Jubileumsutställningen fyller tre rum på Västerviks museum. Anders Nilsson och hans kollegor på museet har tillsammans tagit fram och valt ut material från samlingen som speglar de hundra åren.

– Vi har samlat alla idéer och sen har vi sållat bland dem, säger Anders Nilsson.

Här visas bland annat allmogeföremål, fiskeföremål, skolplanscher, instrument, gamla skyltar och ljusstakar.

Artikelbild

| Museum. Föreningens första museum låg i Häggbladska husets källarplan.

En av Tjustbygdens kulturhistoriska förenings grundare var Ada Rydström och museet har en hel del av hennes saker i sina samlingar. I jubileumsutställningen visas Ada Rydströms spegel, skrivbord och skrivmaskin.

Museimedarbetaren och konstnären Lotta Björn har gjort ett porträtt av Ada Rydström till utställningen. Hon har också tittat på gamla tapeter i museets samlingar och gjort illustrationer av olika utsnitt.

I det innersta utställningsrummet visas museets nuvarande verksamhet.

– Vi ger numera ut böcker på eget förlag. Varje år ger vi ut en årsbok och i dagarna släpps jubileumsboken Tjust kulturhistoriska förening 100 år, säger Anders Nilsson.

Artikelbild

| Fyllehund. Ett av föremålen på utställningen är ett glasföremål från det glasbruk som tidigare låg i Brevik.

Jubileumsboken är författad av Jan Fredrik Kindstrand, formgiven av Daniel Nordenskjöld samt illustrerad av Lotta Björn. Boksläppet är inplanerat till den fjärde januari.

– Det har blivit mycket bättre böcker sedan vi började göra dem själva, Daniel är ett superduperproffs, säger Anders Nilsson.

Artikelbild

| Bokutgivning. Västerviks museum har numera ett eget förlag.

I utställningen berättas också om museets arkeologiska och pedagogiska verksamhet samt dess sommaraktiviteter.