När Tjust bokmässa slog upp sina portar hade inte mindre än tio författare, två hembygdsföreningar och Västerviks museum ställt upp mässbord. På borden var böcker framdukade som har koppling till Tjust. Besökare strosade runt och fick chans att möta författare och prata med bokutgivare. "Boken om Odensvi" som Odensvi hembygdsförening arbetat fram blev klar 2012 och är på 400 sidor. Den beskriver trakten kring Odensvi från istid till nutid, torp, hus och gårdar är dokumenterade och den innehåller mängder av bilder.

– Vi jobbar på del två nu. Det finns så mycket att berätta, säger Per-Inge Lindersson, bildansvarig i föreningen.

Bruno Tjärvar från Målen, Loftahammar, hade med en nyskriven episk dikt som handlar om svenskt jordbruk från andra världskriget och framåt.

Artikelbild

| På plats under Tjust bokmässa var Per-Inge Lindersson från Odensvi Hembygdsförening. Han säger att ”Boken om Odensvi” startade som en studiecirkel.

Anders Birgersson från Skärsmaren, Stora Askö, var först ut med att ställa sig på scenen och berätta om sitt författarskap. Det var hans stora fågelintresse som gjorde att han började skriva.

– Jag inventerade fåglar i Tjust skärgård och tyckte det var lite tråkigt med bara fakta. Så jag kryddade texterna med mina egna upplevelser. Det var då jag fick idén att ge ut en bok.

Initiativtagare till Tjust bokmässa är Sven Kjellgren, författare till 17 böcker som han har gett ut på egen hand.Genom mässan vill han att författare i Tjust lyfts fram och att möjligheten till kommunalt stöd ökar.

Tjust bokmässa arrangerades av Stadsbiblioteket i Västervik och bibliotekarie Dag Jonasson hoppas på en fortsättning.