Deltagarna kommer från Malmö Museer, Kalmar länsmuseum, Armémuseum, Scenkonstmuseet, Uppsala Universitet, Gotlands museum, Dansens Hus och Science Park Gotland. En av ledarna under veckan är alltså Daniel Byström från Västervik som är designstrateg i Design Nation och ordförande i branschorganisationen Sveriges Designer. Han håller i designfrågorna tillsammans med designern Louisa Szücs Johansson från Mötesplatsen för Social Innovation i Malmö.

– Det blir en kreativ vecka på temat "Att affärsutveckla ett museum", förklarade Daniel Byström inför startskottet i måndags.

– Vi kommer att tillämpa designmetoder för att skapa nya perspektiv och ta fram utvecklingsalternativ.

Workshopveckan, kallad v33 – Epicentrum, arrangeras gemensamt av Riksutställningar, Science Park Gotland och Uppsala Universitet.

Fokus ligger på pedagogik, publik, kommunikation och innovation.

– Vi hoppas att veckan ska ge uppslag på nya sätt att tänka och arbeta för museer, men också för verksamma aktörer inom de kreativa näringarna som inte tänkt på museer som en plattform för dem, säger Stefan Johansson från Riksutställningar, i ett pressmeddelande.