Logga in
Logga ut

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Äntligen - kommunfullmäktige på dagtid!

Vid veckans kommunstyrelsemöte gav äntligen den motion vi lämnade in i september 2016 (!) resultat. KS föreslår kommunfullmäktige besluta att fr o m nästa mandatperiod införa dagsammanträden med start 1300. Det blev alltså en delseger i vår lokala liberala kamp för att förnya och fördjupa demokratin!

Vi i Liberalerna vill starta ännu tidigare, före lunch, för att helt undvika kvälls- och nattmanglingar som varken gynnar debattens eller beslutens kvalité eller demokratin men vi fick kompromissa. Målet måste ändå vara att nå ända fram och det gör vi förhoppningsvis om ytterligare en mandatperiod.

Att förnya och fördjupa demokratin så att det känns meningsfullt och viktigt att delta i det demokratiska arbetet måste vara en huvuduppgift för oss som idag är aktiva inom politiken. Att uppgradera stausen på kommunfullmäktigeuppdraget genom att lägga det på dagtid och ge rimlig ekonomisk ersättning är ett mycket viktigt steg

För lite syre, för mycket Sobril och för lite pengar...

Ja, det är inte en personlig summering en bit in på det nya året utan läget för havsmiljön som det beskrivits under veckan som gått. Och det är allvarligt nog. Känns därför bra att veta att det parti jag är engagerat i bidragit och kommer att fortsätta bidra till en rejäl omläggning för att verkligen få till förändringar.

Miljöpolitiken och åtgärderna på land och hav  hänger ihop. Syresättningen av Östersjöns bottnar är sämre än någonsin, Sobril är inget för fiskar konstaterar Umeåforskare samtidigt som regeringen kritiseras för att ha skurit hårt i anslagen för god havs- och vattenmiljö 2013.

 

Havsmiljöfrågorna och att få till en helhetssyn på havs- och vattenmiljöpolitiken har länge varit viktigt för Folkpartiet liberalerna och var en av prioriteringarna för oss när alliansregeringen tillträdde. Det är också ett område inom miljöpolitiken där Folkpartiet och alliansregeringen verkligen gjort skillnad och fått cred, om än tystlåten, för det.

 

En samlad hav- och vattenpolitik, en Havs- och vattenmyndighet och en egen budgetpost som nu kommer att ligga på en halv miljard/år. Detta ska ställas mot den splittring som rådde och de medel som inte ställdes till förfogande under tidigare socialdemokratiska regeringar.

Så vad gäller kritiken? Jo i ett slag skars anslagen ned med en tredjedel, 235 miljoner kronor, från 737 miljoner 2012 till 502 miljoner 2013 och redan märks effekten. Detta hände i ett skede när ett tidigare splittrat, ineffektivt och trögt system äntligen håller på att samordnas för att kunna ge effekt för våra hav och vattendrag!

 

När nu myndigheter, länsstyrelser, kommuner, båtklubbar, vattenkraftsbolag, fritidshusägarföreningar, miljöorganisationer, fiskefantaster och naturvårdsentusiaster förstått signalen och börjat agera går det inte att dra undan mattan för dem som i budget 2013.

Ska  Östersjöns botttnar syresättas bättre och vill vi förhindra att den psykiska ohälsan bland oss landlevande ska gå ut över abborrarna krävs det även i fortsättningen en mycket aktiv havsmiljöpolitik och medel för att genomföra den. Det är vad jag vill se och är en av de saker jag fortsätter att jobba mycket hårt för!

Politik på allvar-även i Västervik?

Ena dagen besked från Harald Hjalmarsson (M) att moderater och socialdemokrater har formulerat ett avtal om framtida samverkan. Två dagar senare säger Tomas Kronståhl(S) att han hoppas att det kan bli ett avtal....

Kommuninvånarna, tjänstemän i kommunen, och förtroendevalda från övriga partier har alltså fortfarande inte fått svar på frågan om (S) och (M) kommer att bilda allians. Eller kommer (M) att försöka styra i minoritet? Anständigheten och kommunens allvarliga läge kräver att (S) och (M) ger invånarna besked. Har vi en majoritet och hur ser den ut?

Politik, ideologi och demokrati borde tas på allvar, även i Västervik. Efter att med buller och bång annonserat ny majoritet har man haft över en månad på sig att förtydliga vad, när och hur. Läget är allvarligt för kommunen. Då kanske några moderata och socialdemokratisks semesterdagar kunde offrats. När höstens arbete nu drar igång behöver förtroendevalda och tjänstemän snabbt ha tydliga och klara besked.

Min fråga i förra inlägget - vad de tysta(S)- och (M)-sympatisörerna tyckte har fått tydliga svar av bl a Berit Thall, Ingegerd Karlsson, Anita Bohman och Inger Wiman, alla S-märkta. Dålig eller ingen förankring i ideologin och partiet blev svaret. Från (M) har inte mycket hörts mer än kommunalrådets besked häromdagen. Så frågan kvarstår, och nu brådskar det, har vi en majoritet och hur ser den ut?

Ty(S)ta (M) edlemmar och (S)y(M)patisörer

Thomas Kronståhl och Socialdemokraternat har lagt den eventuella ideologi man har åt sidan. Harald Hjalmarsson (M) säger (i VT 7/7) att det går att frikoppla ekonomin från ideologin. Märkliga uttalanden från dem som nu tagit sig rätten att leda vår kommun mitt i mandatperioden.

Ingen ideologisk kompass när kommunen är i ett svårt läge? Ekonomi frikopplad från politik och kommunal verksamhet? Går det? Vill kommuninvånarna det? Är det demokratiskt?

Det förklarar i och för sig bl a att man lagt orimliga och orealistiska sparkrav på skolorna. Att man lagt ned resursskolorna och skickar elever med särskilda svårigheter till sina gamla skolor utan vare sig planering eller resurser för verksamheten.

Politik handlar om att ta ansvar, om att vilja och om makt. Men det handlar också om ideologi och värderingar – hur gärna än (S) och (M) vill lägga dem åt sidan. Jag anser att det är just i kristider som ideologin behövs som stöd för beslut som ska tas.

Vad tycker och tänker kommuninvånarna? De som valt (S) och fått (M) och tvärtom? Är du som invånare i Västerviks kommun nöjd med ett tvåpartisystem och en eller två heltidspolitiker från S och M eller tycker du att demokratin kräver mer? Blir du lugn och trygg när du hör det långsiktiga målet att all verksamhet ska in i en enda förvaltning med KS som ansvarig nämnd/styrelse? Tror du att KS behöver mer att hålla ordning på och bestämma över eller bli bättre på att sköta dagens uppgifter?

Tyvärr har hittills tystnaden, förutom från några få debattörer och nyhetsrapporteringen i VT,  varit oroväckande stor.

Mer liv i kommunfullmäktige!

Ser i handlingarna att vi ska diskutera ”Kommunfullmäktiges uppgifter och roll under mandatperioden” vid fullmäktiges möte i morgon kväll. Bra. För visst måste det kunna bli bättre fart och studs på de sammanträdena.

De enda direkt folkvalda i vår kommun måste kunna känna att de gör skillnad och att alla kan, vill och får delta. Inte bara vara ett transportkompani som lyssnar till samma två-tre talare varje gång. Det är nödvändigt om vi ska kunna få människor att ställa upp och engagera sig politiskt. Och om vi ska kunna få en riktig politisk debatt.

Från Folkpartiet har vi bidragit med ungdomsfullmäktige och att fullmäktige faktiskt sammanträder på andra platser i kommunen med jämna mellanrum. Mycket mer finns att göra. Vi tycker tillexempel att större beslut och ärenden bör få en förberedande debatt/diskussion i kommunfullmäktige. Alltså redan innan allt är klappat, klart och beslutat i kommunstyrelsen för att sedan bara bekräftas i KF.

Slottsholmskritikerna missar något viktigt

Det fick bli informationen på Bryggaren ikväll i alla fall. Oceans finns ju på DVD så småningom.  Att jag kommer att fortsätta kämpa för havet tror jag ni förstår.

Kändes viktigare att som kommunstyrelseledamot känna av stämningarna om Nya Slottsholmen. Vet inte hur full salongen i Biostaden var men i Bryggaren var den näst intill fullsatt. Och vibrationerna var, tack och lov positiva. Jag var orolig  på vägen dit måste jag erkänna.

Mycket tydlig, pedagogisk och bra information från entreprenörer, kommun och myndigheter.Och, viktigast av allt, bra positiv respons från en majoritet av åhörare och frågeställare.

Något som blev mycket tydligt för mig under kvällen var att många missar något viktigt. Något avgörande tycker jag. Vad talar alla ( men mest kritikerna) om? Jo hur byggnaden ser ut inifrån staden.

Minst lika viktigt är väl alla människor som nu utifrån Slottsholmen kommer att få fantastiska, oförglömliga bilder av vår vackra stad från många nya vinklar.

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar