Anders Bockgård i Tryserum är en skrivande bonde. Förra boken handlade om Bo Jonsson Grip. Nu presenterar han en ny bok som handlar om 16 bondungar, eller rättare 15 för en av personerna är positivt särbehandlad.

Anknytningen till Småland och Tjust är stor men inte dominerande. Däremot är det mycket intressanta personer från Tjust som vi får lära känna. Bland dem Nils Johan Andersson, botanist och världsomseglare som hade sina rötter i Ullevi, Gamleby. Efter den världsomfattande expeditionen mellan 1851-53 utsågs han till intendent över naturhistoriska riksmuseets botaniska avdelning och senare blev han chef för den Bergianska trädgårdsskolan i Stockholm (numera flyttad till Brunnsviken i Haga-Frescati).

En annan färgstark bondunge är Johan Tillberg som också gjorde en klassresa utöver det vanliga. Han började klättringen med ett gott giftermål och sedan arrende av kyrkoherdebostället Nynäs i Hjorted. Där omvandlade han skogen till pengar ägde så småningom Totebo säteri och pappersbruk, Falsterbo bruk, Storebros och Pauliströms bruk. Han använde inte hårda nypor utan vänlighet och i Totebo säteri fanns alltid ett bord dukat med mat för alla gäster - hög som låg.

Boken berättar om lika imponerande klassresor som skett under fem sekler. Från Nils Dacke och fram till storbyggmästaren Reinhold Gustafsson och affärsmannen Anders Wall.

Kvinnorna i boken är få, men där finns författaren Astrid Lindgren och operasångerskan Christina Nilsson som kanske gjorde den mest häpnadsväckande klassresan inte minst med hänsyn till att hon var kvinna.

Den positiva särbehandlingen får läkaren och kvinnosakskämpen Ada Nilsson. Hon var inte bondunge utan hade lite bättre placering i startfältet, men gjorde likväl en anmärkningsvärd karriär.

Det är en intressant, lättläst och lärorik bok som krävt enormt mycket forskning, så det finns en diger litteraturhänvisning och ett användbart personregister.