Allt sedan 70-talet har konstnären Lena Lervik enträget utforskat kvinnoarvet i allmänhet och jungfru Maria i synnerhet.

Lervik är en konstnär som ofta rosats men också ifrågasatts, bland annat från kyrkans håll.

Runt om i Sverige kan man i dag betrakta hennes symbolladdade konstverk.

Artikelbild

Omslag.

Härom dagen hade till exempel påve Franciskus, under sitt Sverigebesök, möjlighet att betrakta ett av dessa – "Skyddsmantelmadonnan" – utanför domkyrkoporten i Lund.

Ewa Stackelberg minns precis hur hon själv fick upp ögonen för Lerviks konst.

– Jag var en ung journalist utsänd av tidningen Kommunalarbetaren. Mitt uppdrag gick ut på att göra ett reportage om en konstnärs villkor, och jag besökte då Lena Lervik i hennes ateljé.

– Hennes uttrycksfulla skulpturer gjorde starkt intryck på mig. Jag blev kär i dem. Vi blev vänner. Jag började fota hennes skulpturer och fördjupade mig i de fantastiska berättelserna som låg bakom dem.

Artikelbild

| Fruktbärande. Maria Viridissima. Skulptur av Lena Lervik.

Halva boken "Madonna" utgörs just av valda fotografier på skulpturerna som Stackelberg tagit genom åren.

Boken innehåller också personliga texter, som ofta bygger på samtal med Lena Lervik, skrivna av journalisten och författaren Ingela Bendt.

Artikelbild

| Ansikte. Maria Viridissima. Skulptur av Lena Lervik.

– Ingela kom in i projektet för 15 år sedan ungefär, berättar Ewa som för övrigt också skrivit ett par av texterna själv.

– Vi har knappast skyndat med det här arbetet. Det har fått ta sin tid. Nu är vi väldigt nöjda med det påkostade och fina resultatet, säger hon.