Logga in
Logga ut

Svagt löfte från Dan Nilsson

Västervik När jag började med politik lovade jag mig själv att alltid vara ärlig, arbeta för kommunens bästa och att alltid grunda mina åsikter på sann fakta. Dessutom att alltid fokusera på egen politik och att inte skriva ner våra politiska motståndare. Vi ska respekterar våra väljares förmåga att välja.

Jag ser upp till människor som har förmåga och tålamod att analysera problembilden korrekt utan vinklingar och att hitta lösningar som är effektiva men framförallt baseras på sann fakta. Jag gillar verkligen hur Hans Rosling vände upp och ner på världens alla tyckare och istället fick oss att förhålla oss till fakta. 

Det är därför med stor besvikelse som jag nu konstaterar att årets valrörelse är fulare och smutsigare än någonsin. Vi ser allt oftare att påhittade nyheter och lögner sprids ogenerat, men också hur orealistiska förslag och löften presenteras i jakten på att köpa de sista väljarna. Det här gör mig oerhört besviken... 

I vår kommun har vi just nu ett par exempel som jag i måndags lät tidningarna ta del av via pressmeddelanden. Lögnen om hyreshöjningar och löftet om bostadsgaranti för ungdomar. Båda riktar kritik mot Socialdemokraterna. Jag väljer här att beskriva löftet till ungdomar. För några veckor sedan presenterade Dan Nilsson, socialdemokratiskt kommunalrådsaspirant ett löfte om att alla ungdomar 18-25 skall få en lägenhet via Bostadsbolaget inom 6 månader. Jag blev intresserad och begärde därför att få ta del av de underlag som man använt sig av när man formade löftet. När jag analyserar detta ser jag egentligen endast ett sätt att lova lägenheter och det är att släppa ungdomarna före ensamstående och nyseparerade, äldre som vill flytta från sin villa, nyinflyttade, familjer som växer m.m. Att ställa grupper mot grupper.

Under 2017 fick 24 ungdomar lägenheter via bolaget och snittiden var 556 dagar. 

Samtidigt står 1550 personer i kö. Då förstår ni utmaningen. Vi behöver arbeta hårt och brett med flera olika förslag för att lösa bostadsbristen. Enklare byggregler, effektivare plan- och byggprocess, ta fram ny attraktiv mark att bygga på. Flera olika aktörer behöver hjälpas åt och vi behöver alla typer av bostäder, bostadsrätter, hyresrätter radhus och villor. All kvadratmeteryta som skapas är bra. I detta läge kan vi inte jaga röster med svaga och underanalyserade löften som i slutänden har stor risk att svika.

Låt dom äldre välja sin bostadsort – bygg i Västervik och Gamleby

Västervik I dagens VT svarar jag och Peter Johansson (2:e vice ordförande socialförvaltningen) på centerpartisten Ingela Svenssons debatt om hur äldrevården ska utvecklas. Kort skulle man kunna säga att Ingela gärna ser att man utvecklar fler äldreboenden på landsbygden i syfte att skapa en levande landsbygd. Jag tycker att vi ska bygga boende där folk vill bo för att skapa valfrihet och kvalitet. Tittar man på statistiken i vår kommun gällande var våra kommande brukare, eller omsorgstagare som jag personligen tycker låter bättre vill bo så ser man att det framförallt är kö i Västervik och Gamleby. Jag har pratat med flera äldre som samtliga säger att man inte vill tvingas flytta från Västervik när man blir så pass gammal att man får bo på ett särskilt boende eller äldreboende. Fullt försåtligt enligt mig och dessutom bör man ta hänsyn till var nära och kära bor för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att få ihop livspusslet. När mina föräldrar blir gamla vill jag ha dom nära och kunna besöka dom varje dag efter jobbet.
Här är hela insändaren i sin helhet:


Replik till Ingela Svensson (C) ”Livskvalitet för äldre i hela kommunen”

En genomgång av behovet av platser på särskilt boende i framtiden, visar att platsantalet är tillräckligt utanför centralorten och att den stora bristen är i centralorten. Det är dit man vill flytta på ålderns höst. Närhet till sjukhus väger tungt, tillgång till aktiviteter är också viktiga. Det är därför märkligt att läsa Ingela Svensson inlägg den 20 juli. I skrivande stund är måste de äldre i centralorten flytta till annan ort för att finna ett boende. Man har inga band till orten och det blir svårare och mer omständligt för de anhöriga att besöka. Orsaken till detta är brist på platser i Västervik.

Vi vill vara tydliga med att antalet platser på särskilt boende ska öka i Västervik. Det är inte de boende i Västervik, som ska tvingas lämna nära och kära och sin hemort. Vi moderater har därför föreslagit att det ska tillskapas fler trygghetsboende i kommunen. Vi föreslår att utreda påbyggnad av Gertrudsgården, nytt attraktivt boende för äldre på Stenhammra. Detta har röstats ner av majoriteten i kommunfullmäktige, där C ingår. Frågan om var våra äldre ska bo i framtiden är ingen landsbygdsfråga, det är en fråga om valfrihet och livskvalitet.

Peter Johansson (M)
2:e vice ordförande Socialnämnden

Jon Sjölander (M)
Ledamot Kommunstyrelsen

Västerviks Kommun

Kommentar gällande helgens politiska ledare

Västervik Kan till viss del hålla med dagens ledare när det gäller att kommunen bör lägga fokus på kärnverksamheterna inom skola och social omsorg. Men jag tycker också att en kommun också måste göra strategiska tillväxtsatsningar.

När det gäller frågan om en ny infart till Västervik är den för mig en väldigt viktig fråga för Västervik och dess utveckling. Men allt har sitt pris. I ett läge när kommunens utmaningar ökar för varje dag och när vi dessutom får prognoser på minskade skatteintäkter måste vi hushålla och framförallt prioritera våra pengar rätt. En betydande del av vår nya infart bör därför finansieras via externa finanser. Även om en ny infart är väldigt viktig för Västervik går det inte att räkna hem en investering som bekostas enbart av oss kommuninvånare. Ska vi göra det bör det finnas tydliga samhällsekonomiska vinster som går att ställa mot övriga viktiga satsningar. 

Manifestation mot Sexuella övergrepp och trakasserier

Västervik I lördags deltog jag i en manifestation mot Sexuella övergrepp och trakasserier på stora torget i Västervik. Den här gången var det Socialisterna som var arrangör och man hade bjudit in alla som vill att delta och givetvis också politiska partier. Lite förvirring uppstod dock när jag i tidningen läste att man hade bjudit in det politiska partierna då jag kunde konstatera att vi Moderater inte fått inbjudan. Dock väldigt enkelt att lösa genom att direkt kontakta arrangören för att konstatera att man hade blivit felciterade och att vem som helst var välkommen. 

Nåväl, jag min sambo och en av mina döttrar bestämde oss att delta då detta är en otroligt viktig fråga som alltid förtjänar att lyftas i det offentliga. Detta oavsett vem som arrangerar manifestationen. Frågan får nämligen inte bli politisk och där med tappa den fokus som den förtjänar och kräver för att motverka denna allvarliga negativa trend i samhället. Många partier använder offren, den negativa trenden samt orsakerna i dessa frågor som ett slagträ i debatten för att skapa fördel för sin egen politiska agenda. Detta är fel och gynnar ingen och definitivt inte de unga tjejer och kvinnor som dagligen blir utsatta. 

 

Här är mitt tal som jag höll i lördags:

Sverige och Västervik  ska ha nolltolerans mot alla former av sexuella övergrepp och trakasserier! Sexuella brott och sexuellt ofredande är något som aldrig någonsin får accepteras eller ignoreras i vårt samhället. Vi ser tyvärr idag en trend som är mycket oroväckande och negativ med ökade anmälningar som vittnar om att vi har ett samhälle som inte längre är tryggt. 

Jag har själv två döttrar som nu växer upp i detta samhälle och jag vill inte att dom någonsin ska få uppleva en sexuell kränkning av något slag eller växa upp i ett samhälle där sexuella kränkningar har blivit accepterat som normala företeelser.  

Metoo-rörelsen som säkert inte undgått någon, visade tyvärr på att sexuella kränkningar är vanligare än vi tror och att det låtit sig tillåtas i det tysta. Det är därför så otroligt viktigt att vi tar varje tillfälle att lyfta dessa frågor och därför vill jag passa på att tacka arrangören för att ni har ordnat den här manifestation. 

Vi som är politiker måste nu enas om hur vi kan bidra till att vända den negativa trenden, och då menar jag också att vi måste enas om orsak och verkan. Det här får absolut inte bli en politisk prestigefråga där våra unga tjejer och kvinnor blir slagträ i debatten kring orsak eller lösning, och där man vrider orsaken till fördel för sin egen politiska agenda i syfte att profilera sig inför väljarna. Eller att kanske försöka skylla på den förra regeringen eller regeringar innan det. Det hjälper inte de som utsätts för detta hemska brott. 

Nej...Då riskerar frågan istället att tappa den fokus som det kommer att krävas för att vi tillsammans ska finna lösningar för att motverka och vända denna trend och att skapa ett samhälle som är rättssäkert, tryggt och där goda värderingar och hög moral vägleder oss rätt.

Det finns sannolikt många orsaker till den negativa trend som vi upplever idag. Förmodligen lika många som det finns tyckare...

Någon menar att det beror på att fler nu vågar anmäla brottet eller att våra lagar och straff är allt för svaga. En del hävdar att skolan eller polisen inte har rätt resurser eller arbetar rätt med frågorna, eller hur vi föräldrar curlar våra barn och inte sätter mer foten när vi hör eller ser vad som sker, 

Andra menar att det är internet som är en orsak med alla olika sidor, forum, appar och olika former av sociala media där informationen flödar fritt utan någon större kontroll. Och någon menar givetvis att det enbart beror på den ökande invandringen vi haft de senaste åren.

Jag tror inte att det går att peka på någon enskild  orsak utan detta beror med all säkerhet på flera faktorer men oavsett orsak är det nu mycket viktigt att vi får fram saklig och grundad fakta som kan öka förståelsen och där med också öka möjligheten att sätta in rätt åtgärder som också ger bäst effekt. 

Sen måste vi vara beredda att samarbeta brett  i det här frågorna. Eftersom orsakerna och lösningarna är många kan det inte heller falla på någon enskild ta ansvar för att lösa problemen.  Staten, kommun, våra organisationer och föreningar, medborgaren och politiker måste samarbeta och vara överens och Nyckeln till framgång blir att vi tillsammans bestämmer oss för att det är nolltolerans som gäller och att vi sätter in en mängd överenskomna olika åtgärder för att sätta stopp för dessa brott. 

Vi måste dock påminna oss om att inte helt förlita oss på att systemen ska lösa detta utan att det är vi människor som bestämmer hur vårt samhälle ska vara. Det viktigaste är trots allt att vi människor som tillsammans bygger vårt samhälle aldrig någonsin accepterar dessa brott som en normal företeelse utan istället sätter ner foten, visar civilkurage och säger nej när vi ser att det här sker.

Tack!

Mer verkstad och mindre käbbel!

Västervik Tänk er att leda en styrelse med 11 starka individer som alla har sin egen syn och ide på hur Västerviks kommun skall utvecklas. Dessutom med olika intressen inom olika områden samt inte minst partitillhörigheten där man behöver förhålla sig till partiets linje. Då förstår ni att det krävs ett mycket starkt och tydligt ledarskap, strategisk planering samt god kommunikation som skapar hög delaktighet bland styrelsens ledamöter för att leda styrelsearbetet och kommunen framåt.

Är det så i vår kommunstyrelse undrar du säkert? Mitt tydliga svar är tyvärr NEJ!

Nu ska jag vara ärlig och säga att jag aldrig har fått förmånen själv att leda kommunstyrelsen vilket innebär att jag inte har full insyn i beredningsarbetet samt det strategiska förberedande styrelsearbetet.Men…

Som kommunstyrelseledamot och oppositionspolitiker kan jag konstatera att jag många gånger under denna mandatperiod varit mycket frustrerad över processen fram till beslut, brist på information och känslan av att inte riktigt få förtroendet att ta del av hela bilden. Jag har förmodligen fått uppleva det som även kallas härskarteknik och som jag har förstått är mycket vanlig inom politiken. Att undanhålla information är en del av många inom härskartekniken som jag ofta upplever. Det bygger på att man utnyttjar övertaget av information och att men aktivt väljer att delge eller inte delge den information som kan vara fördelaktigt för att få sin vilja fram i ett ärende. Man brukar säga att härskare utövar härskartekniker för att behålla makten och att de som styr utövar härskartekniker för att få fortsätta styra.

Är det då effektivt att använda sig av härskarteknik?

Nej, enligt mig är härskarteknik en omodern, ineffektiv och ”pampig” metod att utöva ledarskap på. Politiska beslut ska fattas på lika grunder. Jag har full respekt för att vi har olika ideologiska synsätt som kan komma att påverka vårt ställningstagande men ställningstagandet ska baserar på lika fakta. Att undanhålla information är i princip omöjligt i dagens samhälle där vi på några sekunder kan söka och finna fakta. Utifrån mina upplevelser och reflektioner bäddar härskartekniken för destruktiva diskussioner och onödiga konflikter som enbart tar energi, tid och i slutänden drabbar vår kommuns utveckling. Detta är det minsta vår kommun behöver just nu med stora framtida utmaningar att ta tag i.

Så hur skulle jag då vilja leda kommunen om jag fick chansen?

Jag tror att det är viktigt att skapa en kultur där vi litar på varandra, ser våra olika kompetenser och känner gemenskapen att sträva mot samma mål, i detta fall en bättre kommun för våra medborgare. Allt börjar med ett gott ledarskap där öppenhet och ärlighet är ledorden. Men det bör också präglas av ett stort engagemang och kraft samt förmågan att få med sig människor på ideen som man vill pröva. Det krävs också mod att våga men också att misslyckas. Allt blir inte alltid som man har tänkt sig, men har man vågat har man ofta också vunnit. Det vet alla stora entreprenörer.

Sist men inte minst handlar ett framgångsrikt ledarskap om information och kommunikation. Om samtliga ledamöter i styrelsen får grundlig information i god tid samt känner sig delaktiga i processen ökar möjligheten till ett gott samarbete samt att man minskar risken för destruktiva och ineffektiva diskussioner. Jag tycker också att det är viktigt att inte göra fördel av informationsövertaget som man kan ha som ordförande utan istället inkludera styrelsen i beslutsgången och processen fram till ett klokt beslut.

Jag är övertygad om att man genom förändrat modernt öppet och ärligt ledarskap kan öka tempot på utvecklingen i kommunen. Man kommer också att förebygga att fastna i destruktiva diskussioner där fokus hamnar på misstanken att vara förd bakom ljuset istället för hur vi ska lösa samhällets och kommunens utmaningar.

Kort och gott mer verkstad och mindre käbbel!

Att bli intervjuad

Västervik
Att när som helst under dygnet bli kontaktad av media (tidningar och tv) är något som man får vänja sig vid som politiker. Vare sig man vill eller inte så ingår det att svara på frågor. Givetvis är det så att en mer ledande politiker utsätts för mer frågor än andra. Min roll inom Moderaterna i Västervik är, förutom att företräda väljarna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att även leda och samordna det politiska arbetet i vår fullmäktigegrupp. Det kallas inom det politiska att vara gruppledare. Många viktiga beslut om Kommunen fattas i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige och då förstår ni säkert att man blir kontaktat av reportrar då och då.

Något jag har fått lära mig under dessa åren och kanske speciellt under de senaste veckorna är att, ska man prata med media måste man ha en strategi. Strategin handlar många gånger om tydlighet och att lyfta fram det viktiga i sammanhanget. Att beskriva lägesbilden och idén utifrån grundfakta, och att inte spekulera eller agera i affekt. Det innebär alltså inte att att man kan hålla en intervju likt ett samtal vid middagsbordet. Det är nog därför många politiker uppfattas så tråkiga i tv och tidningar.
En sak jag bittert fått lära mig är att man aldrig riktigt vet i vilket sammanhang frågorna och svaren kommer att användas. Det är en ganska skrämmande tanke som kan få vem som helst att tveka på en intervju. Bakom varje artikel och reportage finns mängder med frågor och svar som aldrig ser ljuset för läsaren. Beslutet och ansvaret vilar på journalisten.
Om vi ska ta ett färsk exempel:
Igår ringde en reporter från VT mig för att ställa lite frågor om Moderaternas syn på den senaste händelseutvecklingen gällande uppdrag granskning. Jag valde då att lyfta blicken och fokusera på den positiva utvecklingen som vi trots allt kan bevittna i Västervik med en fantastisk utveckling av Slottsholmen samt förbättrad infrastruktur.

Journalisten undrade om vårt oppositionsråd borde rekommenderas time out och där var svaret ”Nej, det är inte aktuellt.” Vidare frågade journalisten hur vi trodde att väljarna uppfattat händelserna kring UG och enligt oss är den generella bilden en positiv syn kring utvecklingen men att det givetvis finns det dom som tycker att vi kunde gjort annorlunda och att det finns förbättringspotential. Jag fick även frågan om vi trodde att UG skadat partiet och där valde jag att låta väljarna avgöra, dvs inte spekulera. Vad blev då resultatet av intervjun?

I dagens VT kan vi läsa ett reportage med rubriken: ”Som en kärra grus i maskineriet”. Artikeln bygger på Barometerns chefsredaktör syn på det hela där han ganska fritt spekulerar i händelserna.
Resultatet av min relativt långa intervju med många frågor blev:

”Även på kommunnivå följer man utvecklingen, säger Jon Sjölander:
– Det har varit bra att Harald Hjalmarsson varit öppen och ärlig i de här frågorna.”

http://mobil.vt.se/nyheter/vastervik/som-en-karra-grus-i-m-maskineriet-om5062941.aspx

Som ni förstår är det inte lätt att veta hur ens svar kommer att användas i sitt sammanhang vilket många gånger kan kännas lite konstigt och frustrerande. Men man lär sig för varje gång och min inställning är att alltid försöka vara tillgänglig och att svara ärligt på frågor. Hur och i vilket sammanhang svaren presenteras kan vi inte styra. Helt klart villar ett tungt ansvar på media i rollen att agera objektivt när man sätter samman sina reportage. Men den frågan tar vi i en annan blogg.
Trevlig helg!

Hej och välkomna till min blogg!
Jag heter Jon Sjölander, är 41 år och bor här i Västervik tillsammans med Min sambo Elin och mina två döttrar Nellie och Klara. Genom den här bloggen vill jag ge er läsare insyn i mitt politiska liv som gruppledare för moderaterna och ledamot i kommunstyrelsen. Men jag vill också ge er insyn i mitt privata liv. Som ni säkert förstår handlar detta om att jag vill bygga ett förtroende mellan dig som läsare och mig som politiker. Man lever som man lär brukar man säga och det är för mig en av de viktigaste delarna hos en politiker när man söker stöd hos sina medborgare och väljare. Man kan helt enkelt inte säga en sak och sen göra tvärtom det bygger inget förtroende. Som ni säkert förstår är politik en stor del av mitt liv och det blir inte mindre av det då även min sambo Elin har ett stort engagemang i det politiska arbetet. Tack och lov tillhör vi samma parti. Hoppas ni får en trevlig läsning!
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar