Efter onsdagens möte beskrev förvaltningschef Ulf Kullin rådet som ett nyttigt forum för framtida diskussioner mellan kommun och näringsliv. En punkt som diskuterades flitigt var den kommunala konkurrensen och Kullin menade att en förbättrad dialog var den rätta vägen framåt.

– Det var mycket spontana uttryck och man tog upp några exempel, bland annat att ha en dialog med näringslivet innan vissa beslut fattas. Det allra senaste nu är att vi har skapat förutsättningar för området kring Västervik Resort och ett hotell där, sade Ulf Kullin efter sammanträdet.

Ulf Åberg, ordförande för Västerviks företagargrupp, menar att dialogen kring kommunens planer för ett hotell vid Utsikten på Västervik Resort brustit.

– Den kommunala konkurrensen är en väldigt viktig fråga. Många mindre företag känner av en stark konkurrens, främst från Bostadsbolaget men också resorten. Det är total brist på dialog när vi får läsa i tidningen om kommunens planer. Så får det inte gå till, säger han.

När vi når Ulf Kullin förstår han kritiken och menar att det är ytterligare ett tecken på att näringslivsrådet behövs.

–  Att ha en dialog och information kan man alltid missa. Men vi jobbar med informationen kring kommunala konkurrensen och i höst kommer ett möte att ha just det temat, säger han.

– När det gäller Bostadsbolaget så har det funnits en diskussion om huruvida man ska ha egna anställda eller upphandla. I dag upphandlar de cirka 90 procent, sedan är ju frågan om upphandlingarna ändå kan hamna hos lokala företag. Det är svårt att påverka då upphandlingsprocesslagen är lagreglerad. Men det är just sådana frågor vi kommer att titta närmare på i höst, avslutar Ulf Kullin.