Logga in
Logga ut

Valdagen

Västervik Glöm inte att rösta det är jätteviktigt. Westerwikspartiet är ett mycket bra alternativ kommunalt.Varken vänster eller höger. Vi jobbar för hela Västerviks kommun! 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Vecka 33

Västervik Vecka 33

En av Westerwikspartiets hjärtefrågor är att arbeta för att alla barn och ungdomar i kommunen får tillgång till bra skolor med god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Vi vill åstadkomma en långsiktig planering av ny- och/eller ombyggnad av F-6 skolor för att möta behoven i områden där det kommer att finnas många barnfamiljer. Moderna skolbyggnader underlättar arbete med nutida pedagogik och flexibla arbetsformer.

Vi vill förbättra elevhälsan. Vi föreslår utökat förebyggande arbete i form av kuratorer, specialpedagoger och mera tillgänglig tid för skolsköterskor. Även återinförande av någon form av mindre grupper t.ex. fokusklasser.

Vi vill åstadkomma ökad trygghet för eleverna genom att se till att det finns flera vuxna med olika kompetenser i skolan, t.ex. skolassistenter och fritidsledare som också kan bidra till att ordningen upprätthålls samt genom att begränsa antalet barn per klass/grupp.

Eleverna skall ha tillgång till en säker utomhusmiljö där vuxna finns tillgängliga på rasterna. De skall också ha tillgång till fräscha toaletter och omklädningsrum.

Skolledningen ska värna om elevernas möjligheter att komma med förslag och medverka i beslut, som rör deras skolvardag.

Skolledningen ska sträva efter en förtroendefull relation till anställda lärare samt understödja långsiktiga kompetenshöjande åtgärder.

Medarbetarsamtal med syfte att stödja lärarens professionella utveckling skall förekomma regelbundet.

Majoriteten anser att man ökat budgeten för skolan med 151 miljoner.  Stora delar av detta går till Tjustfastigheter för hyra, om- och nybyggnation. Jag vill säga att större delen av detta är ökade lokalkostnader. Skolans lokalkostnader är 118 Mkr enligt skolchefen fördelat på hyror 97,7 mkr, städ 13,9 mkr, reparationer 4,6 mkr och förbrukningsinventarier 1,8 mkr.  Det krävs mer för att få en bra skola.

Vi vill utnyttja alla håltimmar på gymnasiet till meningsfull verksamhet. För de elever som har åldern inne att få teoriutbildning för körkort kan håltimmarna utnyttjas. Det behövs ingen körskolärare utan det räcker med en kursledare att hålla dessa kurser då det finns material på nätet. Kanske i samarbete med studiefrämjandet eller liknande.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

vecka 32

Västervik Vecka 32

Efter ett mycket hårt och effektivt arbete från Räddningstjänsten, MSB, Kustbevakning, frivilliga, hemvärn, FRG och många andra med sanering av oljan i Flatvarp har en katastrof kunnat avvärjas. Finsanering tar nu vid: Det kommer givetvis ta lång tid innan allt är försvunnet. Genom ett bra samarbete på lokal nivå kommer man långt.

Intressant hur vissa partier nu försöker mana fram domedagsstämpel bara för att det varit varmt och häftiga åskskurar. Ha lite is i magen även om det är varmt. Historiskt sätt har vi haft missväxt förut med både varma och kalla somrar. Det är nog bättre att komma med goda råd hur vi kan spara på vattnet, lagra regn vatten mm än att höja bränslepriset. Hur mycket vissa partier än höjer så lär jag m.fl. inte få någon buss utanför vårt hus. Nu skall Miljöpartiet freda inre farleder mot farliga transporter. Jag har svårt att förstå hur bränslet som t.ex. landas i Västervik skall nå konsumenterna. Skall vi öka landsvägstransporterna? Västervik är en viktig importhamn. Det finns viktigare idéer om hjälpmedel/ kontroll över fartyg och fartygsrörelser som måste tas till.

Rösta på realistiska partier på riksdagsnivån och rösta lokalt på Westerwikspartiet. Vi kommer föra en klok och väl avvägd lokalpolitik där även miljöhänsyn tas.

Centerpartiets Tobias Keller hävdar i VT att något måste göras åt Tjustbanan! Mycket bra! Westerwikspartiet har länge hävdat detta och anser att nuvarande VD måste avgå. Inget bolag kan få fortsätta år efter år utan att verksamheten inte fungerar. Enligt VT 10 augusti vet inte Conny Tyrberg personligen hur han skall ställa sig!  Är det på det sättet så kan jag förstå att inget händer.

Idag lördag var vi många politiker på staden Här kommer några snabba önskemål/synpunkter. Hur är det ställt med busshållplatserna i Västerviks tätort? Tar vi hänsyn till passagerarnas önskemål om hållplatser. Många har svårt att gå och önskar sig flera hållplatser.

Varför högg man ned träden på Slottsholmen?! Många tycker det var helt fel. Eller är det informationen som saknas? Om träden är så sjuka varför har man inte informerat om detta! Varför hugga ned dem nu mitt i semestertider?

Många är redan trötta på politiken! Westerwikspartiet är inte vänster eller höger vi jobbar enbart med det som gagnar Västerviks kommun.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

vecka 31

Västervik  

Vecka 31

OLJEUTSLÄPP

I söndags den 29 kl. 1300 inkallades FRG igen. FRG (FrivilligResursGrupp) har byggts upp under ca ett år och består av frivilliga som kan utgöra en lokal resurs när Räddningstjänsten behöver ytterligare resurser. Nu fanns det två problem: fortsatt nya bränder samt oljeutsläpp i Flatvarp! Efter någon timme bestämdes att FRG understödjer Räddningstjänsten som arbetar i Flatvarp. Med räddningstjänstens brandbekämpningsbåt (en fd. mindre stridsbåt) och 35knop gick det fort dit upp men med tvåmetersvågor kändes det ganska gropigt. Här hade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fört fram fyra stora containrar med bra materiel för just sanering. Här fanns ett stort antal fartyg från Kustbevakningen. Vi startade på flera täter och vi var totalt 7 från FRG som omedelbart kunde ställa upp. Jag förberedde logistiken för de soldater och frivilliga som skulle anlända tidigt nästa morgon.  Nästa dag förde vi fram en ledningssläpvagn för räddningstjänst och tält för FRG. Arbetspassen började varje dag kl. 0600- ca 1800 i mitt fall under 6 dagar. Problemen var långa transportider för personal och materiel. Hettan med temperaturer över 30 grader var besvärande och vikten av att dricka påpekades hela tiden. Det var oerhört intressant att se att alla organisationer och medverkande mycket snabbt kunde samarbeta och nådde redan efter en dag stora framsteg. Extra material fördes fram. Mycket måste köpas in lokalt. MSB grupperade flera rörliga fordons- enheter i Västervik för ev insats i Flatvarp eller Oskarshamn. Mottagning av militära styrkor ca 40-60 varje dag. Frivilliga ca 20 män och kvinnor  under flera dagar. Dessa gjorde ett fantastiskt arbete och tonvis av olja skrapades och sögs upp. Arbetet har fortsatt hela veckan. Dessutom har det varit många besök från ministrar till kommunalråd. Jag kan konstatera att vi har med hjälp av MSB, Kustbevakning, militärer och frivilliga löst den första insatsen. Nu återstår finsanering under ca en månad och därefter får vi hoppas att naturen kan självläkas men det tar nog drygt ett år innan allt är återställt.

Självklart måste det finnas trafikövervakningssystem. Det fanns förr ett militärt och ett civilt system som löste detta, men nedläggningen av militära och reducering av civila system har gjort oss oerhört sårbara. Lokalt måste vi arbeta vidare men vi har en bra grund att stå på. Utan lokalt stöd och organisation hjälper ingenting.

Westerwikspartiet är ett lokalt och mycket viktig parti.

Vi jobbar lokalt för allas bästa

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

vecka 30

Västervik Vecka 30

 

Jag fortsätter där jag slutade förra veckan. Jag talade om skogsbränder och vår utrustning. Redan på fredagen var det flera bränder som började i synnerhet i Hjortedstrakten efter blixtnedslag. Belastningen på Räddningstjänsten i Västervik var stor. Styrkor från södra länsdelen sattes in, hemvärn från Jönköping och inte minst markägare och frivilliga gjorde ett fantastiskt jobb. Själv tillhör jag en organisation som heter FRG (FrivilligResursGrupp) som byggts upp under ca ett år och består av frivilliga som kan utgöra en resurs när Räddningstjänsten behöver ytterligare resurser. Vi är lite äldre personer, män och kvinnor och har en lämplig bakgrund. Vi har fått kompletterande utbildning i sjukvårdstjänst, brandkunskap, kriskommunikation och inte minst organisationslära. FRG lyder under Civilförsvaret och Räddningstjänsten samt lokalt till Västerviks kommun.

I lördags morse gick larmet även för oss i FRG och vi kallades till Räddningstjänsten i Västervik. Våra uppgifter var att avlasta brandmänen så de kunde koncentera sig på bekämpning av bränderna medan vi körde fram personal, materiel, mat, bränsle till alla pumpar och mycket annat För flera av oss gick hela lördagen och söndagen åt. Tack var den stora insatsen av personal kunde skogbränderna begränsas. Veckan som gått har ju ökat brandrisken avsevärt. Nu gäller totalt eldningsförbud och även grillning. Vi får hoppas att alla respekterar detta.

Vi går vidare till nästa stora elände.

Jag delar Sverker Thorens frågeställning hur ett fartyg av Makassars gigantiska storlek kan vara på kurs mot Sverige i fyra timmar utan vare sig Sjöfartsverk och deras organisationer upptäcker det. Varför ser inte militära resurser att ett fartyg lastat med ca 1200 bilar lägger om kursen och hur många soldater kunde inte ha gömts i ett sådant fartyg?

Ännu ett elände. Båtar och vattenskotrar åker alldeles för nära sol och badplattformarna vid Slottsholmen. Bra att kommunen lade ut bojar! Skotrars framfart i skärgården måste ifrågasättas. Farter över 40 knop är vanliga. Upptäcker föraren verkligen en simmare eller en flock sjöfåglar? Varför tillåter vi vattenskotrar att köra över allt? Det finns klara lagar men ingen ingriper. Vare sig Länsstyrelsen, polis eller Kustbevakning ingriper. Miljöorganisationer kanske skulle undersöka hur stora utsläpp skotrar belastar miljön. Vatten skotrar bör tillåtas för räddningstjänsten/motsvarande i övrigt begränsas till områden där man inte skadar miljö Det är nog dags med körkort till sjöss.

I övrigt: njut av vår fantastiska sommar men tänk på att du behöver dricka mycket vatten

Hans Ellervik

Westerwikspartiet ditt lokala parti

vecka 29

Västervik Vecka 29

Lite blandat i sommarbuketten. Jag tror att Tjustpartiet som anser sig ha hittat hem bör nog vidga sina vyer lite. Vi behöver många fler som hittar hit. Bara inom kommunen kommer ca 1000 personer pensioneras de närmaste åren. Vi måste bli många fler! Westerwikspartiet hoppas att med nya innevånare blir det många bra förslag på ännu bättre utveckling.

Tänk att översiktsplanen för Blankaholm äntligen är färdig. Med en gång börjar utvecklingen ta fart t.ex. lanthandeln. Westerwikspartiet önskar den livaktiga samhällsföreningen lycka till. Vi måste satsa ännu mer på snabbare hantering av planmonopolet om vi vill ha utveckling.

Kul att se mängden av människor och båtar runt vårt fantastiska nya Slottsholmen. Vilka vackra planteringar! Redan första dagen utnyttjades badplattformen. Tack Sparbanksstiftelsen!

Nu duggar vallöften i luften (fast inget regn!) S lovar nu halvera terminsavgifterna på Kulturskolan. Mycket bra, men kulturen är mycket bredare än så. Varför inte halvera hyreskostnader på konstutställningslokalen i Bryggaren? Varför inte skapa kulturkvarteret som lovat? Westerwikspartiet lovar inte men kommer att göra allt vi kan för att det skall bli bättre i Västerviks hela kommun om vi får tillräckligt med röster.

Regeringen som infört straffavgift på flyget har nu gått på en mina. Ryanair startar långdistansverksamhet från Danmark vilket kommer att skapa lokala arbetsplatser förutom de 80 piloter som stationeras i Köpenhamn. Till regeringen: satsa på bättre rening av flyg bränslet. Se det positiva att vi kan resa och träffa andra än svenskar även detta är fredsbevarande. Tänk på alla matinfluenser vi fått!

Värmen är fantastisk eller hur länge skall vi klara av den. En sådan här sommar har vi nog aldrig upplevt tidigare. Det otäcka är just nu brandfaran tur att vi har brandflyget som övervakar hela kommunen på ett effektivt sätt. Hoppas vi har resurser att bekämpa skogsbränder om de uppstår. Vi som är lite äldre minns ju Västerviksbranden. Då hade vi Civilförvarets katastrofledningar men jag är rädd att även dessa avvecklats. Brandbekämpningsflyg och helikoptrar får vi låna från andra länder! Antalet värnpliktiga som kan sättas in är alldeles för få. Vi hoppas att nu med mycket allvarliga bränder att detta leder till eftertanke på alla nivåer lokalt och nationellt.

Njut av medelhavsvärmen men drick mycket vatten.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Jag bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (partiet bildades 1976 med namnet VDM) i kommunstyrelsen och fullmäktige. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum samt ordförnde i Kultur och Fritidsnämnden.

Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi sammarbetar med alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör Västerviks kommun och oss som bor här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar