I år kommer det gå fler skepp till Gaza med förnödenheter i ett försök att påverka blockaden. Från Sverige är m/s Estelle på väg. Estelle kommer först att besöka Almedalsveckan i Visby.

Till stöd för Estelles medverkan i "Ship to Gaza" ordnar Källviks brunns galleri föredraget.

- Jag kommer att tala utifrån temat "mänskliga rättigheter", berättar Kerstin Thornberg. Att jag talar i Källvik beror på att jag är god vän med Ann-Marie och Bo Stenhammar, men i föreningen "Ship to Gaza" är jag bara vanlig medlem.

- Som underlag för föredraget och den diskussion som jag hoppas följer utgår jag från ett par FN-rapporter om tillståndet i det ockuperade Gaza. Det är alldeles uppenbart att blockaden av Gaza innebär ett brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

- Ett 50-tal organisationer ställer sig bakom "Ship to Gaza", bland dem märks hela LO-kongressen, UNESCO och flera andra FN-organ.

- Jag har gått med för jag tycker det är viktigt att stödja verksamheter som handlar om mänskliga rättigheter och som förhoppningsvis kan bidrag till fred i världen, säger Kerstin Thornberg.