Logga in
Logga ut

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Möten

En intensiv vecka med många möten - det bästa med valrörelsen. Debattutmaningen i Kalmar förra onsdagen som miljöminister Karolina Skog ställde upp på - och där höll med om att vi måste få fart på en mer aktiv övervakning av Östersjön. Loftahammarsutställningen-mycket folk och frågor och ett proppfullt miniseminarium Liberalerna arrangerade om Makassar Highwayolyckan. Tack Räddningstjänstens Joakim Jansson och Pär-Åke Eriksson från Kustbevakningen för er uppskattade medverkan. Idag - möten med elever och personal på Folkhögskolan i Gamleby.

Lars Tysklind miljötalesperson för Liberalerna, riksdagsledamot från Strömstad som åkte hit för att tillsammans med mig presentera "Östersjön kan inte vantä - vi måstev göra mer! 14 liberala punkter för en mer offernsiv Östersjö- och havsmiljöpolitik!

Krisledning

Det var med blandade känslor man deltog i Krisledningsnämndens  övning ”Hur hanterar vi ett stort oljeutsläpp?” här i Västervik i torsdags. Övertygelsen om behovet att hålla kvar och driva frågan på alla nivåer trots att många år gått . Oro över att så mycket återstår att göra innan det händer – att oljan når land.

Ända sedan fartyget Figaro lämnade kilometerlånga oljespår utanför Västervik har jag följt hur oljeutsläppen hanterats, sluppit åtal och skadeståndsansvar och vilken beredskap Sverige haft och har mot utsläpp och olyckor. Både i och utanför riksdagen har jag drivit på och verkat för att lagstiftningen och beredskapen ska skärpas. Det tänker jag fortsätta med En del har hänt men det finns mycket kvar att göra.. Visst är krav på dubbelskrov nu införda för oljetankers men bara inom EU än så länge. I ryska hamnar finns inte de kraven förrän 2015.


Fp har varit det parti som drivit på mest för att få fram förändringar. När jag kom in i riksdagen 2002 höjde vi radikalt vår budget i opposition för att pressa (s) till förbättringar i Kustbevakningens flotta. Det resulterade  bl a i att vi nu fått tre toppmoderna fartyg som på ett mycket bättre sätt än tidigare kan hantera både en mindre oljeolycka och nödbogsering av tankers.


Men så mycket mer behöver göras och det fortsätter vi verka för inom Allians för Sverige. Ett system av riktiga, funktionella nödhamnar bör inrättas dit ska skadade oljetankers kan bogseras och tas om hand.  Vi behöver införa ett aktivt trafikövervakningssystem för fartygstrafiken på Östersjön och också mer trafikseparering och fler trafikleder. Vi behöver öka anslagen till kustbevakningen för att kunna bevaka och motverka miljöbrott och så att den planerade utbyggnaden av oljesaneringsfartyg kan fullföljas.

 

Det behövs fortfarande röster med stenhårt fokus på Östersjön och oljehotet i Sveriges kustkommuner och Riksdagen. Östersjön kan inte vänta! Inte Tjusts skärgård heller…….

 

(M) och (S) föreslår nedläggning av demokratiberedningen

Maktpartierna (M) och (S) fortsätter nedmonteringen av den kommunala demokratin.  Jag fick just höra det. Vid tisdagens sammanträde med demokratiberedningen drev de igenom att föreslå detta - att avskaffa kommunens demokratiberedning.

De gjorde det i en tid när jag tror vi kommuninnevånare behöver den funktionen mer än någonsin. Vad beredningen sysslar med finner du på http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=2644

 

Folkpartiet liberalerna har under de senaste tolv åren speciellt drivit på för att förnya och fördjupa den lokala demokratin genom att införa bl a ungdomsfullmäktige, allmänhetens frågestund, medborgarförslag och just demokratiberedningen.Vi har ofta blivit förlöjligade och lite avmätt hånade för att vi lyft demokratifrågan lokalt men jag är stolt över att vi gjort det och vi kommer att fortsätta! Som vi ser behövs det! Tycker du också att det är dags att reagera, agera och engagera dig? Hoppas det! Välkommen!

För lite syre, för mycket Sobril och för lite pengar...

Ja, det är inte en personlig summering en bit in på det nya året utan läget för havsmiljön som det beskrivits under veckan som gått. Och det är allvarligt nog. Känns därför bra att veta att det parti jag är engagerat i bidragit och kommer att fortsätta bidra till en rejäl omläggning för att verkligen få till förändringar.

Miljöpolitiken och åtgärderna på land och hav  hänger ihop. Syresättningen av Östersjöns bottnar är sämre än någonsin, Sobril är inget för fiskar konstaterar Umeåforskare samtidigt som regeringen kritiseras för att ha skurit hårt i anslagen för god havs- och vattenmiljö 2013.

 

Havsmiljöfrågorna och att få till en helhetssyn på havs- och vattenmiljöpolitiken har länge varit viktigt för Folkpartiet liberalerna och var en av prioriteringarna för oss när alliansregeringen tillträdde. Det är också ett område inom miljöpolitiken där Folkpartiet och alliansregeringen verkligen gjort skillnad och fått cred, om än tystlåten, för det.

 

En samlad hav- och vattenpolitik, en Havs- och vattenmyndighet och en egen budgetpost som nu kommer att ligga på en halv miljard/år. Detta ska ställas mot den splittring som rådde och de medel som inte ställdes till förfogande under tidigare socialdemokratiska regeringar.

Så vad gäller kritiken? Jo i ett slag skars anslagen ned med en tredjedel, 235 miljoner kronor, från 737 miljoner 2012 till 502 miljoner 2013 och redan märks effekten. Detta hände i ett skede när ett tidigare splittrat, ineffektivt och trögt system äntligen håller på att samordnas för att kunna ge effekt för våra hav och vattendrag!

 

När nu myndigheter, länsstyrelser, kommuner, båtklubbar, vattenkraftsbolag, fritidshusägarföreningar, miljöorganisationer, fiskefantaster och naturvårdsentusiaster förstått signalen och börjat agera går det inte att dra undan mattan för dem som i budget 2013.

Ska  Östersjöns botttnar syresättas bättre och vill vi förhindra att den psykiska ohälsan bland oss landlevande ska gå ut över abborrarna krävs det även i fortsättningen en mycket aktiv havsmiljöpolitik och medel för att genomföra den. Det är vad jag vill se och är en av de saker jag fortsätter att jobba mycket hårt för!

Politik på allvar-även i Västervik?

Ena dagen besked från Harald Hjalmarsson (M) att moderater och socialdemokrater har formulerat ett avtal om framtida samverkan. Två dagar senare säger Tomas Kronståhl(S) att han hoppas att det kan bli ett avtal....

Kommuninvånarna, tjänstemän i kommunen, och förtroendevalda från övriga partier har alltså fortfarande inte fått svar på frågan om (S) och (M) kommer att bilda allians. Eller kommer (M) att försöka styra i minoritet? Anständigheten och kommunens allvarliga läge kräver att (S) och (M) ger invånarna besked. Har vi en majoritet och hur ser den ut?

Politik, ideologi och demokrati borde tas på allvar, även i Västervik. Efter att med buller och bång annonserat ny majoritet har man haft över en månad på sig att förtydliga vad, när och hur. Läget är allvarligt för kommunen. Då kanske några moderata och socialdemokratisks semesterdagar kunde offrats. När höstens arbete nu drar igång behöver förtroendevalda och tjänstemän snabbt ha tydliga och klara besked.

Min fråga i förra inlägget - vad de tysta(S)- och (M)-sympatisörerna tyckte har fått tydliga svar av bl a Berit Thall, Ingegerd Karlsson, Anita Bohman och Inger Wiman, alla S-märkta. Dålig eller ingen förankring i ideologin och partiet blev svaret. Från (M) har inte mycket hörts mer än kommunalrådets besked häromdagen. Så frågan kvarstår, och nu brådskar det, har vi en majoritet och hur ser den ut?

Ty(S)ta (M) edlemmar och (S)y(M)patisörer

Thomas Kronståhl och Socialdemokraternat har lagt den eventuella ideologi man har åt sidan. Harald Hjalmarsson (M) säger (i VT 7/7) att det går att frikoppla ekonomin från ideologin. Märkliga uttalanden från dem som nu tagit sig rätten att leda vår kommun mitt i mandatperioden.

Ingen ideologisk kompass när kommunen är i ett svårt läge? Ekonomi frikopplad från politik och kommunal verksamhet? Går det? Vill kommuninvånarna det? Är det demokratiskt?

Det förklarar i och för sig bl a att man lagt orimliga och orealistiska sparkrav på skolorna. Att man lagt ned resursskolorna och skickar elever med särskilda svårigheter till sina gamla skolor utan vare sig planering eller resurser för verksamheten.

Politik handlar om att ta ansvar, om att vilja och om makt. Men det handlar också om ideologi och värderingar – hur gärna än (S) och (M) vill lägga dem åt sidan. Jag anser att det är just i kristider som ideologin behövs som stöd för beslut som ska tas.

Vad tycker och tänker kommuninvånarna? De som valt (S) och fått (M) och tvärtom? Är du som invånare i Västerviks kommun nöjd med ett tvåpartisystem och en eller två heltidspolitiker från S och M eller tycker du att demokratin kräver mer? Blir du lugn och trygg när du hör det långsiktiga målet att all verksamhet ska in i en enda förvaltning med KS som ansvarig nämnd/styrelse? Tror du att KS behöver mer att hålla ordning på och bestämma över eller bli bättre på att sköta dagens uppgifter?

Tyvärr har hittills tystnaden, förutom från några få debattörer och nyhetsrapporteringen i VT,  varit oroväckande stor.

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen

Bloggar

Sport

Politikerbloggar