"Denna visa skrev min farmors syster, Johny Clemensson, troligen någon gång på 1950-talet. Hon var pianolärarinna och komponerade en del egen musik.

Mina föräldrar, Eric och Violet Hoffsten, seglade ofta till Händelöp med oss barn, och ofta tillsammans med klubbkamrater från Westerviks Segelsällskap Wikingarna. Det här var innan bron byggdes 1962.

De brukade ligga vid Hasse Anderssons sjöbod. Jag minns när det var midsommar på Händelöp och dans uppe på "Flate berg". Då brukade min far och Erik "Affa" Karlsson ta med dragspelen och så var dansen igång. Hasse Andersson, som är omnämnd i visan hade trålaren Hemland.

Far, som varit till sjöss, brukade hjälpa fiskarena att splitsa trålwire. Ja, det är många fina minnen från vackra Händelöp. Durspelssmederna i Ankarsrum har fått text och noter. De kommer eventuellt att spela den på Händelöpdagen på lördag. Visan kommer också att lämnas in på Västerviks Musikbibliotek & Visarkiv, och min förhoppning är att denna sång kommer att sjungas och spridas".

Händelöp-valsen

1. Nu hissas segel min vän,

och för mig återigen,

förbi kobbar och skär

till en ö så kär.

Och ner vid båtbryggans hörn,

vi går iland och tar törn.

Vi är framme vid sagans ö

Refr:

Händelöp Händelöp

förtjusande smycke uti Östersjö

Händelöp Händelöp,

ja där vill jag leva och dö.

2. Det finns ett dansberg på ön,

där dansar pojken och mön,

dansar tills solen går upp så skön.

Hasse fiskare kom, och låt oss ta

en svängom, spelman spelar

just nu din vals;

Refr:

Om Händelöp Händelöp

förtjusande smycke uti Östersjö,

sjung om Händelöp Händelöp

ja där vill jag leva och dö

3. Nu vackra ö tag min sång

om hav och stränder och tång,

jag ej längre får stanna för denna gång.

Men i mitt sinne bor kvar,

allt det vackra du har,

vinden nynnar i mast och stag.

Refr: Händelöp Händelöp

förtjusande smycke uti Östersjö

Händelöp Händelöp,

ja där vill jag leva och dö.

Anmärkning: P i Händelöp är "stumt" – tas inte med i sång.