Logga in
Logga ut

Elin Landerdahl (M)

Hur nyttjar vi undervisningstimmarna?

Västervik Jämfört med andra länder går svenska elever nästan ett helt år mindre i skolan om man ser till den samlade undervisningstiden under grundskoleåren. Det är allvarligt, varje timme med en utbildad lärare spelar roll. Moderaterna har därför ett förslag om att undervisningstiden bör utökas med en timme extra per dag med start i lågstadiet samtidigt som högstadieeleverna bör få en timme mer matematik per vecka. Detta för att de svenska eleverna ska få samma förutsättningar och kunskaper som elever i många andra länder.

Att utöka undervisningstiden är rätt väg för att förbättra resultaten i skolan men vi måste också se över hur vi disponerar de undervisningstimmar som vi har till förfogande idag. Nyttjar vi verkligen timmarna på ett effektivt och optimalt sätt.

Jag är medveten om att en viss tid av timmarna måste läggas på aktiviteter för att få alla elever att trivas i skolan och med sin klass. Men samtidigt måste undervisningen prioriteras i skolan då tiden är begränsad. Veckorna innan och efter lov används i regel till andra aktiviteter än just undervisning, till exempel att sluta tidigare, se på film eller delta i olika former av andra aktiviteter. Samtidigt har skolresultaten sjunkit under flera år i rad bland eleverna i Västerviks kommun och dessvärre är det fortfarande väldigt hög andel elever som inte når godkända betyg. I år har kommunen efter en motion från moderaterna erbjudit lovskola från årskurs 5 med förhoppningen om att förbättra resultaten. Det ska bli spännande att följa upp resultatet av satsningen på första barn- och utbildningsnämndens sammanträde efter sommaren. I de bästa av världar ska inte lovskola behövas utan eleverna ska nå godkända resultat under ordinarie undervisningstid. Men då är det viktigt att undervisningstiden används effektivt och optimalt och att lärarna får rätt förutsättningar för undervisning och pedagogik med eleverna i klassrummen.

Ska föräldrar kunna påverka skolan?

Västervik Som rubriken lyder, ska föräldrar kunna påverka skolan? - Om ja, i vilken utsträckning? De måste kunna lita på professionen. Men kan de det? Har föräldrar tillit till rektor och personal? Om inte, hur ökar vi det? Flera frågor som jag måste bli modigare att våga ställa till föräldrar.

Idag hade Barn- och utbildningsnämnden en temadag tillsammans med förskolechefer och skolledare. Vi har det tre gånger om året utifrån ett årshjul, sk systematiskt kvalitetsarbeteshjul. Idag skulle vi diskutera samverkan, inflytande och delaktighet. Jag hamnade tillsammans med ledarna (rektorerna) från grundskolan och vi fick ytterligare en inriktning på frågan - föräldrars delaktighet och påverkan.

Vi hade många bra diskussioner kring skillnaden mellan att vara delaktig och att påverka. Vi märkte flera gånger att skillnaden inte alltid är självklar.

Min personliga åsikt är att föräldrar inte ska ha mycket påverkan alls i skolan. Det är klart att de ska ha idéer, åsikter och dyl men aldrig påverka en lärare vad gäller t.ex. betygssättning och bedömningar. Däremot ska de vara delaktiga i beslutet kring sitt barns skolgång som t.ex. extra stöd men själva beslutet ska tas av rektor.
Men det finns en punkt där föräldrarna har, enligt mig, en tydlig påverkansroll och det gäller sina barns attityd till skolan. Att närvara på lektionerna, göra läxor, plugga till prov osv. En självklarhet för många men tyvärr inte för alla..

Trendbrott inom skolan.

Västervik I onsdags hade vi Barn- och utbildningsnämnd där vi skulle godkänna verksamhetsberättelsen för år 2017.

Många delar i den är en trevlig läsning men inte alla. Jag vet att man ska vara försiktig med statistik då det kan finnas förklaringar bakom siffrorna som ”missvisar sanningen”. Men oavsett vad så var det tydligt med två nedåtgående trender, resultaten sjunker och fler lärare sjukskriver sig.

Enligt mig är det glasklart att det finns ett samband mellan dessa två negativa trender. Om lärare inte får vara lärare, känner sig stressade och otillräckliga, så påverkar det undervisningen och elevernas resultat.

Jag vill understryka att jag tycker att lärarna gör ett fantastiskt arbete - utifrån deras förutsättningar.

Tyvärr kan man inte ändra i historien men framtiden kan vi påverka. Skolresultaten måste öka igen och lärarna måste få ha en bra arbetsmiljö utan stress.

Moderaterna har länge förespråkat att skolan bör anställa fler yrkesgrupper, t.ex lärarassistenter som kan avlasta lärarna med det administrativa och att lärarna kan ägna mer tid med eleverna i klassrummen.

Det utbildas just i detta nu ett tjugotal lärarassistenter på Gamlebys Folkhögskola. De är klara till sommaren och än så länge har jag t y v ä r r inte hört om en övergripande satsning från varken majoriteten eller Barn- och utbildningskontorets sida. Det kan vara läge att skriva en motion om detta.

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

Bloggar

Politikerbloggar