Nicklas Kronqvist har tidigare jobbat inom Kris, Kriminellas revansch i samhället, och propagerade för den ideella organisationen.
- Kris har ordnat lärlingsplatser, fixat lägenhet och tar emot mig när jag kommer ut. Ta den extra miljard ni säger att ni vill satsa och ge dem till Kris, så ska ni få se på resultat.
Förtroenderådet på anstalten centrum hade tagit initiativ till en timslång frågestånd. Fångarnas stora problem är att de upplever att de inte får tillräcklig hjälp när de ska slussas ut efter avtjänat straff. Lönen är låg och de har inte råd med sjukvård och tandvård samt att det saknas pengar till glasögon.

Att halvtidsfrigivningen ska tas bort oroar. Men där kunde Krister Örnfjäder lämna lugnande besked. De som tar emot behandling och vill återanpassa sig ska få en morot och få gå ut tidigare.
En åsikt som framfördes var att det smörades för förstagångsförbrytarna.
- De har redan ungdomsrabatt och att de ska få extra hjälp av er politiker kan tas som intäkt att man mer eller mindre uppmanar till brott, sa en fånge.
Flera gånger framfördes påståendet från fångarna att de inte får någon vård. Björn Netz, nestor på anstalten med sina 67 år, uppmanade politikerna att besöka Roxtuna, där det finns bra vård, och sprida den lyckade satsningen över landets fängelser.

Den tröst som fångarna fick var att det ska bli bättre i Västervik med den nya anstalten då hela kedjan finns på samma plats.
Fångarna upplever att de bollas mellan olika samhällsinstanser. Kriminalvården betalar inte tandvård och socialen ger inte bidrag om man sitter inne. Många kommuner, med dålig ekonomi, går inte med på kontaktsvård i slutet av ett straff av just ekonomiska skäl.
- Jag lämnade fängelset mitt i vintern och fick bo i en bil. Hur ska man klara sig från droger, hur ska man klara ett arbete, sa Niclas Kronqvist som hela tiden propagerade för Kris.

Fångarna var även inne på att det fanns pengar att spara på dem. I genomsnitt kostar en fånge 2 000 kronor om dagen.
- Finge vi ordentligt hjälp fanns det massor att spara på oss, bara här i rummet finns 60 000 kronor att spara på en enda dag, sa Niclas Kronqvist.
Fotnot: Inbjudna politiker var Krister Örnfjäder (s), Jessica Lundgren (mp), Sverker Thorén (fp), Marianne Karlsson (v), Bo Lundgren (m), Camilla Gustafsson (c) och Kristian Oskarsson (junilistan).