Svenska Akademien underkänner förslaget till Svenska Kyrkans nya kyrkohandbok, skriver Sveriges Radios "Kulturnytt".

Boken, som beskriver hur gudstjänster som högmässor, dop och begravningar ska gå till, ska förnyas till reformationens 500-årsjubileum nästa år. Enligt Akademien ger dock förslaget "ett ofärdigt intryck och bör underkastas en mycket grundlig språklig och stilistisk genomgång av kompetenta språkgranskare".

Bland annat gör ett verbbyte i en ny version av välsignelsen att den kan vara underlägsen den gamla välsignelsen på rent språkliga grunder, konstaterar Akademien.

Även andra instanser, som Föreningen svenska tonsättare och Kungliga musikaliska akademien, har tidigare kritiserat arbetet med den nya boken och kallat det ett hastverk.

Remisstiden går ut den 15 maj.