Logga in
Logga ut

HÄLSOCENTRAL ÖVERUM

Västervik Nedan publiceras ett uttalande från landstingsledamoten Christel Alvarsson (C) och undertecknad.

Innevånarna I Överum med omnejd behöver en hälsocentral. Hur och av vem som den drivs av har mindre betydelse. Det viktiga är en nära vård som innebär en ökad trygghet för innevånarna. Inga långa resor för provtagning och läkarbesök. Kommunen tillsammans med landstinget satsar på en ny hälsocentral i Gamleby, som givetvis är bra och ger ett rejält lyft. Rätt hanterat borde denna nya hälsocentral attrahera både läkare och övrig personal till arbete för hela norra kommundelen även innebärande bemanning av hälsocentralen i Överum .                      

  • Närhet och tillgänglighet är viktigt för att man skall känna sig trygg när man inte orkar så mycket. Landstinget måste ta ett helt nytt grepp för att lösa läkarfrågan för hela norra kommundelen. Kommunen gör sin del genom att stå för byggnationen av ny hälsocentral i Gamleby. Nu måste landstinget svara upp mot hela norra kommundelen genom att klara bemanningen även i Överum säger landstingskandidaten Christel Alvarsson (C).

Under många år arbetade centerpartiet för att en ambulans skulle placeras i Gamleby. Så har det nu varit en tid.   Det har blivit och är en viktig trygghetsfaktor för de boende i norra kommundelen. Det är viktigt att den finns och är tillgänglig.

Överum är idag ett samhälle på gång. Det finns en stor framtidstro i näringslivet. Satsningar görs genom rekryteringar, nya maskiner och även utvändig upprustning av lokalerna för en trevligare miljö. Större och mindre åtgärder görs också av kommunen för att förbättra den fysiska miljön. Företagare satsar på en ökad service bl a genom en ny restaurang. Stort arbete har lagts ned för att förnya ridanläggningen.

  • Den stora bristen idag i Överum är att hälsocentralen är stängd. Detta är landstingets område. Vi får nu hoppas att landstinget klarar bemanningen i Överum, säger kommunkandidaten Conny Tyrberg (C).

Se hela yta. Se lösningar.

Odensvi, Gölinge Idag upplåter jag utrymmet till Ingela Svensson som representerar centerpartiet i socialnämnden. Ingela är dessutom ordförande för Centerpartiet i Västerviks kommun. 

Se hela ytan. Se lösningar.

Som ny politiker är det mycket att fundera på.

Ett uttryck som återkommer är att Västerviks kommuns yta är så stor. Åtföljt av en suck.

Istället för att se det som ett problem så vill jag se en fokusering på möjligheter. Om vi skiftar fokus från själva staden, när vi pratar om jobb och studier. Och ser hela ytan.

Fakta är att Överum och Gamleby ligger närmare Linköping och Norrköping. Att från Hjorted är det närmare till Oskarshamn. Och att från Ankarsrum nås både Västervik och Vimmerby på 30 minuter.

Därför behöver kommunen satsa på fler orter och deras omgivningar. Med bra barnomsorg. Med bra skolor. Med bra vägar och kollektivtrafik. Med fiberuppkoppling.  Med möjligheter att bo och leva.

Jag önskar att denna satsning görs med Västerviks kommuns bästa för ögonen. Trycket på Västerviks stad minskar. Underlag för service ökar utanför stan. Vilket ger möjlighet till fler jobb.

 Vi får ett bättre utnyttjande av kommunens yta.

Mer levande samhällen i kommunen. Som kommer att vilja fortsätta utvecklas.

En kommun som ser möjligheter i att vara stor till ytan.

Ingela Svensson (C)

Ny korsning till Gunnebo från E22 och ny Verkebäcksbro?

Verkebäck Med Trafikverkets nuvarande genomförandetakt kan vi inte vänta på trafikverkets ”slutliga” och bästa lösning på korsningen E22 mot Verkebäck-Gunnebo-Västrum.  Trafikverket måste överväga att nu göra den näst bästa lösningen för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet i denna korsning. Som jämförelse kan nämnas korsningen i Hyttan mellan E22 och riksväg 40 där en förbättring gjorts i avvaktan på en slutgiltig och bättre lösning.

Det finns flera flaskhalsar på E22-an som går från Trelleborg till Norrköping. I vår kommun väntar vi på att utbyggnaden till 1+2-väg från Verkebäck till kommungränsen mot Oskarshamn skall förverkligas. Det ger såväl ökad trafiksäkerhet som förbättrad framkomlighet.

Det stora kvarstående problemet i kommunen, som jag ser det, är korsningen på E 22-an mot Gunnebo/Verkebäck/Västrum från E22 i Verkebäck. Där är hastigheten sänkt till 50 km/tim, det finns två mycket frekventerade busshållplatser, två fartkameror tyder på att även Trafikverket anser korsningen och sträckan är trafikfarlig. Korsningen är hårt trafikerad. Särskilt påfart på E22 är svår såväl sommar som vinter, tidvis mycket svår, i synnerhet om man skall åka söderut. Allt som räknats upp som problem ovan är prioriterade åtgärdsområden av Trafikverket. Hittills har korsningen inte varit så prioriterad av trafikverket.  

Vid kontakter med Trafikverket så verkar det idag som man vill arbeta med en åtgärdsvalsstudie av korsningen och Verkebäcksbron. En åtgärdsvalsstudie betyder att man gör en planering där man gör en ny bedömning hur trafiken ”slutligen” skall lösas på den aktuella sträckan. När det gäller bron har det tillkommit en omständighet som Trafikverket måste ta hänsyn till. E22 har fått en ny klassning, benämnd BK4, som innebär att bl a broar skall klara tyngre lastbilar framöver.  Detta kan betyda att en ny bro behöver byggas.

Som Ni anat ligger i dagsläget korsningen E22 / Gunnebo en bit in i framtiden. Åtgärdsvalsstudien syftar till att få ett beslutsunderlag inför kommande 5-årsplan från Trafikverket som omfattar tiden 2024-2029, eller mer troligt planen för 2029-2034.

Med ovanstående beskrivning känns en lösning på dagens akuta trafiksituation vid korsningen avlägsen. Trafikverket bör därför överväga att i närtid göra en temporär förbättring av korsningen för att öka trafiksäkerheten och trafikflödet i korsningen i avvaktan på en totallösning för korsningen och Verkebäcksbron.

Nu är det val igen!!

Gladhammar Den 9 september har Du möjlighet välja vilket parti och vilken kandidat Du vill skall vara Din representant i riksdagen, i regionfullmäktige (fd landstinget) samt kommunfullmäktige.

Vi skall vara stolta och glädjas över att vi har denna självklara rättighet. Lika rösträtt är inte självklart överallt i världen. Folk flyr till Sverige och även vår kommun pga förtryck för att få uppleva hur det är att leva i ett land där en grundsten är ”Alla människors lika rätt och värde”.  Jag ser med oro en ökande främlingsfientlighet. Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete, studier och kärleken. En ansvarsfull migrationspolitik tar sin utgångspunkt i medmänsklighet och humanism, men tar även hänsyn till den nya verklighet som vi har upplevt under de senaste åren. Centerpartiets politik kombinerar ordning och reda med humanism och öppenhet.

 Centerpartiet vill att:

  • Asylrätten och familjeåterförening värnas.
  • Resurser i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, såsom kvotflyktingar.
  • Rätten till skydd är viktigare än tillgång till alla välfärdsförmåner.
  • EU ska ta gemensamt ansvar med jämnare fördelning av flyktingar

Håller Du med?  Ja/Nej? Jag tror de flesta har lätt för att hålla med om ovanstående.

 Partiledare Annie Lööf

Jag är glad att vara med i det parti som har den bästa och populäraste partiledaren. Med ett otroligt engagemang och driv entusiasmerar hon medarbetare, medlemmar, allt fler väljare och även många som ännu inte är våra självklara sympatisörer. Annies förmåga att redogöra för vår politik och att den gör skillnad är en förklaring till framgången. Detta kombinerat med en principfasthet som imponerar och fångar många.  Annies frågor viktigaste, som jag instämmer till fullo i, är:

  • Sverige behöver fler jobb. Men det är företag, inte politiker, som kommer att fixa dem. Därför är det viktigt att vi satsar på att ge dem bättre villkor.
  • Vi måste bygga ett hållbart samhälle, därför är klimatutmaningen så oerhört viktig. Det behövs ny teknik, smarta lösningar och en hög prislapp på att skita ner. Både frihet och ansvar med andra ord. Steg för steg gör Centerpartiet Sverige grönare, friare och mer företagsamt.

Jag representerar Centerpartiet och är idag kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Centerpartiet ingår idag i den styrande majoriteten i Västerviks kommun. Miljöfrågor och landsbygdsfrågor väckte mitt intresse. Detta är fortfarande viktigt för mig, men är idag jag nog också en politisk allätare. Tillväxt i näringslivet, en bra skola och en värdig äldreomsorg är givetvis mycket viktigt. Jag vill också se en kraftig utbyggnad av Campus med flera yrkeshögskole- och högskoleutbildningar.
Jag är botten en grundmurad centerpartist men när det gäller lösa frågor tillsammans med andra är jag nog en pragmatiskt politiker som söker lösningar som är bra för alla. Rättvisa och ärlighet viktigt.
Till min blogg avser jag bjuda in gästskribenter från centerpartiet och andra som jag bedömer för fram intressanta tankar.
Jag kommer att ge en inblick om vad som diskuteras på kommunledningsnivå och lämpar sig för skrift samtidigt som egna tankar och idéer luftas i bloggen.

Jag har även ett eget ordspråk: Att göra framtiden möjlig!
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar