Logga in

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Stopp! Nu räcker det!

Fotbollslandslagets manifestation igår mot det näthat och den rasism som drabbat Jimmy Durmaz efter lagets förlust mot Tyskland var stark. Jag instämmer i Jan Björklunds kommentar" Ett lag är ett lag även i motgång. Durmaz är en i laget. Rasister hör inte hemma vare sig i fotbollen eller i Sverige. Nu tar vi Mexico!"

Samtidigt måste frågan ställas - hur hamnade vi här? En av förklaringarna tror jag du finner här - i Fredrik Skavlans intervju med Jimmie Åkesson. (klicka på länken och lyssna. Det tar bara ett par minuter.

 

Guldrushen i den kommunala snösvängen

Har du liksom jag hört talas om hur entreprenörerna skär guld med täljknivar efter senaste upphandlingen av snöröjning i kommunen? Förra kommunstyrelsemötet bad jag om att få en redovisning av fakta i målet – tidigare ersättning per timma och den nya.

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde fick vi en rejäl genomgång av ansvariga från upphandlingsenheten och Västerviks Miljö och Energi AB. Mycket historik men också siffror. Materialet har vi inte fått i skriftlig/digital form än men mycket vara ändå glasklart, även för en lekman.

 

Politiska beslut och riktlinjer har saknats och inga skriftliga avtal har funnits förrän 2006 (norra kommundelen) och 2008 (tätorten). Och visst har priserna skjutit i höjden. Ersättningen per timme är nu (genomsnittspris) 1203:-. Det varierar från 650 – 1575:- med merparten i det översta skiktet. Från att tidigare varit i det nedre.

 

Nu dånar varningsklockorna åtminstone hos mig, och skulle också gjort det även om vi inte varit i det ekonomiska läge vi nu är. Dessa prisökningar kombinerat med endast enstaka anbud vid upphandlingen ger mycket att fundera över. För svåra, stelbenta krav i upphandlingen? Kartell och gangstermetoder? När och hur kan avtalen brytas och omförhandlas?

 

När jag första gången ställde frågan i kommunstyrelsen verkade intresset från övriga partier måttligt. I dag var de flesta betydligt mer intresserade. Jag fortsätter att bevaka frågan och förutsätter att majoriteten nu kommer att agera.

 

Krisledning

Det var med blandade känslor man deltog i Krisledningsnämndens  övning ”Hur hanterar vi ett stort oljeutsläpp?” här i Västervik i torsdags. Övertygelsen om behovet att hålla kvar och driva frågan på alla nivåer trots att många år gått . Oro över att så mycket återstår att göra innan det händer – att oljan når land.

Ända sedan fartyget Figaro lämnade kilometerlånga oljespår utanför Västervik har jag följt hur oljeutsläppen hanterats, sluppit åtal och skadeståndsansvar och vilken beredskap Sverige haft och har mot utsläpp och olyckor. Både i och utanför riksdagen har jag drivit på och verkat för att lagstiftningen och beredskapen ska skärpas. Det tänker jag fortsätta med En del har hänt men det finns mycket kvar att göra.. Visst är krav på dubbelskrov nu införda för oljetankers men bara inom EU än så länge. I ryska hamnar finns inte de kraven förrän 2015.


Fp har varit det parti som drivit på mest för att få fram förändringar. När jag kom in i riksdagen 2002 höjde vi radikalt vår budget i opposition för att pressa (s) till förbättringar i Kustbevakningens flotta. Det resulterade  bl a i att vi nu fått tre toppmoderna fartyg som på ett mycket bättre sätt än tidigare kan hantera både en mindre oljeolycka och nödbogsering av tankers.


Men så mycket mer behöver göras och det fortsätter vi verka för inom Allians för Sverige. Ett system av riktiga, funktionella nödhamnar bör inrättas dit ska skadade oljetankers kan bogseras och tas om hand.  Vi behöver införa ett aktivt trafikövervakningssystem för fartygstrafiken på Östersjön och också mer trafikseparering och fler trafikleder. Vi behöver öka anslagen till kustbevakningen för att kunna bevaka och motverka miljöbrott och så att den planerade utbyggnaden av oljesaneringsfartyg kan fullföljas.

 

Det behövs fortfarande röster med stenhårt fokus på Östersjön och oljehotet i Sveriges kustkommuner och Riksdagen. Östersjön kan inte vänta! Inte Tjusts skärgård heller…….

 

(M) och (S) föreslår nedläggning av demokratiberedningen

Maktpartierna (M) och (S) fortsätter nedmonteringen av den kommunala demokratin.  Jag fick just höra det. Vid tisdagens sammanträde med demokratiberedningen drev de igenom att föreslå detta - att avskaffa kommunens demokratiberedning.

De gjorde det i en tid när jag tror vi kommuninnevånare behöver den funktionen mer än någonsin. Vad beredningen sysslar med finner du på http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=2644

 

Folkpartiet liberalerna har under de senaste tolv åren speciellt drivit på för att förnya och fördjupa den lokala demokratin genom att införa bl a ungdomsfullmäktige, allmänhetens frågestund, medborgarförslag och just demokratiberedningen.Vi har ofta blivit förlöjligade och lite avmätt hånade för att vi lyft demokratifrågan lokalt men jag är stolt över att vi gjort det och vi kommer att fortsätta! Som vi ser behövs det! Tycker du också att det är dags att reagera, agera och engagera dig? Hoppas det! Välkommen!

För lite syre, för mycket Sobril och för lite pengar...

Ja, det är inte en personlig summering en bit in på det nya året utan läget för havsmiljön som det beskrivits under veckan som gått. Och det är allvarligt nog. Känns därför bra att veta att det parti jag är engagerat i bidragit och kommer att fortsätta bidra till en rejäl omläggning för att verkligen få till förändringar.

Miljöpolitiken och åtgärderna på land och hav  hänger ihop. Syresättningen av Östersjöns bottnar är sämre än någonsin, Sobril är inget för fiskar konstaterar Umeåforskare samtidigt som regeringen kritiseras för att ha skurit hårt i anslagen för god havs- och vattenmiljö 2013.

 

Havsmiljöfrågorna och att få till en helhetssyn på havs- och vattenmiljöpolitiken har länge varit viktigt för Folkpartiet liberalerna och var en av prioriteringarna för oss när alliansregeringen tillträdde. Det är också ett område inom miljöpolitiken där Folkpartiet och alliansregeringen verkligen gjort skillnad och fått cred, om än tystlåten, för det.

 

En samlad hav- och vattenpolitik, en Havs- och vattenmyndighet och en egen budgetpost som nu kommer att ligga på en halv miljard/år. Detta ska ställas mot den splittring som rådde och de medel som inte ställdes till förfogande under tidigare socialdemokratiska regeringar.

Så vad gäller kritiken? Jo i ett slag skars anslagen ned med en tredjedel, 235 miljoner kronor, från 737 miljoner 2012 till 502 miljoner 2013 och redan märks effekten. Detta hände i ett skede när ett tidigare splittrat, ineffektivt och trögt system äntligen håller på att samordnas för att kunna ge effekt för våra hav och vattendrag!

 

När nu myndigheter, länsstyrelser, kommuner, båtklubbar, vattenkraftsbolag, fritidshusägarföreningar, miljöorganisationer, fiskefantaster och naturvårdsentusiaster förstått signalen och börjat agera går det inte att dra undan mattan för dem som i budget 2013.

Ska  Östersjöns botttnar syresättas bättre och vill vi förhindra att den psykiska ohälsan bland oss landlevande ska gå ut över abborrarna krävs det även i fortsättningen en mycket aktiv havsmiljöpolitik och medel för att genomföra den. Det är vad jag vill se och är en av de saker jag fortsätter att jobba mycket hårt för!

Politik på allvar-även i Västervik?

Ena dagen besked från Harald Hjalmarsson (M) att moderater och socialdemokrater har formulerat ett avtal om framtida samverkan. Två dagar senare säger Tomas Kronståhl(S) att han hoppas att det kan bli ett avtal....

Kommuninvånarna, tjänstemän i kommunen, och förtroendevalda från övriga partier har alltså fortfarande inte fått svar på frågan om (S) och (M) kommer att bilda allians. Eller kommer (M) att försöka styra i minoritet? Anständigheten och kommunens allvarliga läge kräver att (S) och (M) ger invånarna besked. Har vi en majoritet och hur ser den ut?

Politik, ideologi och demokrati borde tas på allvar, även i Västervik. Efter att med buller och bång annonserat ny majoritet har man haft över en månad på sig att förtydliga vad, när och hur. Läget är allvarligt för kommunen. Då kanske några moderata och socialdemokratisks semesterdagar kunde offrats. När höstens arbete nu drar igång behöver förtroendevalda och tjänstemän snabbt ha tydliga och klara besked.

Min fråga i förra inlägget - vad de tysta(S)- och (M)-sympatisörerna tyckte har fått tydliga svar av bl a Berit Thall, Ingegerd Karlsson, Anita Bohman och Inger Wiman, alla S-märkta. Dålig eller ingen förankring i ideologin och partiet blev svaret. Från (M) har inte mycket hörts mer än kommunalrådets besked häromdagen. Så frågan kvarstår, och nu brådskar det, har vi en majoritet och hur ser den ut?

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Sport

Politikerbloggar