Logga in
Logga ut

Elin Landerdahl (M)

Hur nyttjar vi undervisningstimmarna?

Västervik Jämfört med andra länder går svenska elever nästan ett helt år mindre i skolan om man ser till den samlade undervisningstiden under grundskoleåren. Det är allvarligt, varje timme med en utbildad lärare spelar roll. Moderaterna har därför ett förslag om att undervisningstiden bör utökas med en timme extra per dag med start i lågstadiet samtidigt som högstadieeleverna bör få en timme mer matematik per vecka. Detta för att de svenska eleverna ska få samma förutsättningar och kunskaper som elever i många andra länder.

Att utöka undervisningstiden är rätt väg för att förbättra resultaten i skolan men vi måste också se över hur vi disponerar de undervisningstimmar som vi har till förfogande idag. Nyttjar vi verkligen timmarna på ett effektivt och optimalt sätt.

Jag är medveten om att en viss tid av timmarna måste läggas på aktiviteter för att få alla elever att trivas i skolan och med sin klass. Men samtidigt måste undervisningen prioriteras i skolan då tiden är begränsad. Veckorna innan och efter lov används i regel till andra aktiviteter än just undervisning, till exempel att sluta tidigare, se på film eller delta i olika former av andra aktiviteter. Samtidigt har skolresultaten sjunkit under flera år i rad bland eleverna i Västerviks kommun och dessvärre är det fortfarande väldigt hög andel elever som inte når godkända betyg. I år har kommunen efter en motion från moderaterna erbjudit lovskola från årskurs 5 med förhoppningen om att förbättra resultaten. Det ska bli spännande att följa upp resultatet av satsningen på första barn- och utbildningsnämndens sammanträde efter sommaren. I de bästa av världar ska inte lovskola behövas utan eleverna ska nå godkända resultat under ordinarie undervisningstid. Men då är det viktigt att undervisningstiden används effektivt och optimalt och att lärarna får rätt förutsättningar för undervisning och pedagogik med eleverna i klassrummen.

Skolans roll vad gäller psykisk ohälsa.

Västervik Almedalen - Inte helt otippat valde jag seminariet ”Mer än bara snack - så tar vi ansvar för unga med psykisk ohälsa”.

Det är, som så många andra säger, viktigt med tidiga insatser. Det kan vi nå med både föräldrautbildningar och tidiga föräldrastöd, vilket saknas i många kommuner och landsting.

En undersökning som presenterades på seminariet visade att endast 10 % anser att skolan arbetar förebyggande vad gäller psykisk ohälsa. Vilket är en skrämmande låg siffra då det faktiskt står i skollagen. Men där får man också ställa sig frågan, arbetar de inte alls med förebyggande arbete kring psykisk ohälsa eller arbetar de men det upplevs inte som tillräckligt?

Hur ser tillgången ut på kuratorer på våra skolor? Och hur ser tillgången ut under helger och lov? Här måste det ske en kartläggning. Slutsatsen kommer troligen att bli att vi måste stärka elevhälsan inom skolan, den är inte tillräcklig idag. Men frågan är, finns det digitala alternativ som kan vara lösningen att öka tillgängligheten? Ja, det finns och många kommuner och skolor använder sig så kallade chattfunktioner och dyl. Ibland kan känsla vara lättare att skriva om än ett face-to-face samtal.

Sedan måste vi alla komma ihåg att skolan inte kan göra allt själva, de behöver samarbeta med både föräldrar och landsting, där måste även vårdgarantin till Barn- och ungdomspsykiatrin stärkas. För som det ser ut idag är inte acceptabelt, 55 % av barn och unga som lider av psykisk ohälsa får vänta över 30 dagar för att få den vård de behöver (siffror för år 2017 i hela Kalmar län).

Stökigt i klassrummen

Västervik Vi måste gemensamt ta situationen i klassrummen på allvar.

I måndags när vi hade budgetfullmäktige i kommunen var jag uppe i ett par frågor som rör barn- och utbildningsfrågor. Bland annat om de barn som är i behov av särskilt stöd. För några år sedan togs de särskilda undervisningsgrupperna bort. Såhär efter flera år så kan nog de flesta instämma i att det inte har fungerat med önskad effekt med inkludering av samtliga elever. Jag menar inte att vi nödvändigtvis ska ta tillbaka de särskilda undervisningsgrupperna såsom de var förr men någonting måste vi göra. Moderaterna har ett förbättringsförslag att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur en ny organisation kan införas för att ge bättre stöd till elever med särskilda behov.

Jag har som kontaktpolitiker i BUN varit ute på flera skolor och jag har själv sett hur det ser ut i våra klassrum. Det är stora, spretiga grupper med enormt varierade kunskapsnivåer. I dessa klassrum sitter elever med hörselkåpor för att kunna få studiero. Vad sänder det för signaler till våra låg- och mellanstadieelever att de måste ha hörselkåpor för att kunna fokusera på sitt skolarbete?

Majoriteten har även de lyft detta i sin budget, de angivit att de gör en extra satsning med 3,5 miljoner kronor för att kunna stödja barn med särskilda behov. Men det framgår ingenting om vad dessa 3,5 miljoner kronor ska läggas på. Är det personalkostnader? Att bara anställa mer personal kring dessa elever hjälper inte, varken för eleven själv eller dess klasskompisar. Vad pengarna skulle läggas på kunde varken ordförande eller vice ordförande i nämnden svara på under debatten.

Moderaterna är redo att ta ansvar för alla elevers skolgång, för i dagsläget är alla elever och personal utsatta i deras arbetsmiljö. Det är ett svek mot dem alla.

Från London till Kommunfullmäktige i Totebo

Västervik Igår vaknade vi upp i London efter en helt fantastisk helg med strålande sol, bra mat och shopping. Efter nio timmar på resande fot klev vi äntligen genom dörren, home sweet home. Men det blev ingen lång vistelse hemma, vi hann endast att packa upp väskorna innan det var dags att åka på kommunfullmäktige som kvällen till ära ägde rum i Totebo.

Nackdelen med att ha kvällsfullmäktige (start kl. 18) och att de är utlokaliserade från tätorten är att det ofta blir väldigt långa kvällar. Kl. 23 kom vi hem igen. Sedan upp och jobba tidigt imorse och ikväll har vi haft ytterligare ett möte som slutade kl. 21.. Såhär ser livet ut för de flesta fritidspolitiker. Som en vän sa häromdagen, ”Elin, du jobbar ju alltid när en annan är ledig”. Hon har så rätt, förra helgen spenderades på en moderat rikskonferens, på vardagskvällar är det diverse möten och dörrknack. Till helgen ska vi stå på Stora torget ett par timmar och kampanja. Men det finns en väldigt enkel anledning till att jag (och alla andra fritidspolitiker) gör detta, det är tron om att vår politik och ideologi kan göra skillnad. Att vinna väljarnas förtroende. Men visst tar det mycket tid. Det är inte bara ett fritidsintresse, det är en livsstil.

Min sambo Jon och jag brukar skoja om det är tur att vi båda två är politiskt aktiva då vi kanske har mer förståelse för att politik tar mycket tid av fritiden. Samtidigt som det också finns nackdelar som t.ex när Jons döttrar är hemma, då är det inte alltid lika kul att båda åker iväg på samma möte.. Då kommer det klassiska livspusslet in i bilden.

Det jag egentligen vill ha sagt med det här inlägget är att politik tar mycket tid men att det är värt tiden vi lägger ner. Att vara förtroendevald och att företräda medborgaren är ett hedersuppdrag som är otroligt inspirerande – fler borde verkligen börja engagera sig politiskt!

Individanpassa utbildning efter önskemål

Västervik Sedan år 2013 erbjuder Västerviks gymnasium ett antal profiler, t.ex. Bild, Teknik, Barn och fritid. De har alla varit nationella program men tyvärr har antalet sökande sjunkit så pass mycket att det är för få för att starta ”renodlade” klasser. Det beslutades då att starta profilerna för att bland annat hålla kvar våra ungdomar i Västerviks kommun genom att individanpassa utbildningen efter deras önskemål. Med profil menas att man kan läsa Samhällsvetenskapliga programmet men ha en profilinriktning (300 poäng) med Barn och fritid.

I år hade vi tyvärr bara fem stycken (varav tre var behöriga i första urvalet) sökande till Estetiska programmet med inriktning musik. Häromveckan beslutade Barn- och utbildningsnämnden att vi inte kommer att starta en klass i höst. Mycket tråkigt men tyvärr finns nog inget annat val. En klass på tre-fem personer är inte optimalt, varken för elever, personal eller om jag ska vara helt ärlig, kommunens ekonomi. Vi, Moderater, yrkade på att man även bör utreda om Estetiska programmet med inriktning musik kan bli en profil. Ett yrkande som nämnden biföll så nu får vi avvakta och se vad utredningen visar.

Systemet med att skapa profiler är ett bra sätt att stimulera elever samt att skapa en attraktiv skola men vi måste också balansera antalet profiler mot intresset. Med det menar jag att vi alltid måste se till att få ihop ekvationen, attraktiv profil (många sökande) och ekonomi, för att kunna behålla kvalitén på utbildningen.

Ojämlik vård för unga i Västervik

Västervik En fråga som jag har pratat mycket för på alla budgetfullmäktige i Landstinget är vikten av att införa vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länsdelen. Idag har endast Kalmar fyra stycken vårdplatser. Det innebär att barn och unga som är bosatta i norra länsdelen måste åka ner till Kalmar för att få den vård de behöver.

Varför vill då inte majoriteten ha jämlik vård i hela länet? Varför ska vårdplatser endast finnas i Kalmar? Många frågor men få svar i debatten med majoriteten.

Det är långt mellan Västervik och Kalmar. Hur kan det vara barn och ungdomars bästa att bli inlagd 15 mil från sin familj som kanske är den enda tryggheten de har? Som tur är har inte något barn eller ungdom blivit inlagd på vuxenpsykiatrin i Västervik på många år men vem vet när det kommer att behöva ske igen.

Den psykiska ohälsan ökar hela tiden, främst bland unga. Sedan får vi inte heller glömma att vi har fått en ny grupp unga i länet, där många har traumatiska upplevelser i bagaget. I de bästa av världar jobbar landstinget så pass bra med det förbyggande arbetet att det inte kommer behövas några vårdplatser alls. Dessvärre har vi en lång väg dit då all statistik visar att det ökar för varje år.

Majoriteten är dock nöjda med deras förbyggande arbete, att landstinget klarade ett första möte inom 30 dagar (några få undantag) med barn och ungdomar inom psykiatrin under år 2017. Men den fördjupade utredningen och behandlingen halkar efter. Siffror visar att endast 48 % fick påbörjad behandling inom målet under år 2017.

Här måste det ske en förändring, vi får inte svika 52 % av de barn och ungdomar som behöver vård. Det är samhällets skyldighet att hjälpa dem.

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar