Logga in
Logga ut

Svagt löfte från Dan Nilsson

Västervik När jag började med politik lovade jag mig själv att alltid vara ärlig, arbeta för kommunens bästa och att alltid grunda mina åsikter på sann fakta. Dessutom att alltid fokusera på egen politik och att inte skriva ner våra politiska motståndare. Vi ska respekterar våra väljares förmåga att välja.

Jag ser upp till människor som har förmåga och tålamod att analysera problembilden korrekt utan vinklingar och att hitta lösningar som är effektiva men framförallt baseras på sann fakta. Jag gillar verkligen hur Hans Rosling vände upp och ner på världens alla tyckare och istället fick oss att förhålla oss till fakta. 

Det är därför med stor besvikelse som jag nu konstaterar att årets valrörelse är fulare och smutsigare än någonsin. Vi ser allt oftare att påhittade nyheter och lögner sprids ogenerat, men också hur orealistiska förslag och löften presenteras i jakten på att köpa de sista väljarna. Det här gör mig oerhört besviken... 

I vår kommun har vi just nu ett par exempel som jag i måndags lät tidningarna ta del av via pressmeddelanden. Lögnen om hyreshöjningar och löftet om bostadsgaranti för ungdomar. Båda riktar kritik mot Socialdemokraterna. Jag väljer här att beskriva löftet till ungdomar. För några veckor sedan presenterade Dan Nilsson, socialdemokratiskt kommunalrådsaspirant ett löfte om att alla ungdomar 18-25 skall få en lägenhet via Bostadsbolaget inom 6 månader. Jag blev intresserad och begärde därför att få ta del av de underlag som man använt sig av när man formade löftet. När jag analyserar detta ser jag egentligen endast ett sätt att lova lägenheter och det är att släppa ungdomarna före ensamstående och nyseparerade, äldre som vill flytta från sin villa, nyinflyttade, familjer som växer m.m. Att ställa grupper mot grupper.

Under 2017 fick 24 ungdomar lägenheter via bolaget och snittiden var 556 dagar. 

Samtidigt står 1550 personer i kö. Då förstår ni utmaningen. Vi behöver arbeta hårt och brett med flera olika förslag för att lösa bostadsbristen. Enklare byggregler, effektivare plan- och byggprocess, ta fram ny attraktiv mark att bygga på. Flera olika aktörer behöver hjälpas åt och vi behöver alla typer av bostäder, bostadsrätter, hyresrätter radhus och villor. All kvadratmeteryta som skapas är bra. I detta läge kan vi inte jaga röster med svaga och underanalyserade löften som i slutänden har stor risk att svika.

Vem driver frågan om spötorget?

Västervik I mitt första blogginlägg vill jag lyfta en högst aktuell fråga nämligen utvecklingen kring spötorget och ett så kallat kulturkvarter.

Spötorget med dess omgivning i form av fastigheter samt offentliga miljöer behöver utvecklas för att skapa ett attraktivt centrum och handel. Tanken har länge funnits att skapa ett nytt kulturkvarter där man samlar stadens kulturella inslag och verksamheter i ett och samma kvarter. 2014 startade kommunen ett projekt där fastighetsägare, butiksägare och inte minst medborgare tillsammans utveckla ett förslag kring utformningen av miljön. Enligt uppgift var planen att presentera förslaget för kommunstyrelsen i juni 2016 men så blev aldrig fallet.

Jag var redan då tveksam till Bostadsbolaget roll i att driva frågan kring utvecklingen av ett kulturkvarter. Enligt mig måste fråga drivas av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige på ett demokratiskt sätt. Dels för att det handlar om samhällsutveckling med medborgare och näringsliv i fokus men också om ekonomi. När man genomför förändringar av detta slag måste alla perspektiv vägas in och det är mycket viktigt att hitta en gemensam målbild och vision som vi folkvalda tillsammans kan arbeta mot.

För ett par veckor sedan fick jag som ledamot i Utskottet för folkhälsa och Samhällsskydd för första gången se en ritning över ett nytt bibliotek då detta ingick i arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan. Jag vill dock vara tydlig med att jag inte är negativ till en modernisering och utveckling av biblioteksverksamheten.  Ritningen som presenterades av bibliotekschefen bygger på att biblioteket tar över hela bottenvåningen av Bryggaren inklusive den delen där Bostadsbolaget idag har en olönsam teater- och konferensverksamhet. För mig kom detta som en överraskning då jag som ledamot i kommunstyrelsen väntat på att vi först ska komma överens om en gemensam vision och målbild om hur ett kulturkvarter med dess omgivning ska utvecklas.

För några veckor sedan kunde vi läsa om att Bostadsbolaget nu sagt upp klädbutiken Carl-Otto utan att ge någon offentlig förklaring. Handeln och dess utveckling är en tillgång för Västerviks kommun och måste därför hanteras med respekt! Kommunstyrelsen har inte gjort någon beställning av ett nytt bibliotek och allt verkar nu ske utan vetskap för oss politiker. För mig som folkvald politiker känns detta odemokratiskt och riktigt dåligt hanterat. Jag kan inte ge några svar till de som undrar vad som just nu sker och inte heller beskriva målbilden och visionen om hur ett nytt attraktivt kulturkvarter skall växa fram. Så jag frågar mig…Vem driver frågan om ett kulturkvarter i Västervik? Bostadsbolaget eller vi folkvalda?

Hej och välkomna till min blogg!
Jag heter Jon Sjölander, är 41 år och bor här i Västervik tillsammans med Min sambo Elin och mina två döttrar Nellie och Klara. Genom den här bloggen vill jag ge er läsare insyn i mitt politiska liv som gruppledare för moderaterna och ledamot i kommunstyrelsen. Men jag vill också ge er insyn i mitt privata liv. Som ni säkert förstår handlar detta om att jag vill bygga ett förtroende mellan dig som läsare och mig som politiker. Man lever som man lär brukar man säga och det är för mig en av de viktigaste delarna hos en politiker när man söker stöd hos sina medborgare och väljare. Man kan helt enkelt inte säga en sak och sen göra tvärtom det bygger inget förtroende. Som ni säkert förstår är politik en stor del av mitt liv och det blir inte mindre av det då även min sambo Elin har ett stort engagemang i det politiska arbetet. Tack och lov tillhör vi samma parti. Hoppas ni får en trevlig läsning!

Bloggar

Politikerbloggar