Nu visas den publikt för första gången i samband med det internationella eventet Design March 2014, som öppnar i Reykjavik i dag, den 27 mars och pågår till och med söndag, den 30 mars.

Hollow ingår i utställningen "Explore. Reflect. Respond – Designing for small communities", där formgivare och designstudenter deltar från Sverige, Island, New York och Utah, USA.

Hollow är en lampa gjord av en ihålig trädstam. Den beskrivs som ett experimentellt designkoncept "som skapar användning av praktiskt taget värdelöst virke".

Artikelbild

| Lampan "Hollow" har skapats av Daniel Byström (från Gamleby) och Kristján Kristjánsson. I dagarna visas den på den internationella utställningen Design March 2014 i Reykjavik.

Om designprojektet kan man också läsa att: "Med lampan vill den svensk-isländska designerduon utforska vårt sociala och ekologiska förhållningssätt till skogarna, med syfte att skapa medvetenhet och få oss att reflektera över människans del i ekosystemet".

Hollow är en av flera produkter som framkommit genom "Designers & Forests" – ett initiativ för friskare skogar och främjande av hälsosammare samhällen. "Designers & Forests" förespråkar ett hållbarhetstänkande vad gäller de material och de tillverkningsprocesser och arbetsmetoder som används.

Daniel Byström, som numera har sin bas i Malmö, besökte i fjol delstaten Utah i USA, för att undersöka och reflektera över de problem som finns i regionen. Skogarna i östra USA påverkas av skadedjursangrepp och uttorkning. Det är högst troligt att detta delvis är en följd av människors påverkan på klimatet.

Under sommaren 2013, samlades medlemmar i "Designers & Forests" i Utah för att utforska och uppleva regionen, med avsikt att hitta nya sätt att se på problemen.

Genom projektet möttes formgivare – från Sverige, USA och Island – och skogsbrukare, aktivister, hantverkare och samhällsmedlemmar i Utah. Diverse samarbeten mellan olika aktörer uppstod i samband med mötet i Utah, och nu presenteras alltså exempel på vad som blev frukten av projektet.