Vem i hela friden är Arvid Lindman? Frågan ställer säkert flera som här ser namnet nämnas – även sådana som hängde med i skolans historieundervisning. Det svenska 1900-talets historieskrivning är klart präglad av socialdemokratin, dess ståndpunkter och handlanden. Arvid Lindman var högerman och svensk statsminister under två perioder, dels 1906-1911 och dels 1928-30. Om honom gör Anders Edwardsson ett lättillgängligt och översiktligt porträtt i sin skrift.
Av de politiska skeenden som Edwardsson målar upp är det kanske framför allt rösträttsfrågan och moderniseringen av den tidiga svenska högern som jag vill lyfta fram. Den historiska myten säger att socialdemokrater och liberaler har ett obefläckat förhållande till rösträttsreformer i början av 1900-talet medan högerns är tämligen tveksamt. Den myten avfärdar Edwardsson kortfattat och välformulerat.  Biografin ger en översiktlig bild av både det svenska politiska livet och Lindman som person och politiker. Personen Arvid Lindman försvinner något i framställningen, men som Edwardsson själv skriver i sitt efterord – boken är tänkt som introduktion. Och som en sådan fungerar den utmärkt.

 

 

Artikelbild

| Arvid Lindman

En annan av det begynnande nittonhundratalets stora och intressanta offentliga gestalter var kung Gustaf V:s gemål, drottning Victoria.