Logga in

Elin Landerdahl (M)

Ojämlik vård för unga i Västervik

Västervik En fråga som jag har pratat mycket för på alla budgetfullmäktige i Landstinget är vikten av att införa vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länsdelen. Idag har endast Kalmar fyra stycken vårdplatser. Det innebär att barn och unga som är bosatta i norra länsdelen måste åka ner till Kalmar för att få den vård de behöver.

Varför vill då inte majoriteten ha jämlik vård i hela länet? Varför ska vårdplatser endast finnas i Kalmar? Många frågor men få svar i debatten med majoriteten.

Det är långt mellan Västervik och Kalmar. Hur kan det vara barn och ungdomars bästa att bli inlagd 15 mil från sin familj som kanske är den enda tryggheten de har? Som tur är har inte något barn eller ungdom blivit inlagd på vuxenpsykiatrin i Västervik på många år men vem vet när det kommer att behöva ske igen.

Den psykiska ohälsan ökar hela tiden, främst bland unga. Sedan får vi inte heller glömma att vi har fått en ny grupp unga i länet, där många har traumatiska upplevelser i bagaget. I de bästa av världar jobbar landstinget så pass bra med det förbyggande arbetet att det inte kommer behövas några vårdplatser alls. Dessvärre har vi en lång väg dit då all statistik visar att det ökar för varje år.

Majoriteten är dock nöjda med deras förbyggande arbete, att landstinget klarade ett första möte inom 30 dagar (några få undantag) med barn och ungdomar inom psykiatrin under år 2017. Men den fördjupade utredningen och behandlingen halkar efter. Siffror visar att endast 48 % fick påbörjad behandling inom målet under år 2017.

Här måste det ske en förändring, vi får inte svika 52 % av de barn och ungdomar som behöver vård. Det är samhällets skyldighet att hjälpa dem.

Individanpassa utbildning efter önskemål

Västervik Sedan år 2013 erbjuder Västerviks gymnasium ett antal profiler, t.ex. Bild, Teknik, Barn och fritid. De har alla varit nationella program men tyvärr har antalet sökande sjunkit så pass mycket att det är för få för att starta ”renodlade” klasser. Det beslutades då att starta profilerna för att bland annat hålla kvar våra ungdomar i Västerviks kommun genom att individanpassa utbildningen efter deras önskemål. Med profil menas att man kan läsa Samhällsvetenskapliga programmet men ha en profilinriktning (300 poäng) med Barn och fritid.

I år hade vi tyvärr bara fem stycken (varav tre var behöriga i första urvalet) sökande till Estetiska programmet med inriktning musik. Häromveckan beslutade Barn- och utbildningsnämnden att vi inte kommer att starta en klass i höst. Mycket tråkigt men tyvärr finns nog inget annat val. En klass på tre-fem personer är inte optimalt, varken för elever, personal eller om jag ska vara helt ärlig, kommunens ekonomi. Vi, Moderater, yrkade på att man även bör utreda om Estetiska programmet med inriktning musik kan bli en profil. Ett yrkande som nämnden biföll så nu får vi avvakta och se vad utredningen visar.

Systemet med att skapa profiler är ett bra sätt att stimulera elever samt att skapa en attraktiv skola men vi måste också balansera antalet profiler mot intresset. Med det menar jag att vi alltid måste se till att få ihop ekvationen, attraktiv profil (många sökande) och ekonomi, för att kunna behålla kvalitén på utbildningen.

Upptäcka livmoderhalscancer tidigt

Västervik Antalet fall av livmoderhalscancer ökar. Den negativa trenden måste vändas nu - helst igår!

Alla kvinnor, iaf i Kalmar län, som är 23-50 år blir kallade till en cellprovskontroll vart tredje år. Kallelsen är endast ett erbjudande och tyvärr väljer inte alla kvinnor att genomgå en cellprovskontroll. Vissa kan känna att undersökningen är obehaglig, andra upplever kanske att de inte har tid.

Här måste vi tänka nytt, tänka modernt. Möta kvinnornas önskemål så att fler testas för HPV-viruset som kan orsaka flera cancerdiagnoser, bland annat livmoderhalscancer. Tidigt upptäckt är ofta en avgörande faktor vid en cancerdiagnos.

Därför lämnade Malin Sjölander och jag igår in en motion om att införa hemtest av HPV-viruset i Kalmar län, allt för att nå de kvinnor som inte regelbundet gjort en gynekologisk cellprovtagning.

Självtestet är ett sätt att anpassa provtagningen till kvinnors egna villkor och möjligheter. Ett hemtest kan fastställa om man är smittad av en farlig variant av HPV-viruset och därmed har ökad risk för livmoderhalscancer. Om testet ger ett positivt svar så måste det naturligtvis kompletteras med fler undersökningar.

Region Skåne arbetar redan på det här sättet och vi tycker nu det är dags att Landstinget i Kalmar län tar efter.

Att minska den psykiska ohälsan

Västervik Idag har vi haft kommunfullmäktige där vi bland annat har hanterat ungdomsmotioner som elever från årskurs 2 på gymnasiet har skrivit. Det var många bra motioner som lyftes och talarlistan fylldes på hela tiden.

En motion som berörde mig lite extra mycket var att ta från en handlingsplan för suicidprevention och öka tillgängligheten av kurator på varje skola, varje dag.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka varje dag, främst bland unga. Problemet med just den frågan är att ingen tar på sig helhetsansvaret. Det ska självklart vara ett samarbete mellan landstinget eller kommun, men gör vi tillräckligt idag? Det är tveksamt. Det är väldigt lätt att unga som lider av psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna, vilket är ett svek mot både de unga och deras anhöriga.

I handlingsprogrammet ”Trygghet och säkerhet för år 2015-2018” som antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2015 står det att en handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Jag ser verkligen fram emot en handlingsplan innan årets slut.

Vad gäller att kuratorer ska vara tillgängliga på varje skola, varje dag - ja det ska de. Något annat är att svika eleverna och samhället.

Det finns många sätt för kuratorer att vara tillgängliga. Det behöver inte vara en fysisk person som arbetar heltid på varje skola utan kommunen borde ta tillvara på tekniken som finns. Mobila kuratorer som man kan smsa till och fråga om de har en ledig tid för samtal är ett förslag. Videosamtal är ett annat förslag.

Tyvärr biföll inte majoriteten hela ungdomsmotionen utan endast två att-satser. Röstningen blev 27-25 så det var ingen vidare stor majoritet. Däremot kommer jag med flera fortsätta att arbeta för de ungas rätt att få den hjälp och stöd som de behöver.

 

 

Problematisk skolfrånvaro

Västervik Idag har Västerviks kommun 104 stycken elever som har problematisk frånvaro. Det innebär elever som med stor sannolikhet inte kommer klara av sin skolgång med godkända betyg och därmed inte ha möjlighet att söka till ett nationellt program på gymnasiet. Statistiken gäller enbart grundskolan (inte gymnasiet) vilket förvärrar läget ytterligare. 

Det är i dagsläget svårt att analysera statistiken djupare för att avgöra hur allvarlig frånvaron är. Det finns nämligen olika kategorier av problematisk frånvaro och för att sätta in åtgärder behöver vi ta del av de olika kategorierna.

En del av dessa elever har strödagar med frånvaro men ändå så pass att det påverkar betygsmålen i skolan. Andra är ”hemmasittare” vilket innebär att eleven aldrig vistas i skolan. Sedan finns de som ligger mittemellan, de är i skolan men inte på lektionerna, de sk korridorsvandrarna.
Som ni säkert förstår krävs en mängd olika riktade insatser för att kunna hjälpa dessa elever tillbaka i skolbänken. En del elever vistas som sagt i skolan men behöver ytterligare motivation för att komma in i klassrummet igen. Steget är givetvis inte lika stort för dessa elever som för de som inte ens tar sig till skolan.

Hur eller hur och oavsett kategori är det ett stort problem att 104 stycken elever i grundskolan just nu klassas att ha en problematisk skolgång. Misslyckas kommunen med att behålla eleverna i skolan och att de då saknar godkända betyg riskerar samhället att känna av konsekvenserna längre fram. Detta måste vi ta på allvar och definitivt inte acceptera.

Skolorna i kommunen har en gemensam Skolnärvaroplan att arbeta efter. Givetvis måste även föräldrarna vara delaktiga och engagerade i sina barns skolgång. Någonting som tyvärr inte alltid fungerar..

 

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar