Logga in

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Liberal politik levererar - igen

Idag presenteras en viktig liberal reform i budgetpropositionen. Liberalerna har där fått igenom miljardtillskott till de rättsvårdande myndigheterna.

(L) har under budgetförhandlingarna med regeringen drivit på för ökade resurser till hela rättsväsendet. Idag presenteras resultatet. De rättsvårdande myndigheterna tillförs över 700 miljoner kronor redan nästa år. Från och med 2022 beräknas Liberalernas framförhandlade rättspaket att uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor årligen.

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. I budgetpropositionen förstärks Polismyndigheten och tidigare satsningar, på bland annat polisyrkets attraktivitet kvarstår.

När polisen får mer resurser ökar trycket på andra rättsvårdande myndigheter. Därför innehåller rättspaketet i budgetpropositionen också stora tillskott till Kriminalvården och Domstolsverket, redan från 2019. Också Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Tullverket och Statens Institutionsstyrelse får tillskott i budgetpropositionen.

 

Liberal oppositionspolitik som levererar!

Inför budgetmötet i juni arbetade vi som vanligt i Liberalerna i Tjust med att följa upp arbetet som vi drivit år efter år, mandatperiod efter mandatperiod och vässade våra förslag som de flesta nu känner väl.

Det gäller kultur- och fritid, natur- och havsmiljö, att nystarta resursskolor för barn med en hög grad av särskilda behov och att starta utbildningsprojekt för skolledare, skolpersonal men också politiker för att öka kunskapen om neuropsykiatriska tillstånd. Vi hade också förslag om utbildningssatsning för att höja kompetensen hos chefer, personal och vikarier inom den viktiga äldre- och LSS-vården.

Dessutom måste kommunen för att bli en attraktiv arbetsgivare fortsätta utveckla ledarskapskulturen på alla nivåer med en särskild satsning på ledarskapsutveckling vilket var ytterligare ett liberalt förslag. Totalt hade vi 11 särskilda yrkanden som tog sin utgångspunkt i den budget som gått på remiss från den styrande minoriteten.

När det var dags för beslut i juni fanns endast ett budgetförslag - det från (S), (C ) & (Mp). I övrigt fanns förslag på återemiss och utredningar som, om de ens skulle vara möjliga att utreda på ett seriöst sätt innan året var slut ytterligare skulle fördröja budgetprocessen.

När beskedet kom, och allt blev klart först i ett mycket sent skede, att samtliga våra förslag kunde arbetas in i budgeten accepterade liberalerna detta. Det måste naturligtvis vara varje partis huvuduppgift - i opposition eller majoritet- att få så stort genomslag för sin politik som möjligt. Det fick liberalerna nu - som oppositionsparti.

Vi har inte lämnat någon värdegemenskap, bytt sida eller position, vilket säkert en del kommer att påstå. Förutsatt att den budget KS igår skickade till KF kommer att antas har vi däremot levererat en stor del av det vi lovat våra väljare!

Jag var där, snart är Nyamko här - välkommen med!

I fredags var jag i Stockholm och valde Nyamko Sabuni till ny ledare för Liberalerna. I går var jag i Almedalen och följde hennes presskonferens och hennes Almedalstal, Och som hon levererade!

Presskonferensen använde hon helt till att presentera miljö- och klimatpolitik - ett förslag om elektrifiering av tunga transporter för att radikalt minska klimatutsläppen. Du kan läsa mer om förslaget här. För mig och alla andra Gröna Liberaler, som jobbat och drivit på för att partiet även på riksnivå ska lyfta vår natur- och miljöpolitik, känns det som ett rejält lyft.

Lokalt har vi ju länge varit tydliga med liberal natur- och miljöpolitik men ska den politik som Naturskyddsföreningen klassade som bäst -"Alliansens gröna röst"- i valet 2018 bli känd behöver den också lyftas fram på riksnivå.

Nyamko fortsatte också under intervjuerna i Visby att slå fast att fler liberaler ute i landet ska vara med och utveckla politiken. Det är efterlängtat och avgörande för framtiden. Nu får det vara slut på snabba puckar och politiska försöksballonger som släpps upp i tid och otid. Samtal och samråd med lokalföreningar och länsförbund måste till i mycket högre utsträckning än hittills.Då blir Liberalernas politik och inriktning ochså tydlig, känd och trovärdig i möte med väljarna.

Jag har redan via mail inbjudit Nyamko till vår kommun och i samtal med vår nya partisekreterare Juno Blom igår även henne.

Välkommen med också du som läser detta! Våra möten annonseras i VT under "Föreningsannonser", på @liberalernaitjust och på

https://vastervik.liberalerna.se/

Lagom räcker inte!

Lagom räcker inte! Tycker du att klimathot, utarmning av biologisk mångfald eller Östersjöns problem kan mötas lite sådär lagom mycket? Eller den gränsöverskridande brottsligheten? Eller kan det vara så att det räcker med lite lagom motkraft mot nationalism, extremism eller Putins Ryssland och Trump i USA? Ensam är inte stark - bara ensam!

Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela EUropa. Dessutom blir vårt hörn av världen fredligare och tryggare och det är bara tillsammans vi kan lösa de stora frågorna.

Det är därför Liberaler säger JA till Europa när andra tvekar, klagar eller vill backa ur. Vi står upp mot nationalister och extremister - för ett fritt och öppet Europa dä'r vi samarbetar om framtiden.

Vill du ha lagspelare eller gnällspikar i Bryssel? Röstar du på någon som vill bygga vidare eller på dem som vill riva ner? Över hela Europa tar liberaler strid mot nationalister och extremister - för mer samarbete, öppenhet och en europeisk framtid. En röst på Liberalerna är en röst för Europa.

Jag har haft förmånen att få samarbeta med en av EU-parlamentets mest framgångs- och inflytelserika parlamentariker - Marit Paulsen. Hon fick mycket gjort för bättre djurskydd, matsäkerhet och miljö- men så var hon aldrig lagom heller!

Liberalernas valfilm kan du se här!

Behandlingsenheten i Västervik kommer att finnas kvar!

När vi liberaler lokalt började agera för Västerviks sjukhus i allmänhet och cancerkirurgin och cancervården i synnerhet reagerade övriga partier yrvaket eller direkt negativt - det där sköter landstingspolitiken var svaret när vi drev frågan. Vi tyckte även lokalpolitiken skulle driva på för att bevara och utveckla vårt sjukhus tillsammans med landstings-/regionpolitikerna. Nu är läget ett annat och många som då var tysta höjer rösten.

Oppositionens roll är att granska och kritisera majoriteten. Men att sprida felaktiga uppgifter som riskerar framtiden för cancersjukvården är att gå för långt. Den negativa kampanj som förts riskerar att försvåra rekryteringen av nya medarbetare.

Behandlingsenheten i Västervik kommer att finnas kvar! Satsningar görs nu för att skapa en hållbar verksamhet i Västervik. Det innebär bl a att fem sjuksköterskor nu ska rekryteras samt en läkare. Åtgärder vidtas också för att säkerställa bra arbetsförutsättningar och goda möjligheter att möta patienternas behov. Det är för oss en självklarhet att patienter i norra delen av länet ska ha tillgång till behandling i Västervik!

De löften vi liberaler gav väljarna om vård och sjukhus gäller! Vi jobbar nu först och främst politiskt i majoriteten för att de ska kunna förverkligas - inte med utspel och debatt.

 

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar