Logga in
Logga ut

Vecka 16

Västervik Vecka 16

Kommunikationer eller trafikförbindelse. Som kommunmedborgare är vi alla på något sätt berörda av detta. Några exempel kommer här.

 

Hamngatan. Man har genomfört försök som föll väl ut men kommunledningen säger att det får vi lösa när Södra infarten blir klar. Ett halvdant försök att leda cyklister till Rådhusgatan kommer att ske i närtid.

 

Södra infarten. Mycket diskuterat men vad händer? Det är alldeles tyst just nu. Vågar kommunledningen inte genomföra det före valet. Hur är sakfrågan? Antalet fordonsrörelser ökar för varje dag. Det upplever åtminstone vi som färdas i allèn. Det behövs en avlastning, trafiksimuleringen har visat på en avsevärd reducering om Södra infarten blir av. Vissa politiska partier tror att bilismen kommer att minska men verkligenheten är en annan. Vad är då den springaande punkten? Västerviks hamn är en stor importör av olja och drivmedel som sedan förs ut i landet. Det är helt onödigt att dessa transporter skall gå igenom staden. Södra infarten löser detta viktiga problem. Det stora problemet är vad det kostar och hur skall det betalas?

 

Höghastighetståg. Blir en bra valfråga. Sakfrågan är intressant. I DN- debatt:

 För varje investerad krona beräknas mindre än 40 öre komma tillbaka i samhällsnytta och Trafikverket har visat att klimateffekten kommer att bli mycket liten. Höghastighetståg kommer att bli en gökunge som tränger ut lönsamma järnvägsinvesteringar – eller också tas pengarna från andra angelägna utgiftsområden, skriver sju professorer och forskare. Även med mycket optimistiska antaganden om hur många flyg- och bilresenärer som skulle kunna flyttas över till höghastighetståg gör dessa utsläpp att klimatnyttan uteblir i flera decennier. Om höghastighetståg införs lär det inte bli många ören till Tjustbanan trots att investeringar här kan ge stora tidsvinster och möjligheter till annat boende eller arbete. Vi vill ha både tåg och räls innan detta gigantiska snabbtågsäventyr startar.

 

Överum. Det blir en 70 m lång ny perrong och väntkur. Det kostar bara 2,5 miljoner. Det sådana satsningar Westerwikspartiet vill se.

 

Väg 35. I fredags var jag tvungen att ta mig till Linköping man kan inte säga att det är Sveriges bästa väg. Just nu gör man kosmetiska förändringar (förlåtande åtgärder) säger man, men bredare väg nej det verkar svårt. Tillbaka åkte jag över Uknadalen otroligt! Ny väg nej, men ny asfalt och lika smal. Varför inte bredda vägarna innan man läger ny asfalt. Ja det kostar pengar men rejäla investeringar kan rädda liv och spara tid. Landsbygden är viktig idag och inte minst i framtiden

 

Flygplatsen. Bra att den nu är färdig. Barnklinikens genomgång för KS var viktig för att förstå ambulansflygets betydelse. Nu hoppas vi att affärs- och taxiflyget utvecklas. Linjeflyg får vi nog dock vänta länge på. Men 1700 start respektive landningar är inte så dåligt och nu med mycket bättre säkerhet.

 

Sjötrafik. har bedrivits under olika aktörer och med små och stora båtar.

Förslaget nu är att kommunen skall driva turisttrafiken. Helt olämpligt! Trafiken bör drivas efter att anbudsgivning skett i vanlig ordning. Undrar hur många som har skepparexamen i kommunledningen.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

avståndet till Stockholm.....

Västervik Avståndet till Stockholm synes för långt för vissa

Jag ställer mig väldigt tveksam till vad riksdagsmannen Tomas Kronståhl (TK) från Västervik skriver den 24 dec i VT i en insändare. Han talar om ”en oärlig maktkamp som bottnar i enskilda personers enorma längtan efter mer makt och inflytande”. Om TK menar sina egna så kan jag hålla med, men om han menar alliansen eller som TK skriver ”den falska alliansen” så är det lite väl underligt. Westerviksalliansen består av M, L, W och KD. Inga andra! Centern deltog i diskussionerna vid ett flertal tillfällen, men vi talade om vad vi vill göra i framtiden för att förbättra Västerviks kommun. Centern talade ett annat språk och sedan drog de sig ur. TK säger att alliansen har 19 mandat och de själva 25. Här kommer TK in på den falska alliansen som jag citerar: ”Sanningen är att Sverigedemokraterna, inte bara ingår utan utgör själva fundamentet till denna nya nationalistkonservativa allians som nu tar form i Västervik”. I samma ögonblick borde nog TK tagit upp han gjort en teknisk valsamverkan med Socialistiska välfärdspartiet och Vänsterpartiet för att kunna gardera allt, så att makten behålls. Ett speldrag som tvingade ”minoritetsmajoriteten” att sälja ut ett antal platser från S, C och Mp. Om det är någon som drar isär Västervik så är det nog TK själv genom att skriva en sådan insändare. En klar vänstervridning kan skönjas. Vi tackar för insändaren men det fanns inte någon verklighet bakom denna. Vi får nu hoppas att alla partier har samma raka besked, redovisat i god tid som vi, så att vi, trots TK insändare jobbar för kommunens bästa utan oärlig skrämselpropaganda.

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

 

Äntligen

Västervik Äntligen

Äntligen klart med vilka som skall styra Västervik. Jag har funnit skäl att ligga lågt med bloggande tills det mesta är löst. Efter många förhandlingar och finter har nu en klar vänsterförsamling fått mandatet att styra vår kommun. Problemet nu är att ingen har en ordentlig majoritet så jag tror det kan bli svårt. Jag tror och hoppas att en ny tid börjar där man lyssnar och tar åt sig samt visar kompromissvilja från alla håll. Skulle man fortsätta med samma tråkiga attityd som tidigare lär det nog bli väldigt svårt att styra i Västervik. Vi hoppas nog alla, att en ny tid kommer efter nyår så vår kommun kan utvecklas och problem kommer att lösas.

Tyvärr börjar röster redan nu visa att man tycker allt är botten med Sveriges nya budget. Man måste ge budgeten en chans. Som vanligt blir det svårare på en del håll och lättare på en annat. Samarbete är nu nödvändigt. På riksplanet återstår ju om någon skall kunna bilda regering. Vissa partier som i valrörelsen sade att allianspolitik är det enda, slår nu ihjäl alla försök att bilda ny regering allt i syfte att stoppa SD. Dessa partier kommer att få det svårt. För det första har SD med ett demokratiskt val vunnit en massa mandat. Det måste man acceptera. I Sverige kan vi bara arbeta politiskt med att själva som parti ha en bra politik så man får röster och föra en politik som inte underblåser oppositionspolitik. Här krävs nog lite egen eftertanke varför har det blivit som det är. Vi hoppas nog alla att en vettig regering kan tillträda och att det inte blir nyval.

Tyvärr borde vi nog titta oss runt om i världen och inse att det finns en mängd farliga svängningar på många håll i vår värld. Kanske borde vi inse detta och lösa de små problem vi har i Sverige. Med dessa ord önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Hans

Westerwikspartiet

vecka 37

västervik Vecka 37 Tack alla ni som har röstat på Westerwikspartiet

Ja så var det över, valet alltså. Vilken rysare. Vem skall regera med vem? Lika rörigt på riksplanet som här. Jag vill verkligen tacka er, som väldigt klokt röstade på Westerwikspartiet. En otroligt spännande kväll! Nu måste vi jobba hårt med att få våra krav tillgodosedda. Jag tror att alla inser att det kan ta lite tid men vi jobbar på. Glöm nu inte att det är möjligt att hela mandattiden att prata med oss i Westerwikspartiet. Troligen kommer vi vara tungan på vågen eftersom det är så jämnt. Inom några dagar har det säkert klarnat vem som skall leda vår kommun. Ett är säkert. Vi kommer att kämpa på för våra viktiga saker som skolan och Kulturen och att vi äldre skall ha en fin ålderdom. Den politiska kartan kommer nog förändras en hel del när man analyserat valresultaten. Kronståhl skall nu till Stockholm och sitta i riksdagen! Hoppas han nu kan fixa tågen och landsvägen. Tyvärr har hans företrädare inte lyckats. Nu får vi se vad Tomas Kronståhl kan åstadkomma. Harald Hjalmarsson får stanna hemma och koncentrera sig på kommunal politik. Dan Nilsson vill säkert styra kommunen men det gäller att få ihop laget som ser lite skadat ut. Snart vet vi vem som leder vem.

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Valdagen

Västervik Glöm inte att rösta det är jätteviktigt. Westerwikspartiet är ett mycket bra alternativ kommunalt.Varken vänster eller höger. Vi jobbar för hela Västerviks kommun! 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

vecka 36

Västervik Vecka 36

Nu är det nära valet! Det är färre röstningsplatser än vanligt. Vad händer nu blir det trängsel på de få platserna eller går medborgarna inte och röstar. Är detta slutet på vår gamla valprocedur för att  om 4 år rösta  digitalt? Gå och rösta på söndag om du inte redan röstat!

Så var det insändarna! Partiledarna ber att man skall rösta på dem annars går jorden under. Vi blir erbjudna alla förmåner. Vi pensionärer blir utlovade stora summor. Men det räcker om vi får betala skatt i rätt kolumn! Men det var kanske för enkelt.

Våra hjärtefrågor skola och kultur. Skolan diskuteras ordentligt och allt fler börjar följa vår linje.  Kulturen är jätteviktig men det intresserar inte de större partierna. Men du som väljare tror jag förstår hur viktig kulturen är. Kulturkvarteret måste byggas!

Äntligen har det dykt upp någon mer (VT  5 sept. Håkan Brolin se även Kenneth Linds insändare den 6 sept) som skriver om Kommunens räntederivat. Westerwikspartiet har hävdat att kommunen blöder genom swappar. Resultatet är som insändaren säger att  vi förlorar 40 miljoner varje år genom oskicklig hantering av räntor. Under 10 år är det 400 miljoner kronor! I finansrapporten vore det mer intressant att man redovisade i kronor än i %!

Vi lovar att varje liten misstanke om oegentligheter så kommer Westerwikspartiet försöka gå till botten med dessa.

Grattis till Ankarsrum som får en nybyggd Coop. Men man måste fråga sig om ett kommunalt bolag skall bygga för kommersiell verksamhet?

Tråkigt att valsedlar för vårt parti försvinner!

Om du som vi känner att det är viktigt att jobba tillsammans med andra partier för att utveckla hela Västerviks kommun så lägg din röst på Westerwikspartiet. Vi är inte vänster eller höger utan jobbar med sakfrågor. Den som styr oss är ingen i Stockholm utan det är du som styr och kan påverka under hela mandattiden.

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

Jag bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (partiet bildades 1976 med namnet VDM) i kommunstyrelsen och fullmäktige. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum samt ordförnde i Kultur och Fritidsnämnden.

Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi sammarbetar med alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör Västerviks kommun och oss som bor här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar