Logga in
Logga ut

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Skolan och sjukhuset först!

Så sa Liberalerna i Tjust i valrörelsen och det är prioriterade frågor vi drivit och fortsätter att driva hela tiden tills vi ser resultat.

Att vi uthålligt drivit frågan om stöd till barn med särskilda behov bl a genom att införa speciella mindre resursskolor verkar börja ge resultat. Tonen och diskussionen vid senaste kommunfullmäktigemötet pekar åt det hållet. Vi fortsätter arbetet, nu tillsammans med flera, för att nå resultat. I ett kommunfullmäktige med enbart minoriteter har snart insikten om att det här stödet behövs fått majoritet hoppas jag.

Det är bara att konstatera att vår andra prioritet - sjukhuset och sjukvården - var rätt vald. Det allt mer ovissa läget för t ex cancervården som rapporterades i VT är ett bevis på detta. Det är mycket viktigt att verksamheten finns kvar för patienterna i Västervik. Jag förutsätter att allt görs för att klara detta.

Bra att majoriteten i Region Kalmar län med bl a liberalernas Pierre Edström nu besöker sjukhusets verksamheter och informerar sig om bl a personalläget och bemanningsproblematiken.

Ty(S)ta (M) edlemmar och (S)y(M)patisörer

Thomas Kronståhl och Socialdemokraternat har lagt den eventuella ideologi man har åt sidan. Harald Hjalmarsson (M) säger (i VT 7/7) att det går att frikoppla ekonomin från ideologin. Märkliga uttalanden från dem som nu tagit sig rätten att leda vår kommun mitt i mandatperioden.

Ingen ideologisk kompass när kommunen är i ett svårt läge? Ekonomi frikopplad från politik och kommunal verksamhet? Går det? Vill kommuninvånarna det? Är det demokratiskt?

Det förklarar i och för sig bl a att man lagt orimliga och orealistiska sparkrav på skolorna. Att man lagt ned resursskolorna och skickar elever med särskilda svårigheter till sina gamla skolor utan vare sig planering eller resurser för verksamheten.

Politik handlar om att ta ansvar, om att vilja och om makt. Men det handlar också om ideologi och värderingar – hur gärna än (S) och (M) vill lägga dem åt sidan. Jag anser att det är just i kristider som ideologin behövs som stöd för beslut som ska tas.

Vad tycker och tänker kommuninvånarna? De som valt (S) och fått (M) och tvärtom? Är du som invånare i Västerviks kommun nöjd med ett tvåpartisystem och en eller två heltidspolitiker från S och M eller tycker du att demokratin kräver mer? Blir du lugn och trygg när du hör det långsiktiga målet att all verksamhet ska in i en enda förvaltning med KS som ansvarig nämnd/styrelse? Tror du att KS behöver mer att hålla ordning på och bestämma över eller bli bättre på att sköta dagens uppgifter?

Tyvärr har hittills tystnaden, förutom från några få debattörer och nyhetsrapporteringen i VT,  varit oroväckande stor.

Mer liv i kommunfullmäktige!

Ser i handlingarna att vi ska diskutera ”Kommunfullmäktiges uppgifter och roll under mandatperioden” vid fullmäktiges möte i morgon kväll. Bra. För visst måste det kunna bli bättre fart och studs på de sammanträdena.

De enda direkt folkvalda i vår kommun måste kunna känna att de gör skillnad och att alla kan, vill och får delta. Inte bara vara ett transportkompani som lyssnar till samma två-tre talare varje gång. Det är nödvändigt om vi ska kunna få människor att ställa upp och engagera sig politiskt. Och om vi ska kunna få en riktig politisk debatt.

Från Folkpartiet har vi bidragit med ungdomsfullmäktige och att fullmäktige faktiskt sammanträder på andra platser i kommunen med jämna mellanrum. Mycket mer finns att göra. Vi tycker tillexempel att större beslut och ärenden bör få en förberedande debatt/diskussion i kommunfullmäktige. Alltså redan innan allt är klappat, klart och beslutat i kommunstyrelsen för att sedan bara bekräftas i KF.

Slottsholmskritikerna missar något viktigt

Det fick bli informationen på Bryggaren ikväll i alla fall. Oceans finns ju på DVD så småningom.  Att jag kommer att fortsätta kämpa för havet tror jag ni förstår.

Kändes viktigare att som kommunstyrelseledamot känna av stämningarna om Nya Slottsholmen. Vet inte hur full salongen i Biostaden var men i Bryggaren var den näst intill fullsatt. Och vibrationerna var, tack och lov positiva. Jag var orolig  på vägen dit måste jag erkänna.

Mycket tydlig, pedagogisk och bra information från entreprenörer, kommun och myndigheter.Och, viktigast av allt, bra positiv respons från en majoritet av åhörare och frågeställare.

Något som blev mycket tydligt för mig under kvällen var att många missar något viktigt. Något avgörande tycker jag. Vad talar alla ( men mest kritikerna) om? Jo hur byggnaden ser ut inifrån staden.

Minst lika viktigt är väl alla människor som nu utifrån Slottsholmen kommer att få fantastiska, oförglömliga bilder av vår vackra stad från många nya vinklar.

Ulvaeus bygge eller havet? Svårt val på onsdag.

På onsdag får jag det knepigt. Hade sett fram emot att njuta av den kritikerrosade dokumentären  ”Oceans” på Biostadens filmfrossarvecka. Hade också tänkt uppmana andra att göra likadant. Det skulle vi alla behöva för att få inspiration och kunskap för att fortsätta arbetet med att rädda våra hotade hav. Inte minst vår egen Östersjö.

Samtidigt annonseras nu ett informationsmöte och samrådsmöte om Slottsholmen i Bryggaren kl 1800. Där hoppas jag många av oss som ser vikten av och möjligheterna med att detta projekt verkligen blir av finns på plats. Låt inte nejsägarna ta över spaltutrymme, diskussionsforum och stolar på informationsmöten.

Kommer ni ihåg diskussionerna innan Rynkeby (Tändstickans nya bebyggelse) blev till?
Och hur blev det? Bra tycker jag och de flesta tror jag. Visst måste Västervik kunna utvecklas och samtidigt ta hänsyn till kultur och miljö? Hjälp till att fylla båda evenemangen med positiva vibrationer nu på onsdag! Vart jag går? Svår fråga- men jag stannar inte hemma.

Insyn och utsikt ger insikt

Dagsljuset som strömmar in i nya kommunhuset är ett starkt första intryck efter mina två första besök där. In i Tingssalen där nu kommunstyrelsen sammanträder och in i passager, trapphus och arbetslokaler.

Skönt att vi äntligen, politiskt, vågat ta detta steg men det dröjde alldeles för länge. Skönt för personalen som suttit inträngda i ett utdömt, osunt hus och förhoppningsvis även bra för demokratin. Dagens kommunstyrelsemöte var fyllt av information om nya rutiner, nya lokaler och valärenden så det fanns också plats för reflektion och lite eftertanke.

Ljuset som strömmar in och att så många (de allra flesta hoppas jag) av tjänstemännen verkar ha bra utsikt känns starkt symboliskt. Öppenhet och insyn i beslutsunderlag och beslutsprocesser. Förtroendevalda och tjänstemän som vänder sig utåt och tar och hämtar intryck även utanför sammanträdesrummet och kontoret och kanske till och med utanför kommungränsen. Det är vad vi äntligen börjat få och behöver mycket mer av.

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar