 0.7 platser / lgh..

VÄLJER man att bo i staden följer också konsekvenser så som att betala för pplatser , det är en effekt av dyra förtätade ytor. Precis som jag har valt att bo på landet , med konsekvens att pendla och betala vid Patomater de gånger jag besöker staden.

I större städer är priserna uppe på 1200- 3000kr / månad för parkeringar centrumnära. 

Så igen det är inte synd om - det är en konsekvens av hur vi väljer att bo ..

 

Ett lästips är boken av  tidigare klimatstrategen tillika Meterologen Per Holmgren 

(Numera MPS EU kandidat) :  "Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt "

Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle. Det finns dessutom så mycket vi kan göra redan nu – inte minst här i Sverige. Finns det något annat land i världen som har bättre förutsättningar? Vilka utmaningar har vi framför oss och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning? Och inte minst: Varför gör vi inte det som vi egentligen vet att vi borde göra? Det här är en bok för dig som vill lära dig mer om hur de stora globala utmaningarna hänger ihop, och dessutom få fler argument för varför vi behöver göra så mycket som möjligt.

 

Läs mer inför EUvalet här : Gröna EU-kandidater 2019

Eukandidater MP

 

 

 

 

 

Vårdagjämning , Natur och tema vatten

Västervik Så är vi åter här - Vårdagsjämning !!!

Ljuset tar majoriteten av dygnets timmar och den "riktiga tillväxten" sätter fart - i form av det som växer och gros samt all naturens barnkammare drar igång med alla födslar bland djuren. Tänk nu på att INTE HA LÖSA HUNDAR- det finns vilt överallt och mellan 1/3- 20/8 råder kopplingstvång - Basta !

Endast eftersöks jägare har lov att ha hundar vid eftersök för att minimera lidandet på skadat vilt ...

Jag har haft nöjet att få en fin guidetur runt Kulbacken- Lögabergen och de enormt höga naturvärden vi har där !

Massor av rödlistade arter och naturtyper  som läderbagge, tallticka , tårticka , ekooxar , eklandskap, alkärr osv bara för att nämna några. Detta stadsnära område har onekligen värde att bevaras som natur för framtiden.  Det är just nu ute  för översyn  i planarbete och  då är vikten av att tänka långsiktigt kring bevarandevärden en väsentlig del i arbetet. Naturstigar och naturkunskap är något som vi behöver lyfta fram och som absolut är bra för folkhälsan. Att naturvandra och uppleva stärker både sinnen, balansen och psyket visar forskning- Hälsostigar heelt enkelt -mer grönt till folket. Att Naturum ligger mitt i denna oas av naturvärden stärker ju profilen med attraktiva grönområden.

Hatten av för det genuina engagemang som boende och föreningsfolk lagt ner för att djupinventera i området, bland annat uttryckt i insändare här i VT : Naturreservat

 

Vatten- jag har nöjet att sitta med på regeringens uppdrag i Södra Östersjöns Vattendelegation ( tillsammans med bla Sverker Thorén (L) som driftas via Vattenmyndigheten i Kalmar (Länsstyrelsen) .  Under tisdagen var vi värdar här i Västervik och klockren möteslokal var naturligtvis Naturum- uppe på Kulbacken.  Läs mer om Naturum här : Naturum

Arbetet går i stora drag på att jobba fram underlag kring god vattenstatus och åtgärdsprogram - temat denna gång var Kraftigt modifierade vatten tex vattenkraft, industrivatten osv  Extra kul att vi fick presentera Kommunens vattenarbete  och få besöka Naturums enormt fina arbete med " lära om Östersjön" 

Att Västervik sedan 1990-talet haft ett framgångsrikt och samarbetsinriktat arbetssätt är tämligen unikt. Även politiskt råder en stark samsyn oaktat majoritet. Vi har en Tema Vattengrupp med presidierna ur Kommunstyrelse, Miljö och bygg samt Västerviks Miljö och Energi + strategiska tjänstepersoner. 

Vår samhällsbyggnadsenhet med Gun Lindberg i spetsen har framgångsrikt fått igång vattenprojekt inte sällan ihop med gröna näringar - jord- och skogsbruk.  " Dennispaketet" är känt i landet som ett koncept där " kommunagronomen" Dennis Wiström coachar , tipsar och lyfter goda exempel för "win win".  Minska näringsläckage, öka skördarna, återbruka och klimatanpassa för stabil livsmedlsförsörjning.   Ni känner säkert till att vi fått "Sjöstjärnepriset" för detta framgångsrika arbete.

Läs mer här: Sjöstjärnepriset 2017 Västeervik

 

 

 

Budget och vår

Västervik-Lofta Det våras, flygningar från bikupan är ett säkert tecken på det. Det är dock en vansklig tid för våra bin, det är dåligt med nektar och  pollen . Jag har redan supportat med extra mat i form av foderdeg, en mix av honung och florsocker..

Mängden pollinerande  insekter har drastiskt minskat i ett allt artfattigare jordbrukslandskap och ett allt mer kemikalieutsatt samhälle. Så varje biodlare blir en viktig väktare för vårt ekosystem. Läs mer om Biodling på länken till Biodlarföreningens : https://www.biodlarna.se

500kvm trädgårdsland sägs räcka till en persons grönsaks försörjning under ett år.  Klimatsmart mat och angenäm hobby säger jag . 

Eller som det Japanska ordspråket säger , den som har en trädgård håller sig lycklig hela livet !

Med  pågående gråväder och regn kan jag bara hylla  det och det faktum att varje drdppe behövs för fylla på grundvatten reserverna. Som ni säkert vet ligger vi oroväckande lågt för årstiden i princip hela landet. Hushålla är ledordet, diska inte under rinnande vatten och likaledes med tandborstningen, alla kan göra skillnad! 

Gråväder är dessutom perfekt för mötesrally  och för oss i politiken är det upptakt med budgetprocessen här i mars. 

Utmaningar är som alltid bemanning , folkhälsa och att göra klimatsmarta investeringar, så vi  gör vår del av klimatmålen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019- Nya tag !

Lofta / Västervik

2019 är här och på det personliga planet lite som ett nytt liv.

Frökataloger har anlänt och ljuset kommer åter - bara det stärker livsandarna !

Men det är främst livskvalitativt eftersom jag nu har lämnat uppdraget som vice ordförande i regionförbundet Kalmar län efter 12 års tjänstgöring. Med detta lämnar jag även väldigt mycket resande och inläsning vilket frigör tid- tid att leva - tid för att växa och utveckla andra intressen och förmågor. Det kommer även ge mig ett hyfsat tillgängligt skrivboord nu när jag rensat 12 års arkiv av handlingar. Det få människor inser är antalet timmar som politiskt aktiva lägger på insläsning av handlingar .

Kort sagt - 2019 välkommen! 

Politiskt blir det mycket arbete med kompisarna i den politiska ledningen ( Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet)  och så alla andra förstås, för självklart innebär uppdraget i politiken att man har samtal och möten med alla folkvalda oaktat parti.

Eftersom vi har många nya ledamöter kommer vi att köra mycket utbildningar i nämnder och bolagsstyrelser.

Tyvärr segas det på nationellt plan gällande regering- har sagt det förr bryt upp blockpolitiken och samverka  utifrån minsta gemensamm värdegrund. Jag ser fram emot ett konstruktivt arbete som initieras denna veckaa med S+ MP+ C + L - den resan kommer inte bli lätt men den är absolut nödvändig. 

Klimat & Miljö- är naturligtvis ödesfrågor för vår existens - det blir ingen business på en död planet..

Således är jag  extremt arg över M+ Kd budgeten som trycktes igenom nationellt , den slaktade budgeten  på klimat och miljöområdet. Naturvårdsverket fick tex reducering med 40% .. Energistödet för solceller och laddinfrastruktur halverades, Sd tog bort det helt osv..

Ett regeringssamarbete kommer ju med all säkerhet att leverera en vårändringsbudget som kan reparera en del av " miljöslakten" - och även för landsbygden viktiga markören så som naturguidesmomsen  ( åter till 6% ) 

Jag är starkt oroad över samtalsklimatet på socialamedier, där både troll och politiska företrädare ständigt sänker ribban för hyfs, vett och etikett på tillmälen om andra..

En stor skämskudde till dem som förtjänar detta..

 

Mne Du kan göra skillnad - våga vägra trollträsket och gör skillnad med din konsumtion- visste du att om du minskar nyköp av kläder och använder plaggen mer reducerar du CO2 med 60% ganska snabbt.. Det och  våga vägra flyg !

Inteflyga2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Akko Karlsson
Bor: Lofta
Intressen: Trädgården

Akko Karlsson, Miljöpartist och landsbygdsbo i Lofta med hjärta för livet på landet och landsbygdsfrågor gröna näringar, jakt och vattenfrågor och energi.
Är passionerad trädgårdsodlare som även har lite bin och höns, gillar huspyssel och snickrar en hel del när jag inte är ute i skog och mark.
Ledord- funktionalitet- livet måste funka i vardagen. Solceller och bergvärme funkar för mej, kör naturligtvis bil som landsbygdsbo, en elladdhybrid som tankas mest hemmavid.
Är första namn på Miljöpatiets kommunlista i valet 2018.
Jobbar på Västerviks Bostadsbolag och Teater & Konferens verksamheten här - Kultur berikar !
Har den här mandatperioden uppdrag som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län med ansvar Miljö och Östersjöfrågor, Nationellt i Södra Vattendelegationen och i Södra Östersjöprogrammet . Landstingsfiullmäktige samt på hemmaplan 1e vice ordf. i Miljö- och Byggnadsnämnden samt styrelsen för Västerviks Miljö och Energi.
  • Senaste blogginläggen

Bloggar

Sport

Politikerbloggar