Christer Lindblom kunde sätta många titlar på sitt visitkort. Utbildad tandläkare, utvecklingschef inom tandvården i Kalmar län, filosofie doktor och före detta riksdagsman. När man pratar med kollegor till honom förstår man snart att det gick en röd tråd mellan titlarna.

Lindblom föddes 10 maj 1944 i Skållerud i Dalsland. Första jobbet efter tandläkarexamen 1969 blev i Junsele, Norrland. 1972 gick flyttlasset till Västervik.

1985 utsågs han till övertandläkare, och under resten av sin karriär skulle han ha olika chefstjänster. Från 2000 och framåt var han folktandvårdens utvecklingschef. Förvaltningschefen Anders Nylander beskriver Christer som en väldigt engagerad och omtyckt medarbetare.

- Han var ständigt positiv. Det som han brann för var kopplingen mellan samhälle och tandvård. Hans arbete handlade om att ge länsborna en så bra tandhälsa som möjligt.

En reform som han var med och arbetade fram var "Frisktandvården". En tandvårdsförsäkring där patienten betalar en fast månadskostnad, kallades till regelbundna undersökningar och där eventuella lagningar täcktes av försäkringen. Syftet var att människors privatekonomi inte skulle lägga hinder för att tandskador inte upptäcktes på ett tidigt stadium.

Sent 80-tal sökte Christer Lindblom sig till Folkpartiet i Västervik. Partiet fattade snabbt förtroende för honom, och redan 1991 valdes han in i riksdagen. Hjärtefrågorna var socialpolitik och tandvårdsfrågor.

- Christer Lindblom var en person som hade bestämda åsikter och som visste vad han ville. Samtidigt hade han förmågan att lyssna på andra människor och var lätt att ha att göra med, berättar Ivar Svensson, som var länsordförande för Folkpartiet vid den tiden.

1994 återvände Lindblom till jobbet i landstinget. Tio år senare utökade han sin meritlista när han doktorerade. Under sju års tid hade han vid sidan av chefsjobbet, på kvällar, helger och semestrar forskat. Ämnet för doktorsavhandlingen låg helt i linje med hans hjärteämne - tandhälsan som samhällsfråga.

Avhandlingen "I väntan på tandvård - Hur tandrötan blev politik", som gavs ut i bokform, berättade om vilket stort samhällsproblem tandrötan var på 1800-talet, och hur politikerna i början av 1900-talet för första gången insåg att det krävdes politiska beslut för att uppnå en god tandhälsa.

- Christer Lindblom var känd för sina kunskaper nationellt. Han var till exempel med som sakkunnig i den senaste tandvårdsutredningen, säger Anders Nylander, förvaltningschef för tandvården.

Christer Lindbloms liv rymde dock mycket mer än yrkeslivet. Han var aktiv i Rotary, Slow Food Tjust och spelade oboe i Västerviks orkesterförening. Han sörjes närmast av hustru, fyra barn och barnbarn.