Logga in
Logga ut

Invasiva arter

Lofta Ekosystemens sårbarhet- invasiva arter

Kustvy

Våra inhemska arter hotas ständigt av att det kommer in nya arter som följer med transporter, barlast, växter och jord och tyvärr ibland medvetet släpps ut i vår natur.  Ofta blir nya arterna de skoningslösa konkurrenter som tar bort livsutrymmet för de inhemnska arterna.

De flesta av oss har fått erfara detta genom den enorma invasionen av  de " Spanska Mördarsniglarna " i våra trädgårdar, många är vi som likt irrbloss vandrar runt i daggvåta trädgårdar och klipper, lägger ut kalk och koppartråd  och plockar in sniglar för att förhindra spridning.  

En annan art som kommit hit genom pälsfarmning är Minken, som är ett aggresivt rovdjur är de förödande för fågellivet då den plundrar markreden på ägg och småfåglar / smådjur. Vi är rätt många hönsägare som har mer än ett horn i sidan till just mink som kan döda en hel besättning på ett ögonblick. Man blir deprimerad när man kommer hem och finner hönsgården full av döda djur , där minken likt en vampyr biter ihjäl o suger blod och lämnar förödelse kvar. 

Just nu har Jägareförbundet i uppdrag att jobba med just Mink och för den delen även Mårdhund, för att minska fortsatt obalans i våra ekosystem. Här är Jägarkåen en viktig medspelare för att bevaka och rapportera läget blad vår fauna.

Tyvärr skaffar folk husdjur som sen växer eller blir en "börda" när intresse och engagemang sviktar- då är det viktigt att man har diciplin nog att antingen sälja/ ge bort djuret vidare eller krasst avliva som en sista lösning.

För oskicket att " släppa ut" främmande inte sällan exotiska arter är inte bara förbjudet , det är oetiskt och riskerar att skapa smittspridning och kraschade ekosystem och tom framtida hybrider vars effekter är svåra att överskåda.

Så go vänner ett färskt exempel är den nyligen funna sköldpaddan i Lofta ån här i Västerviks kommun. Lofta ån var under min bardom full av inhemska  svenska flodkräftor.. sen kom kräftpesten som bärs av den Amerikanska signalkräftan..

Och nu då - en uppfiskad sköldpadda - för tusan folk skärpning  Läs mer i VT : Sköldpadda i Lofta ån

Läs mer om invasiva arter på  Naturvårdverkets hemsida : Invasivaarter Naturvårdsverket

Love & Light- det är aldrig försent att göra bättre !

 

 

 

Ibland är det rätt att göra fel...ibland är fomellt rätt fel..

Ojnareskogen

Idag gnöler röjsågarna över Ojnareskogen...

Men fiolerna spelar också. Fältgruppen på 20 personer skulle effektivt plockas bort av ca 70 insatspoliser inbussade från den kunliga huvudstaden medhavandes en av de svarta "insatsbussarna" man kan ju inte spara på krutet när Nordkalk kallat på hjälp för att effektuera sin lagliga rätt att avverka för sitt kommande kalkbrott ...om nu inte  överklagandet vinner vill säga ...

Sju organiosatioenr och sakägare har nämligen överklagat. Med hänvisning till Naturvårdsverkets uttalande och dom att ej tillåta kalkbrott i det aktuella området...

Men med Nordklaks senaste bejakande dom i överdomstolen så begärde man listigt att få effektueringsrätt dvs att starta ingreppen direkt..

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7899591

Idag på morgonen är det över 100 personer, barn, unga, vuxna äldre som alla med olika ansvarsperspektiv för Norra Gotlands vattenförsörjning och ca 266rödlistade arter samlats  i Ojanareskogen som en mänsklig sköld. Nytt inslag är Bönderna från trakten som anslutit sig med traktorer... En del av dem vet hur illa det är när vattnet sinar i brunnarna  och får/ korna romar ut sin törst...

Just vid sådana tillfällen av långsiktigt värnande av naturtillgångar anser jag att fel kan vara rätt- dvs formellt har Nordkalk lagen just nu på sin sida (före en överklagande process) men det är uppenbart  fel att göra rätt i ett fall som allvarligt skadar arter och vattentillgångar på en så sårbar plats som Ojnareskogen..

Det fanns en or man tidigare ville avsätta hela området till Naturreservat och natura 2000 område. Ministerstyre oavsett block gjick industrins ärende och körde över ansvariga myndigheter.... Pinsamt ..

Just nu pågår Svensk miljöhistoria och det är inte lagen som har visat framfötterna i den här frågan vilket troligen kommer visa sig...Hoppas då att vatten och arter finns kvar..

 Följ kampen på twitter: http://live.twingly.com/ojnare

 

Kalla saker vid sitt rätta namn: Belarus

Kalla det vid dess rätta namn!

I dag, när de svenska medierna äntligen verkar ha börjat rapportera om läget i Belarus vill vi, människorättsaktivister, kulturarbetare, alla som har jobbat med Belarus i många år, samt andra som anser detta vara av viktig betydelse, uppmana er att kalla landet vid dess rätta namn. För detta finns många goda skäl, nedan kommer några av dem:

1. Språkligt. ”Vitryssland” är inte samma sak som ”Belarus”. (Se exempelvis Wikipedia, under rubriken Etymologi.)

2. Politiskt. 1991 blev landet självständigt och bytte officiellt namn från Vitryska Sovjetiska Socialistiska Republiken till Republiken Belarus. Det är därför som man numera säger Belarus på engelska istället för det gamla ”Byelorussia” eller ”Whiterussia”.

3. Historiskt. ”Vitryssland” är en direkt översättning av den koloniala benämningen som landet fick av Ryssland. (Att jämföra: Lillryssland istället för Ukraina.)

4. Tydligt. Namnet ”Vitryssland” ger upphov till sammanblandningar med Ryssland och uppfattas som förringande av belarusier som bor i Sverige. (Se uppmaningen från föreningen Sveriges Belarusier.)

5. Generöst. Vi säger ”Kurdistan” om ett land som inte finns för att vi vill understryka att vi stödjer kurderna och Kurdistan som en egen nation, inte ”bergsturkar” som de kallas i Turkiet. Vi säger Burma istället för Myanmar för att understryka vår attityd mot juntan. Vi bytte från Kirgisien till Kirgizistan för att understryka landets politiska pånyttfödelse. Vi menar att samma generositet bör visas Belarus och belarusierna.

[Vill Du också skriva under detta upprop? Klicka här!]

Med vänliga hälsningar,

1. Isabel Sommerfeld, Grundare/Samordnare, MR-nätverket Info Belarus 2. Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter 3. Olle Schmidt, Ledamot, Europaparlamentet 4. Henrietta Hultén, Radioproducent 5. Tomas Mazetti, Studio Total 6. Akko Karlsson, Miljöpartiets partistyrelse 7. Ola Larsmo, författare, Ordförande, Svenska PEN 8. Gunnar Ardelius, Ordförande, Författarförbundet 9. Jujja Wieslander, Författare 10. Hannah Lina Frey, Member, Studio Total 11. Tobias Ljungvall, Författare och journalist 12. Ola Wallin, Förläggare, Internationell sekreterare, Svenska PEN 13. Per Bergström, Förläggare, Rámus 14. Waldemar Mellquist, Journalist 15. Anders Bodegård, Översättare 16. Nils Claesson, Konstnär och filmare 17. David Isaksson, Journalist 18. Julia Lapitskii, Webbredaktör, f.d. medarbetare på Radio Sweden 19. Birgitta Öhman, Filmare, TV-producent 20. Henrik C Ehnbohm, Kulturjournalist 21. Maria Söderberg, Fotograf 22. Annika Wedin, Enhetschef, Sensus 23.  Hanna Gerdes, Folkrättsjurist 24. Jonas Engström, Kanslichef, Folkpartiet Liberalerna 25. Jacob Hirdwall, Dramaturg, Dramaten 26. Juras Stankievic, Informationschef, Internationella Kommittén för Belarusiska Folkfronten (BNF) 27. Pavel Golyshko, Medlem, Sveriges Författarförbund 28. Tobias Hörnfeldt Röhr, Utredningsingenjör 29. Malin Hanson, Student 30. Hanna Tsikhanava, Student 31. Halina Hylander, Projektledare 32. Lana Willebrand, Handläggare 33. Lina Haskel, Fotograf 34.  Dmitri Vasserman, IT-proffs 35. Mikaela Malgac, Student 36. Kristofer Eriksson, Inköpare 37. Tatiana Kasperski, Sveriges Belarusier 38. Kajsa Gordan, Författarförbundet 39. Sonja Svensson, Litteraturvetare 40. Berith Andersson, Kommunikatör 41. Maryna Fonina, Lärare 42. Karin Nyman, Översättare 43. Bente Hollås, Projektledare 44. Tania Bauder, Översättare 45. Patrick Svensk, TV-kille 46. Karen Akopau, Student 47. Uladzimir Vinakurau, Översättare 48. Marjam Lindsbro, VD 49. Boris Klanger, Läkare 50. Alex Melnikau, Sveriges belarusier 51. Inga-Lina Lindqvist, Författare 52. Michael Sender, Sveriges belarusier 53. Simon Kudrischoff, Författare 54. Natasha Alexeeva, Administrativ handläggare, Palmecentret 55. Ann Wikström, Projektledare för kulturprojekt i Belarus 56. Jaana Nikula, Översättare 57. Hanna Marchanka, Sveriges Belarusier 58. Per Pettersson, Chefredaktör, Frihetssmedjan.se 59. Robert Mellberg, Student 60. Anna Lidwall, Student 61. Ida Börjel, Poet 62. Robert Almroth, Lärare 63. Emelie Kroon, Projektledare 64. Christine Petré, Frilansjournalist 65. Daniela Auerbach, Konstnär & radiodokumentärmakare 66. Saga Rosén, Kommunikatör 67. Lars-Ove Jansson, Fritidspolitiker 68. Tatyana Bessiskaia, Student 69. Patrik Silverudd, Planeringschef 70. Nils Håkanson, Förläggare 71. Cato Lein, Fotograf 72. Alena Vasserman, Teknisk konsult 73. Jakob Dowling, Student 74. Anna Tomaszewska, Kulturarbetare 75. Anna Carlsson, Efterbearbetningsproducent 76. Signe Westin, Enhetschef 77. Mattias Holmqvist, Ordförande, Liberala Studenter Stockholm 78. Peter Jönsson, Systemutvecklare 79. Linda Nordlund, Ordförande, Liberala ungdomsförbundet 80. Camilla Ericsson, Liberal- 81. Rickard Ydrenäs, Politisk tjänsteman (Fp)

Listan uppdateras regelbundet.

Ojnareskogen och Svensk lagstiftning

Gotland Kom hastigt o lustigt till Gotland denna vecka, orsaken var inte Medeltidsveckan med sina teatraliska kulisser utan en mer påtaglig kamp uppe i Ojnareskogen på norra Gotland..

Läs rapporten från mitt besök här : http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6505312

Passa på att skriva på uppropet här: http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/?fpngrdb&pv=31

 

Miljöbalkens "stopplagsparagraf" för hotade arter och Nordkalk är den första domstolsprocess som överklagats i HD och fått igenom "näringslivs intresse"(vars hållbarhets princip är 25 år)  före de systemvillkor över tid som var tänkta att vara överordnade...

I måndags skulle skördaren in i denna natursköna skog med myrar och vattenkällor samt så där ett antalhundra rödlistade arter. Fältbiologerna som koordinerat civilolydnad/ protest har sedan Almedalsveckan bemannat området med ett bascamp och folk har i strid ström inventerat och bevakat för att rapportera ingrepp och eventuella nya artfynd.

Således gick det ut ett upprop på facebook och andra it-baserade forum för att vädja till stor manifestation då överklagande kommit in på HD dommen (7st) samt begäran om "inhibitation" av hygget blivit avslaget..

Inhibition är inom juridiken ett beslut av en högre instans att inställa verkställighet av en dom eller ett beslut. Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte...

Det var angeläget - för hugger man ner den artrikedom som är sakskäl för överklagan blir det ju konstigt att se den försvinna innan saken överprövats ..humhum.. Nu fick Fältbiologer och andra avslag på inhibitation och därför skapades uppropet för manifestation i syfte att stoppa fortsatt avverkning.

Som vardande i MIljöpartiets partistyrelse med just Miljö/ Biologisk mångfald som ett av mina ansvarsområde var det bara att ge sig iväg. Dels för att se området, miljön och träffa alla dessa eldsjälar som står upp för miljövärden.

Imponerande är det, detta myrmarksrika område sandlilja och orkideer blommade för fullt.. Vresiga tallar och starrgräs i klarvattenkällornas avrinningsområde ..

140ha kalkbrott med 25 meter djupa schakt kommer naturligtvis att helt ändra miljön för Ojnarskogen och dess omgivning som ligger mitt i Naturreservat... Riksintresse för miljö och naturintresse samtidigt riksintresse för industrins kalkuttag...

Det känns som en kamp mellan "kapitalet eller livet" ... Livet är större !!

 

 

 

Mångfalden och regeringen

Tjust/Stockholm

Många är vi som nu mitt i den frodiga sommaren förundras över diversiteten bland blomster, växter djur och insekter i vårt land.

Västerviks kommun och Tjust är en pärla i sammanhanget med ett aktivt betat jordbrukslandskap(tack alla aktiva lantbrukare som är ovärderliga i det sammanhanget!

Även spricklandskapet med dalgångar, sydbranter, kusten och skärgården vi har helt enkelt en uppsjö av unika habitat/ levnadsmiljöer av rang för en rad unika arter.

För samhället är ett varierat och rikmångfald ochså en indikator på hälsostatus /kvalitet på luift, vatten, jord.. Det som händer i ekosystemet har en skrämmande effekt att även drabba oss själva i slutändan.

Ekosystemtjänster är ett begrepp som kommit att användas i samhällsplanering som parameter eller värdemätare på behovet att freda just ekosystem i kraften av dess eget värde som just ekosystemtjänster över tid.

Jag är bekymmrad över politiseringen av Svensk lagstiftning som urholkar långsiktiga hållbarhets - och miljöprinciper som nu senast i Ojnarskogen på Gotland.

Kortsiktiga affärsintressen är som att pinka i brallan, värmer först men klart obekvämt över tid...

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/?frLruab&pv=8

 

Så kom "översynen" kring projektet för biologisk mångfald/ Artdatabanken och som föreslår  minskade och indragna medel för Svensk artdatasamlande och publicerande. Eskil Erlandsson (C) skjuter sig själv och sina bönder i foten med denna typ av nålspenga sparande...Karl sitter dessutom i en regering som pumpar in miljarder i försvarsindustrin och vapenindustrin... felprioritering enligt mitt sätt att se..

Remisstiden är satt till den 1 augusti - så vässa pennan alla natur och föreningsmänniskor som finner det angeläget att tycka till om Sveriges artdatabas!

http://www.unt.se/uppsala/bakvant-skara-ned-artprojektet-1777664.aspx

 

 

 

 

 

Miljökamp och litteratur

Ojnarskogen/ Lofta

Det finns många faighter som pågår och då menar jag på miljörättens sida snarare än krig i den mer blodiga formen. Just nu är det de unga engagerade Fältbiologerna som samlats på myr och mångfaldsmarkerna i Ojnareskogen på Norra Gotland... motparten är Nordkalk som vill genomföra sitt gigantiska kalkbrott på ön. Lustigt att en Ö som Gotland upplåter sin mark till bortforsling, där om någonstans blir det påtagligt hur begränsade volymer naturresurserna är... ett sjunkande skepp...one way ticket...

Jag är en krigare /  tänker på  Dva Dahlgrens starka låt....Ung och stolt/ " Med tron på mej går livet vidare...hoppet att man kan göra om och bättre både för människa och miljö..http://www.songstube.net/video.php?title=Ung%20Och%20Stolt&artistid=5344&artist=Eva%20Dahlgren&id=91147

Det var i torsdags, mitt under heta Almedals veckan som Miljödomstolens besked kom: det finska företaget Nordfalk får bryta kalk i det känsliga området Bunge-Ducker i Ojnareskogen på Gotland. Nu tar Fältbiologerna strid för området genom en stödaktion. Nordkalk fick nämligen effektbeslut dvs att de dirket kan påbörja slutavverkning och schaktningar i området.

Nu är dessa Fältbiologer och frivilliga en fredlig naturvärnande sköld på plats...

Mina tankar är med hela gänget och konstaterar att kampen om långsiktiga miljöintressen måste tas varje dag, det är så lätt att släppa taget för kortsiktiga ekonomiska intressen...

Läs mer:  http://www.faltbiologerna.se/pressmeddelanden/vi-vaktar-ojnare

 

Själv blev jag smått deprimerad när jag såg avverkningslapparna i skogarna hemmavid. Nu är det med jämna intevall avverkat i princip på alla mina bardoms marker, kunde gå barfota ut på kantarellrunda och följa viltstigarna i timmar...Nu är det korta stråk följda av hyggen , sly och plantage...

De John Bauerlika mossstubbarna och blandskog är snart ett minne blott och likt en skogens monokulturella öken kommer sen de planteradegranväggarna att expandera i min närmiljö... Mattlummer, orkideerna försvinner i takt med skogsmaskinernas framfart. Marken urlakas och det blir ett extremt markklimat de första åren på ett hygge..

Svensk skogspolitik är kvantitativ, ej kvalitativ: man fredar artfattig skog i norr och totalavverkar den artrika skogen i söder... Och menar att rent arealmässigt är miljömålen uppnådda- snacka om att skjuta sig i foten...

Läser "Tisdagarna med Morrie" av Mitch Albom och beaktar åter spelet mellan liv och död och vad som igentligen är viktigt i livet...

Ska leverera bin till kompisens gamle far som suktar efter livsgnistan i att sitta på rullatorn o se flitet på flustret, doften av honung och vax...

"De små tingens gud" hur upplevelser och studen av tiden som stannar fatiskt är guldkant i vardagen och i livet oavsett vart i livskedjan man är. Har du stannat upp och låtit tiden bara vara i ögonblicket?!

Som igår kväll innan åskan när en stilig Ekoxehona drönar in och satte sig på en "skulpturstubbe" vi har i trädgården. Eller som nu när en spillkråka glider runt och sjunger på det där skrolliga viset som bara spillkråkor kan.,..

 

Samtidigt utökar SMHI sina katastrofvarningar för extrema vattenflöden efter regnet..Miljöpartiet i Västervik yrkade på klimatfonderingar i den kommunala budgeten vilket ignorerades av majoriteten, de ser inte det vi ser...

Se mer: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15097655.ab

Extremsnön här om året kostade 27 miljoner...

Wake up call Hjalmarsson & Kronståhl!

 

 

 

 

 

Namn: Akko Karlsson
Bor: Lofta
Intressen: Trädgården

Akko Karlsson, Miljöpartist och landsbygdsbo i Lofta med hjärta för livet på landet och landsbygdsfrågor gröna näringar, jakt och vattenfrågor och energi.
Är passionerad trädgårdsodlare som även har lite bin och höns, gillar huspyssel och snickrar en hel del när jag inte är ute i skog och mark.
Ledord- funktionalitet- livet måste funka i vardagen. Solceller och bergvärme funkar för mej, kör naturligtvis bil som landsbygdsbo, en elladdhybrid som tankas mest hemmavid.
Är första namn på Miljöpatiets kommunlista i valet 2018.
Jobbar på Västerviks Bostadsbolag och Teater & Konferens verksamheten här - Kultur berikar !
Har den här mandatperioden uppdrag som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län med ansvar Miljö och Östersjöfrågor, Nationellt i Södra Vattendelegationen och i Södra Östersjöprogrammet . Landstingsfiullmäktige samt på hemmaplan 1e vice ordf. i Miljö- och Byggnadsnämnden samt styrelsen för Västerviks Miljö och Energi.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar