- Arbetet med den här boken gick betydligt snabbare än vad som var fallet med de två första. Framförallt eftersom vi i det närmaste kunnat besöka kyrkorna när som helst, säger formgivaren Niklas Wrångberg från Position Förlag.

Samtliga kyrkor i Tjust, från Tryserums i norr till Hjorteds i söder, har förärats ett kapitel där fotografi och text ges lika mycket utrymme. Sammanlagt uppmärksammas 22 kyrkor.

- Vi har däremot inte tagit med kapell eller frireligiösa gudstjänstlokaler, förklarar upphovsmännen.

Idén uppenbarade sig under arbetet med de två böckerna om Herresäten i Tjust och Misterhult. Alla de där människorna som bott och verkat på gårdarna för länge sedan ligger ju begravda någonstans...

Leif och Niklas blev nyfikna på att följa upp dem. Så småningom formades en tanke på att i stället göra en bok om kyrkorna i trakten.

Fotografen Johnny Franzén var dock inte omedelbart med på noterna. Han fick övertygas.

- Jag var skeptisk inledningsvis, bekänner han.

- Det grundade sig i att jag kände mig lite oroad över att det inte skulle gå att undvika en religiös vinkel. Något som i så fall skulle kännas obekvämt för mig. Jag hade också funderingar över hur pass variationsrikt ett sådant här projekt egentligen skulle kunna bli rent bildmässigt.

Men nej, någon religiös berättelse skulle det inte bli.

- Det här handlar i första hand om arkitektur- och kulturhistoria, betonar författaren och historikern Leif Rosenblad.

Johnny Franzén övertygades och väl var väl det.

- Det har varit ett mycket roligt arbete. Jag har haft möjlighet att ljussätta som jag velat och resultatet har blivit dramatiskt och filmiskt. Spännande helt enkelt, tycker han själv.

Tanken med boken är att den ska vara bläddervänlig och lättanvänd. Formen är så kallad "coffe table", det vill säga en bok som kan ligga framme på bordet att bläddra i lite då och då.

- Jag tror att många kan sugas in i den tack vara alla fotografier. Förhoppning är att de även väcker ett intresse och en nyfikenhet att vilja veta mer, säger Leif Rosenblad som hade en ganska gedigen kunskapsbas att luta sig mot när han påbörjade arbetet med boken.

Dels har han studerat arkitekturhistoria. Dels anordnade han under många år bussturer i Tjustbygden med guidade visningar av traktens kyrkor.

- Då förstod jag att det fanns ett stort intresse för dessa kulturskatter bland ortsborna, säger han.

Inom kort får du läsa en recension av "Kyrkorna i Tjust" här i VT.